Gennagyij Zjuganov: „A fasizmus, a szovjetellenesség és a russzofóbia ismét felüti a fejét”

Február 16-án a TASZSZ hírügynökség épületében került sor Gennagyij Zjuganov sajtókonferenciájára. A rendezvényre abból az alkalomból került sor, hogy megjelent az ország állampolgáraihoz intézett, „Vessünk véget a szovjetellenességnek, fosszuk meg érveiktől Oroszország ellenségeit” címet viselő nyílt levél.

A sajtókonferencián részt vett: D.G. Novikov, az OFKP elnökhelyettese, az Állami Duma képviselője; Ju. V. Afonyin, az OFKP Központi Bizottságának titkára, az Állami Duma képviselője; A. A. Juscsenko, az OFKP Központi Bizottsága sajtószolgálatának vezetője, az Állami Duma képviselője.

 

Gennagyij Zjuganov: „Mára két tendencia rajzolódott ki élesen”

– Tisztelt meghívottak! – fordult a jelenlevőkhöz Gennagyij Andrejevics. – Még 2013 áprilisában, a kormánynak az Állami Dumában tartott beszámolója során elmondtam: középbal fordulatra van szükség, kell egy merőben új gazdasági és pénzügyi szakembergárda, különben az összeomlás elkerülhetetlen. Sajnos akkor sem a kormánypárt, sem a kormány nem hallgatott ránk. Mára az összeomlás ténylegesen is bekövetkezett, a gazdaság mind a négy lábára sántít, Oroszország szomszédságában háborút robbantottak ki, országunkat pedig a világ minden része felől szankciókkal sújtották. Ezért energikus és határozott lépésekre van szükség.

„Pártunk – folytatta az OFKP vezetője – egy teljesen más költségvetést javasolt, ám az „Egységes Oroszország” nem hallgatott ránk. Keresztülerőszakolták a saját költségvetés-tervezetüket, amely még az új pénzügyi év előtt összeomlott. Az ország mára gyakorlatilag tényleges költségvetés nélkül maradt. Számos tétele kétszeresen is megbukott – vagyis mára a gazdaság, a szociális szféra nem rendelkezik fejlesztési tartalékokkal.

„Tíz pontban foglaltuk össze, miképpen is lehetne kivezetni az országot a pénzügyi összeomlásból” – folytatta Zjuganov. Javaslatunkról aktív vita folyt, ám azt ezzel együtt sem fogadták el. A múlt héten tettem közzé a „Vessünk véget a szovjetellenességnek – fosszuk meg érveiktől Oroszország ellenségeit!” című nyílt levelemet. A levelet megküldtük az államfőnek, a Nemzetbiztonsági Tanács, a kormány tagjainak, az összes kormányzónak illetve a köztársaságok vezetőinek, a törvényhozói gyűlések vezetőinek, a tömegtájékoztatási eszközöknek.”

„Jogom van ilyen felhívásokat közzétenni. Mégpedig azért, mert – mint ahogy az az elmúlt években beigazolódott – ha meghallották volna a hangunkat, ma sokkal kevesebb problémával és nehézséggel kellene küszködnünk. Hajdanában nyílt levéllel fordultam az egész párthoz. E nyílt levélben akkor azt mondtam: vagy megőrizzük az SZKP-t (ami nem egyszerűen egy párt volt, hanem egy egész igazgatási rendszer), vagy a Szövetségi Állam szétesése elkerülhetetlen lesz. Mi igyekeztünk akkor szembeszállni az akkori, Gorbacsov és Jakovlev által irányított csapattal. Ám ezzel együtt is az SZKP-t, lényegében, betiltották, felbomlott az irányítási rendszer, a Szovjetunió összeomlása pedig mindannyiunk számára katasztrófával járt” – emlékeztetett az OFKP vezetője.

„Aztán – folytatta Zjuganov – elkészítettem a „Felhívás a néphez” című nyílt levelemet, amit aláírt 12 aktív polgártársam. Mi akkor is meg akartuk őrizni Szövetségi Hazánkat, amikor egyesek nyaralgattak, mások a vizsgázással voltak elfoglalva, megint mások pedig a kiskertjüket kapálgatták. Aztán mire az év vége felé felocsúdtak, a Szovjetunió már meg is szűnt.”

„Mára kőkeményen kirajzolódott két tendencia – folytatta az OFKP vezetője. Az egyik: az állam védelmének, a hazafiságnak a tendenciája – amely jól tetten érhető a külpolitikában, és mely tendenciát szárnya alá veszi az Elnök, támogatja a Patriarcha és más népi erők. A másik tendencia, a gajdarizmus, amely ma a gazdaság- és pénzügyi politikában érvényesül, romba döntve az egész gazdaságot. Ha ehhez még hozzá vesszük azok próbálkozásait, akik bármikor kaphatók egy „Majdan” megrendezésére Moszkvában, vagy azokat, akik, mint Zsirinovszkij, az országos tévécsatornák kamerái előtt tépik a szájukat – akkor már holnapra garantálható lesz, hogy az országban kitör a háború. Ezért gondoljuk különös figyelmet érdemlőnek pártunk felhívását a hazafias elkötelezettségű állampolgárokhoz. Mivel hogy a gazdasági helyzet továbbra is romlik, és az idén egyetlen, az állam és a kormány által jóváhagyott gazdasági mutató sem fog teljesülni. Valójában az összes mutató negatív lesz.”

„Mindeme jelenségek, mindezen tragédiáink elsődleges oka, mindenekelőtt, a russzofóbia és a szovjetellenesség. Ezek vezettek az Ukrajnán belüli fasizálódáshoz. Ha annak idején nem hagytuk volna, hogy e két jelenség kibontakozhasson, akkor – biztosíthatom önöket – megőrizhettük volna az országot, nem hagytuk volna, hogy szétverjék a Szövetségi Államot, és ma a Föld élenjárói lehetnénk. Ám jelenleg, sajnos, ma megint minden lyukból – többek között sok tömegtájékoztatási eszközből is – a russzofóbia és a szovjetellenesség bújik elő. Az eredmény jól látható: a Tanácsok Házának elszenesedett épülete, az ogyesszai Hatiny és az ukrajnai háború” – vonta le a következtetést Gennagyij Andrejevics.

„Méltóképpen kell készülnünk a Győzelem 70., illetve a Nagy Október 100. évfordulójára. A történtekből le kell vonnunk a messzemenő tanulságokat és nem szabad megismételnünk a mindannyiunk számára tragikussá vált hibákat” – hangsúlyozta, befejezésként, Zjuganov.

 

Dmitrij Novikov: „El a kezekkel mindattól, ami számunkra szent!”

Dmitrij Novikov, az OFKP Központi Bizottságának elnökhelyettese kommentárt fűzött a Gennagyij Zjuganov, a kommunisták vezetője által az ország polgáraihoz intézett nyílt levélhez.

Az elnökhelyettes megemlítette, hogy Oroszország, illetve az egykori szovjetköztársaságok legújabb kori történelmében három nagy hulláma volt a szovjetellenességnek. A szovjetellenesség és a russzofóbia első hulláma szétzúzta a Szovjetuniót. A második hullám a kigyógyulás lehetőségétől fosztotta meg az országot. A harmadik hullám pedig hozzájárult a banderizmus ukrajnai diadalához, illetve az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz és fenyegetésekhez.

„A nemzetárulás, a nemzet által elszenvedett vereségek tényei szorosan összefüggenek a szovjetellenesség propagálásával” – hangsúlyozta Dmitrij Georgijevics. Véleménye szerint nem szabad megengednünk, hogy a szovjetellenesség férgei továbbra is belülről kikezdjék az orosz társadalmat.

Ezzel kapcsolatban Novikov példákat hozott fel arra vonatkozóan, hogy a mai Oroszországban miként nyilvánul meg ez a gonosz erő. A legutóbbi három hónap során megszaporodtak a Lenin-emlékművek elleni vandalizmus esetei. Állami programot fogadtak el a rosszemlékű író, Szolzsenyicin centenáriumáról szóló megemlékezésekre. A közszolgálati televízióban pedig történelmi sorozat készült egy másik szovjetellenes személyiségről, Szvanyidzéről.

„Ragaszkodunk hozzá, hogy május 9-én a Vörös tér úgy nézzen ki, mint 70 évvel ezelőtt. Nagyon fontos, hogy véget vessünk annak a szégyenletes gyakorlatnak, hogy nagy állami ünnepek idején drapériákkal takarják el Lenin mauzóleumát. Ezt be kell szüntetni! – szólított fel Novikov. Az előadó javasolta a hatalomnak, hogy szervezze meg a mauzóleum őrzését – vagy legalábbis vizsgálja meg egy sor közéleti személyiségnek azt a kezdeményezését, hogy erre méltó és tiszteletnek örvendő személyiségek közül díszőrséget állítsanak eme emlékhelyhez.

Felszólalásának befejezéseként Novikov idézett Zjuganov nyílt leveléből: „A külső fenyegetettség közepette itt az ideje, hogy mindenki belássa: a szovjetellenesség – az a russzofóbia egy formája. Aki pedig harcot folytat a szovjet történelemmel szemben – az Oroszország nyílt ellensége. A szovjetellenesség számára egyetlen méltó hely létezik: a destruktív, a megzápult és ártalmas eszmék szemétdombja. Nem szabad, hogy ezek az eszmék mérgezzék mindennapi életünket. Az orosz társadalomnak tiszta, friss levegőre van szüksége. Az országnak arra van szüksége, hogy az emberek büszkék legyenek az elődök tetteire, higgyenek a jövőben! Az országnak az alkotás, a progresszió légkörére van szüksége!”

Jurij Afonyin: „A szovjetellenesség – az az Oroszország elleni információs és lélektani háború egy különleges formája”

Afonyin véleménye szerint az utóbbi tíz év során a világban erősödőben van a szovjetellenesség kampánya. Ezt konkrét példákon is bemutatta.

2006: az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elfogadta az „A totalitárius kommunista rezsimek által elkövetett bűntettek nemzetközi elítélésének szükségességéről” szóló határozatot;

2007: Bush amerikai elnök felavatta „a kommunizmus áldozatainak emlékművét”;

2008: „Az európai lelkiismeretről és a kommunizmusról” szóló prágai nyilatkozat;

2009: Az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési szervezet) Parlamenti Közgyűlésének határozata „A megosztott Európa újraegyesítéséről”;

2010: Egy, a cseh kormány által szervezett konferencián elfogadott nyilatkozat „a kommunizmus bűntetteiről”;

2011: A cseh, a bolgár, a román, a lett és a magyar államfő levele az Európai Parlamenthez, amelyben a szerzők felszólítottak: Európában tiltsák meg a kommunizmus „bűneinek” tagadását.

2012: Konferencia megrendezése Brüsszelben, „A kommunizmus által elkövetett bűnök jogi rendezése” címmel;

2013: Konferencia Brüsszelben, „Dávid és Góliát. Kis népek a totalitárius rezsimek igája alatt” címmel;

2014: a szovjetellenesség elvadult fellángolása Ukrajnában.

„A szovjetellenesség az Oroszország ellen vívott információs és lélektani háború egy olyan különleges formája, amely országunk megsemmisítéséért folyik” – vélekedik Afonyin. Véleménye szerint ezért van az, hogy szovjetellenes erők támadásaik célpontjaiul választották, mások mellett, a Nagy Honvédő Háború Hőseit is.

Ma, amikor a szovjetellenesség ellen küzdünk, egyben a fiatalságunkért – tehát népünk jövőjéért – is harcolunk. Azért küzdünk, hogy egyáltalán legyen jövőnk” – hangsúlyozta Jurij Vjacseszlavovics.

 

„Ahogy a piszkos hó is elolvad a tavaszon…”

A sajtókonferencián, annak résztvevői, válaszoltak az újságírók kérdéseire. Az egyik kérdés arra az információra vonatkozik, amelyek szerint – az ukrajnai események kapcsán az Európai Unió által elfogadott szankciók keretében – a beutazási tiltólistára került Valerij Raskin, az Állami Duma kommunista frakciójának tagja, illetve Joszif Kobzon, a Szovjetunió Népművésze, ugyancsak kommunista képviselő. Az újságírók megkérték az OFKP vezetőjét, hogy kommentálja a hírt. „Valerij Raskin tapasztalt pártmunkás, az OFKP moszkvai szervezetének vezetője. Joszif Kobzon pedig rendkívül tehetséges ember. Úgy gondolom: mindenféle olyan lista, amit a normális kapcsolatok megszakítása érdekében állítanak össze, nem csupán anomália, de természetellenes és bűnös is. Mi értelme ezeknek? Én valamiféle félreértésnek tartom az ilyen listákat. Mindez elmúlik majd, ahogy a piszkos hó is elolvad a tavaszon. Minden vissza fog térni a rendes kerékvágásába” – fejtette ki véleményét Zjuganov.

 

„Epoca sovietica”

Az OFKP vezetője megjegyezte továbbá: meg kéne rendezni egy kiállítást a szovjet korszak örökségéről.

„Nemrég két, nagyon érdekes kiállítást is láthattunk a Romanovokról és a Rjurikokról. Úgy gondolom, hogy ott nagyon sok érdekeset és hasznosat láthattunk. Most pedig beköszöntött az a korszak, amit én „epoca sovieticának” neveznék. A Győzelem 70., illetve a Nagy Október 100. évfordulójára ezért meg lehetne szervezni egy, a szovjet korszaknak szentelt kiállítást” – mondta Zjuganov.

„Egy ilyen kiállítás ma aktuálissá vált. Mi készek vagyunk részt venni annak szervezőbizottságában” – hangsúlyozta az OFKP vezetője.

Zjuganov kifejtette továbbá azzal kapcsolatos véleményét, hogy egyesek megkísérlik összemosni egymással a kommunizmust és a fasizmust.

„Ezekkel a próbálkozásokkal nemcsak rá akarják kenni a bűnös vétkét a vétlenre, de fel kívánják támasztani halottaiból azt a fasizmust, azt a nácizmust, amely ma a legfőbb fegyver Oroszország ellen” – mondta Gennagyij Andrejevics.

„A fasizmust manapság olyan eszközként emelik pajzsra, mely eszközzel harcolnak mindazzal szemben, ami e világban jó és tiszta” – tette hozzá az OFKP vezetője.

Zjuganov véleménye szerint a nácizmus ilyesfajta újjászületésének szellemi atyja az Egyesült Államok, amely „meg kívánja osztani Európát, ki akarja szorítani Oroszországot az európaiakkal ápolt gazdasági és pénzügyi kapcsolataikból, illetve lövészárkot akarnak kiépíteni, a Baltikumtól Ogyesszáig.

Afonyin a továbbiakban beszámolt a „Győzelmünk Lobogója” elnevezésű, felvilágosító célú akciósorozatról. E projekt keretében önkéntesek ezrei – egyetemi hallgatók, történészek – tartanak majd az iskolákban órákat a hazafias nevelés tárgyában. Jurij Vjacseszlavovics elmondta azt is, hogy április végén Moszkvában, az OFKP védnöksége mellett, megrendezik a Hős Városok, a munka és a harc frontján dicsőséget szerzett városok találkozóját.

 

„Országunkra a legsúlyosabb szankciókat az orosz kormánynak a pénzügyi és gazdasági, illetve a szociális és oktatási szegmense rója ki.”

Az újságírók kérdést tettek föl a Krími Állami Orvostudományi Egyetem további sorsa felől is, melyet a felszámolás veszélye fenyeget. Az OFKP vezetője elmondta: Ivan Melnyikovval és Oleg Szmolinnal együtt a problémával az ország vezetéséhez fordultak. Mint az az orosz kommunisták vezetője elmondta, „a Krími Állami Orvostudományi Egyetem kiváló oktatási intézmény, nagyszerű hagyományokkal. Az egyetem mindmáig megőrizte a káderképzés magas szintjét.”

„Semmi sem indokolta, hogy ezt az oktatási intézményt elgáncsolják úgy, ahogy azt Gologyec, Livanovval együtt műveli. Úgy gondolom, hogy az Állami Duma egy külön bizottságának meg kell vizsgálnia ezt az ügyet. Mi, a magunk részéről ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy vizsgálják ki azt a vandalizmust, ami ott folyik” – hangsúlyozta Zjuganov.

„Véleményem szerint országunkra a legsúlyosabb szankciókat az orosz kormánynak a pénzügyi-gazdasági, illetve szociális és oktatási szegmense rótta ki. Nem értem, hogy minderre az Államfő miért nem reagál?” – adott hangot felháborodásának Gennagyij Andrejevics.

 

„A szovjetország Afganisztánban a nemzetközi terrorizmus, az erőszak ellen harcolt.”

 

 

Végezetül az OFKP vezetője kommentálta Putyin orosz elnök előző napi találkozóját az afganisztáni háborút megjárt veteránokkal. „Tegnap nagy érdeklődéssel követtem az államfőnek az afganisztáni veteránokkal való találkozóján elmondott beszédét. Értékelésében új elemeket lehetett észrevenni. Annyi év után most végre fölismerték, hogy a szovjetország ott a nemzetközi terrorizmus, az erőszak ellen harcolt. Mindaz ellen, ami utóbb keresztülsöpört az egész Közel-Keleten” – jegyezte meg az OFKP vezetője.

„Az amerikaiak alatt Afganisztánban a 40-szeresére nőtt a kábítószerek termesztése. Az ott megtermelt 800 tonnából 700 tonnát minálunk dobnak piacra. Most, az évek múltával egyre-másra jelennek meg olyan értékelések, hogy azt a vörös zászlót, amit mi ez ellen a gonosz erő ellen fölemeltünk, ismét büszkén magasba kell tartanunk. Úgy vélem: az afganisztáni veteránok különleges tiszteletet és figyelmet érdemelnek tőlünk” – vélekedik az orosz kommunisták vezetője.

Zjuganov emlékeztetett, hogy február 23-án – a Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta Napján – az OFKP felvonulást és az akkori eseményeket nyíltszíni előadás formájában megörökítő nagygyűlést szervez Moszkvában.

„E napon az egész országban lesznek felvonulások, nagygyűlések, tüntetések. Moszkvában 11:30-kor lesz a gyülekező a Puskin téren, majd végigvonulunk az ország főutcáján és a Forradalom terén nagy élő showban fejezzük ki a hadseregünk iránti támogatásunkat” – mondta el az OFKP vezetője.

 

Juhász Norbert

Népi Front egri titkára