Gondolatok egy könyv elolvasása után

Az elmúlt héten egy baráti találkozás alkalmával vásároltam meg Jakabfi Zsolt „Budapesti képeslap 1-2” c. regényét. Mint szokásom, hamarosan kézbe vettem és végigolvastam.

A regény 1945-tel kezdődik, és napjainkig tart. A cselekmény társadalmi rendszer változásával kezdődik, benne egy család és szűkebb környezetének élete és annak folytatása.

Kártyás Kelemen a bárói birtok felosztása után földterülethez jut. Ezt örökli fia Kártyás József, majd az ő halála után fia Kártyás János. Az író leírja, hogy milyen embersegítő kapcsolatok alakultak ki a társadalomban, és a kisközösségekben. Fejlődött az ország, gyarapodtak az emberek. Aki dolgozott, az elérte célját, biztonságban nyugodtan élt-éltek.

Ez tartott 1989-ig. Rendszerváltás történt, kialakult a piacgazdaság. Következett az állami vagyon eladása, privatizálása. Következményei 26 év után is töményen fellelhetők. Káosz és anarchia jellemző sok helyen az országban és Budapesten egyaránt. Az összefogásra már régen szükség lett volna, de ez napjainkban is aktuális. Mondhatni, ez az alapja a kapitalizmusból való kijutásnak. A könyv tartalmával érzelmileg és tudatosan is azonosulni tudok. A 2006-os őszi eseményeket eltérően ítélem meg. A könyvben leírtakat társadalmi-történelmi vonatkozásban reálisnak tartom.

Értékes a könyv, másoknak is ajánlom olvasásra.

Régi mondás: a könyv tanít, nevel és szórakoztat.

Mendel Lajos

Népi Front tagja