Feminizmus és álfeminizmus

Sajnálatos módon reakciós körökben a szebbik nem képviselőinek napját is sok helyütt elutasítják mint úgymond balos találmányt. Holott inkább örülni kell annak, hogy a hölgyekről nemzetközi szinten is megemlékezünk, gondolunk rájuk, felköszöntjük őket egy szál virággal vagy egyéb apróságokkal kedveskedünk nekik. Hogy jobbos körökben ma divatos mindenféle haladó vagy humánus értéket tagadni és gyakran dívik az erő kultusza vagy a romantikus dicső múlt imádása, az egy dolog, szintén sajnálatos módon ma ez teljesen természetes. Adódnak azonban ennél súlyosabb problémák is: például a magyarhonra is oly jellemző fogalmi képzavarok, a szezon keverése a fazonnal vagy az emberek szándékos megtévesztése. Ez érvényes a címben említett baloldali értékre is.

A feminizmus és az álfeminizmus közötti legkézenfekvőbb különbség az, hogy az előbbi ténylegesen, míg a másik csak látszatra harcol a női egyenjogúságért. Az előbbiek közé tartoznak például azok az angliai, mai szóval fogalmazva, emberi jogi aktivisták, akik azért szálltak anno síkra, hogy a nők is kapjanak választójogot, a férfiakkal egyenjogú embereknek számítsanak. Szintén ebbe a kategóriába tartoznak azok a szocialista színezetű gondolkodók is, akik napjainkban számon kérik nem is jogtalanul, hogy miért vannak példának okáért nem egy munkahelyen különbségek a nők és a férfiak bérezésében vagy azt, hogy mai karrierközpontú életünkben miért helyeznek kilátásba ellenintézkedést a szülni akaró fiatal anyukákkal szemben. Az is az említett haladó gondolat része, amikor is tisztességesen gondolkodók vagy úriemberként nevelt illetők elvárják, hogy a hölgyeket is vegyék emberszámba és tömegközlekedési eszközökön, illetve egyéb helyeken is lovagias módon adják meg nekik az elsőbbséget. Emellett egyik kedvenc témám az 1968-as újbalos mozgalmak egyik jelmondata, amely így hangzott:” Szeress, ne háborúzz.” A diáklázadások korszakában felléptek azért, hogy a szabad ismerkedés, kapcsolatteremtés elé ne emeljenek falakat különböző előítéletekkel, régimódi szülői tekintéllyel, bárki bárkit szerethessen, a tiszta emberi érzések számítsanak, ne az előítéletek, a régivágású beidegződések vagy a szülői vagy szociális háttér. Különösebben ragozni sem kell, hogy itt a középpontban az ember, annak belső értékei és az egyenjogúság, a nő emberszámba vételének igénye állott. Ezen értékek pedig ma sem veszítettek értékeikből, sőt, az, hogy az álfeminizmus is teret hódított a neoliberális vadkapitalizmussal együtt, csak erősíti a feminizmus létjogosultságát.

Az álfeminizmust a tőke szintén feminizmusnak állítja be, ugyanúgy, mint amikor arról papol, hogy úgymond légy önmagad, valósítsd meg önmagad. Tévedés, ilyesmiről szó sincs. Szó sincs arról, hogy akárki is megvalósítja önmagát, és arról sincs, hogy az álfeminizmus valódi feminizmus lenne. De mint tudjuk, a cél az szentesíti az eszközt: a női egyenjogúság neoliberális értelmezésben annyit jelent, hogy a nőnek is lehetősége legyen beállni a sorba és a kijelölt divatot követni vagy karriert csinálni, urambocsá törtetni. Az úgymond sikeres nők pedig nem foglalkoznak a családdal vagy a gyerekneveléssel, hanem életüket a mindenható cégnek szentelik, azt annak rendelik alá. A sikeres és divatkövető vagy idegen szóval komformista, azaz a normarendszerbe belesimuló nők pedig úgymond engedelmesen másolják a divatot, különben kilógnak a sorból és kiközösíttetnek. Igen, látszatra valóban benne van ebben is a női egyenjogúság. Merthogy úgymond ma már a nőknek is szabad, sőt illik elsajátítaniuk a tőkés normarendszert, annak íratlan szabályait. Nade itt a bökkenő: itt az, hogy ki férfi, ki nő, teljesen lényegtelen. Mindegy, csak karriert csináljon, iparkodjon felfele akármilyen módon, ha sikeres akar valaki lenni, az adott nem túl udvarias játékszabályokat kell követniük. Márpedig itt egyfelől nem az a lényeges, ki nő, ki férfi, másrészt semmilyen emberiességről, semmilyen egyenjogúságról vagy belső emberi értékről nincs szó, valakinek a női vagy férfi mivolta csupán mellékes eszköz a vadkapitalista propaganda markában. Mindez azonban bőven elegendő ahhoz, hogy az emberekben ugyanezen propaganda fogalomzavart keltsen: az igazi öntudatos ember ellenfele a vadkapitalizmusnak, igenis fogalmi zavart kell keltsen a mai világ az emberekben. Hogy ma számos karakán hölgy van és sok a személyiségzavaros férfi is, ahogy ma szokás említeni, azért szintén a tőke hibáztatható. Mindkét fél öntudatában előtérbe helyezi az egót, az emberi érzéseket abból kivonva abba behelyettesíti azt, hogy én vagyok az erős, én vagyok a vezető, sikeres vagyok és uralom a terepet, nem ismerek semmilyen félelmet-ez kell a mai piaci világban, nem az érző lény. De az áldozat azt hiszi, hogy sikeres vagyok, mert nő vagyok vagy férfi vagyok, erős vagyok, kitartó vagyok és kíméletlen vagyok, aki építi karrierjét. Ezzel a képlet készen is van: a tőke világában a nő nem nőies, a férfi pedig nem férfias. A hölgyek is sokat szenvednek attól, hogy a semmiért bizonyítsanak, meg a fiúk is. Holott a normális az lenne, hogy mindkét nem képviselői merjék felvállalni saját magukat, vállalják és mutassák ki érzéseiket, a belső értékeiket valósíthassák meg.

Szóljon a nemzetközi nőnap a szebbik nem képviselői iránti figyelmességről, a hölgyek megbecsüléséről egy olyan világba vetett hit jegyében, ahol a nők is ugyanolyan emberek, mint bárki és ahol az emberközpontúság, egymás szeretete és tisztelete, megbecsülése a legfontosabb, nem pedig a pénz, a karrier és az arra alapozott hamis világkép. Ezen gondolatok égisze alatt szeretettel és tisztelettel köszöntök mindegy hölgyet a Nemzetközi Nőnap alkalmából.

B.Deák András