A Népi Front lapja

Gondolatok a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján

kommunizmusaldozat2014febr251Kommunistaként ahogyan az év többi napján, úgy február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján sem hallgathatunk, amikor a sztálini időszak törvénytelenségeit azonosítani próbálják a marxizmus humanista eszméjével. Mielőtt bárki is a kegyeletsértés vádjával, az áldozatok emlékének meggyalázásával rágalmazna minket, szeretnénk világosan kijelenteni: tiszteletben tartjuk a sztálinizmus túlkapásainak következtében életüket vesztett embertársaink emlékét, egyúttal elhatárolódunk azon rémtettektől, amelyeket a kommunista eszmére hivatkozva követtek el. Nem áll szándékunkban sem bagatellizálni, sem pedig kétségbe vonni a borzalmak jelentőségét.

Ugyanakkor nem hagyhatjuk szó nélkül azt, amikor az Emléknap valójában nem a megemlékezésről, hanem történelemhamisításról és a kommunizmus ideológiájának lejáratásáról szól. A Népi Front tagjai az antikommunista propaganda ellen tiltakozva vonultak a mai napon a Terror Háza elé, kezükben „Stop anticommunism”, „Kommunizmus = sztálini önkény” feliratú táblákat tartva, ezzel adva hangot annak az egyszerű ténynek, hogy kommunista eszmének nincs és nem is lehetnek bűnei. A sztálini önkényuralomnak voltak bűnei, amely Marx, Engels és Lenin tanait a zsarnokság eszközévé züllesztette épp úgy, mint ahogyan a katolikus egyház tette azt a Biblia tanításaival a százezrek életét kiontó inkvizíció idején.

Úgy véljük, hogy miként a liberális demokrácia híveinek sem rója fel senki, hogy a „szabad piac” jegyében milliónyi elhurcolt néger rabszolga vérével öntözték az amerikai demokrácia földjét, úgy a munkásmozgalom mai nemzedékét sem terheli felelősség azért, hogy a szocializmust történetében volt olyan időszak, amikor az emberiség legnemesebb törekvéseit, egy igazságos és kizsákmányolástól mentes világ ígéretét hazugsággal és vérrel mocskolták be.

Vállaljuk büszkén kommunista meggyőződésünket! Mondjuk el minden fórumon, hogy a sztálinizmus bűnei nem azonosak az eszme eredeti céljaival, valós programjával! Magyarázzuk el a fiataloknak, hogy a szocialista rendszer képes volt szembenézni az 50-es évek súlyos törvénytelenségeivel és a 60-as, 70-es években már nem a terror, hanem az életszínvonal radikális emelkedése, a békés építő munka és az ország általános fejlődése jellemezte a szocializmust. Védjük meg a kommunizmus ideológiáját, vegyük fel a harcot a tőkés rendszer antikommunista hazugságaival szemben!

A kapitalista elit fél a forradalmi eszmék terjedésétől, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy beoltsa a lakosságot a szocialista eszmék elleni méreggel. De legyen bármennyire is erős a kapitalista manipuláció, a marxizmust nem lehet megsemmisíteni. Miért? Azért, mert ez az ideológia napjainkban is alkalmas arra, hogy tudományos alapon tárja fel kapitalizmus ellentmondásait és leplezze le a polgári demokráciának csúfolt rendszer elnyomó természetét. Ma nincsenek munkatáborok, sem koncepciós perek mégis terrorban él az ország. Csendes terrorban, ahol sortűz helyett sárga csekkel, banki kölcsönnel és létbizonytalansággal fenyegetik a népet: öngyilkosságba menekülő devizahitelesek, a társadalom perifériájára szorított hajléktalanok, akik az utcán fagynak meg, sok millió lelkileg, fizikailag megtört munkanélküli, megalázott közmunkások. Ők mindannyian annak a kapitalista rendszernek az mostani áldozatai, amely azt harsogja ezen napon, hogy a kommunizmus (amely soha nem létezett!) volt az emberiség legnagyobb tragédiája.

A Népi Front a XXI. század szocializmusáért küzd. A marxizmus útmutatásai alapján a szabad és egyenlő emberek boldog társadalmát, egy szociálisan igazságos és élhető rendszer perspektíváját vázolja fel minden tisztességes, munkából élő embernek. Ezért vagyunk kommunisták a szó legnemesebb értelmében, ezért tartjuk kötelességünknek megvédeni eszméinket azoktól, akik azt állítják, hogy a kommunizmus csak a gyilkosságról szól.

Népi Front, 2014. február 25.

TI ÍRTÁTOK

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt

"Demokrácia védelme"?

Nemrégiben egy ígéretes, nagyobb lélegzetű tanulmány két bevezető fejezete jelent meg a Frontoldalon „PlalylA” „tollából” „Demokrácia védelme” címmel. A cikkeket viharos vita követte, aminek nyomán az
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Tervgazdaság versus tervszerűség

A sztálini tervgazdaság politikai gazdaságtana (rövid tanfolyam) Red Star, 2008, november 19 (kommunista.net) 1917-ben Oroszországban
No thumbnail available

Gorkij alakjai hogy kísértenek...

Hetvennyolc esztendeje halt meg a zseniális   szovjet író, aki függetlenül politikai
Szeptember 11: A chilei tragédia

Szeptember 11: A chilei tragédia

Immár tizenhárom éve szeptember 11-e táján rendszeresek a terrorizmus elleni háborúról, a
Légy szerző!
Légy szerző!