A Népi Front lapja

Fekete Sándor: Hogyan születnek a hivatásos forradalmárok?

Azt a régi szólást variálva, mely szerint a költők nem lesznek, hanem születnek, azt mondhatnánk, hogy a hivatásos forradalmárok nem születnek, hanem lesznek. Mert a bölcsőbe még nem teszik bele azokat az erényeket, azokat az eszméket, melyek valakit forradalmárrá fegyvereznek fel. Fontos dolog, hogy ennek vagy annak az osztálynak a keretei közé születik-e valaki. A munkásfiú mindenkinél fogékonyabb a szocializmus eszméi iránt. De a munkások csak akkor tudnak osztályként osztály ellen tudatos forradalmi harcot vívni, ha magukévá teszik a szocializmus tudományos eszméit. S ami áll az osztályokra, áll az osztályok képviselőire is. Senki nem születik hivatásos forradalmárnak, csak azzá válhat, ha megérti kora parancsát, ha a halódó és születő harcában bátran az új mellé áll s az új győzelmének szenteli életét. Hivatásos forradalmárnak tehát nem lehet születni. Hivatásos forradalmárrá csak az válhat, aki végigjárta a társadalmi tapasztalás és az osztályok harcának iskoláját. Vasvári Pál kijárta ezt az iskolát, ezért válhatott a nép felszabadulásáért küzdő hivatásos forradalmárok ragyogó mintaképévé.

Hány fiatalember, ki őszintén igyekezett megérteni az emberi életet, őszintén igyekezett változtatni a társadalmasított nyomoron, hány jóeszű, jótehetségű ifjú került vakvágányra útja legelején, mert nem tudott átlátni a hazugságok és lealacsonyító ostobaságok ködén, amelyet eléje vontak!

Fekete Sándor: Vasvári Pál (részlet)

Nem forradalmárnak, nem költőnek, nem asztalosnak, nem orvosnak, nem tűzoltónak születünk. Fekete Sándor kiváló írása egyértelműen kimondja ezt a tényt, amit nem kell bizonyítani. Mindenki tudja,  ahhoz, hogy valaki orvos legyen, meg kell tanulnia az anatómiát, a kémiát, a képalkotó eljárásokat, etikát és sok-sok mást. Forradalmárrá is tanulás útján válhat az ember.  Aztán idősebb korában, sok-sok gyakorlat után is fel kell lapoznia a szakirodalmat és lépést kell tartania a fejlődéssel. Így van ez nálunk is. Sokan tanulták a munkásmozgalom történetét, Marxot, Lenint, de az idők során megkopott tudást frissítjük minden nap, hogy előre léphessünk.  

A ma problémáira gyakran megtaláljuk a válaszokat a munkásosztály nagy tanítómestereinek a műveiben. 

F.Zs.

 

TI ÍRTÁTOK

Életveszélyes munkahelyek

Megjelent az Eurostat, halálos kimenetelű munkahelyi baleseteket számba vevő statisztikája, az EU 28 tagállamára és a partnerországokra kiterjedően. A legutóbbi, 2014-es alapján Magyarország  a középm

A Győzelem Napja - Moszkvából jelentjük....

Ma május 9-én ismét hálával és köszönettel emlékeztünk. Emlékeztünk  az emberiség történelmének legnagyobb sorsdöntő ütközetére, melyet valaha az egyetemes történelemben kényszerültek vívni a haladó e
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Tőkés rendszerváltás a kelet-közép-európai szocialista országokban

A kelet-közép-európai országokban végbement tőkés rendszerváltásról eddig sokan és sokat írtak, marxista
No thumbnail available

A vasra vert csillag

Vöröscsillag, mondd, mit vétettél, rabságra miért ítéltettél? Világszabadságot hirdettél, s a világ üldözöttje lettél? Míg
Szeptember 11: A chilei tragédia

Szeptember 11: A chilei tragédia

Immár tizenhárom éve szeptember 11-e táján rendszeresek a terrorizmus elleni háborúról, a
Légy szerző!
Légy szerző!