Gondolatok a menekültekről és az újnyilas hordákról“…Állj a védtelenek, a gyengék közé; az erősek, hatalmasok oldalán harcolni nem virtus”. Benedek Elek
 

Szüleink, nagyszüleink, testvéreink, tanáraink, barátaink, környezetünk nevelnek, alakítanak bennünket. Mi magunk is csiszoljuk elménket és viselkedésünket. Lehet, hogy nem tanították meg nekünk, hogy illik köszönni, levelekre válaszolni, a gyengébbnek segíteni, de élményeink és olvasmányaink rádöbbentenek bennünket hibáinkra és mulasztásainkra. Tanítóbácsis gondolatok?

Az emberi együttélés nélkülözhetetlen szabályai? Mindkettő. Egyszerű parasztpedagógia. Ha kimegyek az utcára odavetek egy adjonistent a szomszédnak és vizet adok a fáradt vándornak. Nem mérlegelek. Miért is kell ezen mérlegelni?

“Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is.- Adok én jó szívvel, hogyne adnék.Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette.- Egyél, szegény béka, nesze. – No, te fiú – mondotta a béka -, jótétel helyébe jót várj. Nesze, adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt meg egy aranyvesszőt.” – Benedek Elek, A szegényember szőlője című meséjében arra tanít, hogy legyünk adakozók, segítsük a gyengébbet, szegényebbet.

Székelynek születtem. Elsőként Elek apó meséit olvastam, aztán Gábor Áronról, Kőrösi Csoma Sándorról, a madéfalvi veszedelemről és sok mindenről, ami azzá alakított, ami vagyok. Hibákkal, gyarlóságokkal, jóval és rosszal együttélő  emberré.

Népünk nagyjaitól azt tanultuk, hogy  a hetedhét ország érdekes, más, de hasonló a miénkhez, hogy az arabus király Csoma Sándor barátja, hogy a tibeti szerzetes megosztja szegényes ebédjét őshazánkat kereső Kőrösi Csoma Sándorral, hogy Tamási Áron Ábelje a fekete emberhez fordul bölcsességet hallani.

Az a jó, ha megismerjük nemzeti kultúránkat, se mindennél előbb a népmeséinket, a dalainkat, a történelmünket.

Benedek Elek egész életével példát mutatott, amelyben a tevékeny patriotizmus más népek szeretetével párosult. Fellengzős és érzelgős gondolatok a fenyvesek árnyékából? Nem! Mert aki nem tartja be Elek apó erkölcsi útmutatásait könnyen szembetalálkozhat Dózsa György kérlelhetetlen katonáival. Tiszteld az embert, vagy meghalsz!

A világ nem sokat változott azóta. Benedek Elek mellett akkor is éltek tolvajok, szélhámosok, gyilkosok. Halála után barna pestis pusztított, amit nem sikerült kipusztítani. A barna pestis velünk élő átok. Benne lakik a betyárgúnyában, mérgez a kenyérben, keseredik a mézben, mérgezi a testet a nyálkás lőrében.

A nyilas értelmiségiek kimazsoláznak pár dolgot és azonnal kisajátítják. Mi a fenét keres akár a székely zászló, akár a magyar zászló a Betyársereg csőcselékének a kezébe? Semmi közük hozzá, ahogyan Elek apóhoz és Mária nénihez sincs közük, aki zsidó volt, s férje halála után veronállal megmérgezte magát. “Egyszerre temették őket, ott volt az egész falu és sok író-barát. Szép, paraszti temetése volt az egykori nemesúrfinak és a zsidó polgárlánynak, akik nem tudtak elválni egymástól.”

A nyilas hordák 2015-ben a Magyarországra érkező menekültek halálát kívánják.

Tegnap még szolidárisak voltak az arabokkal és kedélyesen palesztináztak, mert érdekeik így kívánták. Hitt nekik valaki? Voltak, akik hittek, de rosszul tették. Most ki szolidáris a szíriai menekültekkel? Tegnap miért tüntetett velük Izrael ellen? Most meg beáll a Betyárseregbe, az meg  az izraeli szélsőjobb mögé? Ne tessék csodálkozni! Nem kell ide sok ész, csak egy kicsit kell megerőltetni az eltunyult agyat! Azt a lusta magyarul is alig értő kobakot!

Igen erősen sújtja az amnézia, a közöny, és a sárga irigység  a gyűlölködésbe beleaszott nyilasokat és közeli barátaikat.

Dózsa György dühös parasztjai úton vannak és, ha azonnal el nem hajítjátok a nemzetünk zászlaját bizony lenyeletik veletek! Ne gyalázzátok tovább. Elég volt!

A nyugati pályaudvar ma a háborúra figyelmeztet, s az emberi közönyre, amely hagyja szenvedni a másikat.

Kinek a népe vagyunk? Remélem, hogy a többség a Benedek Eleké!

S ha nincs egy falat kenyér, amit odaadhattok a menekülő embernek, legalább akadályozzátok meg, hogy kirabolják és megverjék! A háborút nem akadályoztátok meg.

Mégis, mit keres a magyar katona Afganisztánban?

Holnap Ti is lehettek menekültek!

Fogarasi Zsuzsanna