Fidel Castro üzenete Nicolas Madurohoz

Kedves Nicolas!

Csatlakozom mindazok véleményéhez, akik gratuláltak Neked a december 6-án este – a választási eredmények ismertté válását követően – elmondott nagyszerű, bátor beszédedhez.

Senki sem tett szert olyan, egy forradalmár számára elérhető, hatalmas politikai dicsőségre, mint Simon Bolívar, a nagyszerű venezuelai harcos, a latin-amerikai népek Felszabadítója. Akinek neve immár egybeforrt nem csupán a testvéri Venezuelával, de Latin-Amerika valamennyi népével.

Volt még egy másik nagyszerű venezuelai parancsnok, Hugo Chavez, aki lelkesen fogadta az ő eszméit, és életének utolsó percéig harcolt értük. Még kisgyermekként, amikor az elemi iskolába járt – abban az országban, ahol Bolívar szegény utódai élnek, és akik dolgozni kénytelenek, hogy segíthessenek családjaikon –, áthatotta őt Latin-Amerika Felszabadítójának szelleme.

Venezuelában gyermekek, fiatal emberek milliói tanulnak ma a legkorszerűbb állami oktatási intézményekben. Ugyanezt lehet elmondani az ország egészségügyi létesítményeinek a hálózatáról, amelyet e hős nép számára hoztak létre. Mely nép elszegényedett a spanyol gyarmattartó hatalom évszázadokig folyó rablása, illetve a multinacionális nagyvállalatok szipolyozása következtében, mely nagyvállalatok több mint száz évig termelték ki a venezuelai föld méhéből a kőolajat – a legkülönbet, amit a természet ennek az országnak csak adhatott.

A történelem azt is tanúsítja, hogy éppen a világ dolgozói azok, akik megtermelik a legtáplálóbb élelmiszereket, előállítják a gyógyszereket, szavatolják az oktatást, a közbiztonságot, házakat építenek és szolidárisak. Ha úgy akarják, megkérdezhetik az oligarchákat: tisztában vannak-e mindezzel.

A kubai forradalmárok – akik annak az USA-nak a tőszomszédságában élnek, amely mindig is arra törekedett, hogy birtokba vegye Kubát, valami olyasmivé tegye, ami félúton van a kaszinók és a bordélyházak között, és arra akarta kényszeríteni José Martí utódait, hogy így éljék le életüket – soha nem fognak lemondani teljes függetlenségükről és önmaguk méltóságának tiszteletéről. Meggyőződésem: az emberi élet csak úgy lesz megőrizhető a Földön, ha a bolygó minden népe békében élhet majd, köztulajdonban lesznek a Föld természeti erőforrásai, és a tudomány vívmányai, az ember által megalkotott technika a Föld minden lakójának a javát szolgálja majd. Ám ha az emberiség továbbra is a kizsákmányolás útját, azt az utat követi majd, amelynek során a multinacionális vállalatok, az imperialista bankok továbbra fosztogatni fogják majd a természeti erőforrásokat – akkor az államoknak a Párizsban egybegyűlt képviselői le kell hogy vonják majd ebből a következtetéseket.

Napjainkban már senki sincs biztonságban. Kilenc országnak van már nukleáris fegyvere. Egyikük, az Egyesült Államok már dobott le atombombákat, amelyektől mindössze három nap leforgása alatt fegyvertelen emberek százezrei pusztultak el, milliók váltak nyomorékokká, illetve szenvedtek pszichikai károsodást.

A Kínai Népköztársaság és Oroszország sokkal inkább tisztában vannak a világ gondjaival, mint az Egyesült Államok. Minthogy ők közvetlenül élték át a fasizmus vak önzéséből kirobbant háborúk borzalmait. Nem kétlem, hogy történelmi hagyományaik, forradalmi tapasztalataik alapján mindent megtesznek majd azért, hogy elkerülhessük a háborút és biztosíthassuk Venezuela, Latin-Amerika, Ázsia és Afrika békés fejlődését.

 

Elvtársi  üdvözlettel:

 

Fidel Castro Ruz

 

(Oroszország Kommunistáinak Pártja Nemzetközi Bizottsága tájékoztató anyaga nyomán)