Fegyverrel a hazáért! – XXXVIII. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Juhász Antal:

 

Gyöngyösön született, 1913. október 20.-án. 1935-ben tényleges katonai szolgálatra hívták be Gyöngyösre a 20. könnyűtüzér osztályhoz. 1937-ben leszerelése után a gyöngyösi parkettagyárban helyezkedett el.

Juhász Antal
                 Juhász Antal
  1. március 1-én újra behívták, s Nagyréde községben szerelték fel. Július elsején bevagonírozták, s Vámosgyörkről indulva a keleti frontra vitték. Július 6-án már a Don mellett foglaltak tüzelőállást. Az év augusztusában előléptették tizedesnek.

Az 1943 januárjában megindult szovjet ellentámadás során hadifogságba esett Faragó Károly, Bazsó Sándor és Kis Antal nevű magyar katonákkal együtt. Itt hamarosan megbetegedett, részben fagyásai, valamint hastífusza volt. Májusban amikor felgyógyult, visszakerült a táborba.

1943 őszén jelentkezett az antifasiszta iskolára. December 20-án tizenhatan indultak el a krasznogorszki antifasiszta iskolára. Itt együtt volt Varga János (Bükkszék) hadifogollyal. 1945. február 19-én érkezett haza Magyarországra, Debrecenbe. Mint katona, szolgálatot teljesített Békéscsabán, Szegeden, Hajmáskéren. 1945. május 26-án leszerelt. 1945. júniusától 1955. júliusáig, mint rendőr a Belügyminisztérium kötelékében teljesített szolgálatot. Ezután 1972. február 1-ig, nyugalmazásáig, mint gépkocsivezető dolgozott a Közegészségügyi  és Járványügyi Állomásnál. A Pártnak és a Munkásőrségnek 1959-ben lett tagja. 1945-től, haláláig Egerben élt.

 

Munkája elismeréseként a következő kitüntetéseket kapta: Közbiztonsági Érem bronz fokozat, Közbiztonsági Érem ezüst fokozat, Magyar Partizán Emlékérem.

Forrás: Juhász Antal visszaemlékezése – Kézirat Juhász Norbert magángyűjteményéből.

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára