Gondolatok a nemzetköziségről

Az alábbi gondolatokat egy borsodi közösség eszmecseréje alapján Berki Sándor elvtárs jegyezte le. A kérés a szubjektív érzések és gondolatok megfogalmazásáról szólt. Köszönjük!

Proletár internacionalizmus, vagy nemzetköziség? Ha nagyon röviden, egyszerűen akarok fogalmazni, akkor számomra ez a megnevezés értelmezhetetlen mindaddig, amíg léteznek osztályok. Azon egyszerű okból kifolyólag, hogy a proletariátus mindig a piramis legalsóbb rétegeiben helyezkedik el, fölötte mindig vannak vagyonos, gazdag, tőkés rétegek, osztályok, dinasztiák, uralkodók és királyok. Viszont piramis mindig is létezett, és ma is létezik. Létezett az ókorban, a középkorban, a cári Oroszországban, a Szovjetunióban, a Kádár-rendszerben és most is.

A proletárok, a munkásosztály nemzetközisége az én személyes véleményem szerint majdnem teljes mértékben lehetetlen. Létre jöhet a különféle népek között barátság, együttműködés, vagy közös, tudatos összetartás, de ameddig oligarchák, tőkések, uralkodók határozzák meg az irányvonalakat, s birtokolják a gazdasági, ipari, politikai hatalmat, addig nincs értelme nemzetközi proletariátusról beszélni, mindinkább nemzetközi pénzügyi közösségről, amely korlátlan hatalmat gyakorol a különféle országok fölött, mindenféle értelemben.

A munkások, legyen szó bármilyen országról, ettől függetlenül persze tarthatják egymással a kapcsolatot, képviselőket választhatnak maguk közül, akik a diplomáciai kapcsolatokat ápolhatják más országok munkásosztályainak a választott képviselőivel. Amíg nincs közös munka, addig nincs együttműködés sem. Ameddig a proletár nem hajlandó megemelni a hátsó felét a fotelből, és ha kell, utcára vonulni a jogaiért, az egészségéért, a biztos megélhetésért, a biztonságáért, addig nem lehet munkáról beszélni. A forradalom az egyetlen olyan esemény, amely képes megváltoztatni a dolgokat. De vegyünk példának brazil munkásokat, guatemalai munkásokat, indiai munkásokat, magyar munkásokat, norvég, vagy svéd munkásokat, svájci munkásokat. Nem is kell megmagyaráznom, hogy mi különbségek vannak ezek között. Egy svájci munkás legföljebb sajnálkozhat néhány percet azon, hogy a fejletlenebb országok munkásai milyen ínséges körülmények között élnek, de eszébe sem fog jutni, hogy fellázadjon, s nemzetközileg is drasztikus változásokat akarjon. Ellenben az elnyomásban, mélyszegénységben élő országok munkásai még a fejlett, gazdag országok munkásosztálya ellen is érezhetnek dühöt, haragot, irigységet. Hogy jöhetne létre így nemzetköziség? Vagy ezt hogy lehet másképpen elképzelni? Sok másik kérdést fölvet maga a proletár internacionalizmus fogalma, ezért néhány mondatban én magam képtelen vagyok egyrészt értelmezni, másrészt kifejteni, hogy számomra mit is jelent. Az a baj, hogy még a vagyon újrafelosztása sem megoldás semmire… Magyarországon sem, de külföldön pláne nem. Évtizedes folyamatokról, változtatásokról lehetne beszélni, de nemzetköziség, internacionalizmus még így sem jöhetne létre. Persze van néhány elképzelésem arról, hogyan lehetne világszinten változtatni és rendet tenni, de az valamilyen szinten globalista elgondolás… nem a hagyományos értelemben vett globalista szemléletmód, de egy Új Világrend lehetősége most már erősen függőben van.