Fegyverrel a hazáért! – XXXVI. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Valasek József:

 

Egerszalókon született, 1901. január 19.-én. Szülei nincstelen parasztemberek voltak. Fiatalon a Nógrád megyei Somoskőre került, ahol a közeli macskalyuki kőbányában vállalt munkát. A kőbánya, ahol dolgozott a magyar-csehszlovák határ közelében volt. Ezt a kedvező lehetőséget használták fel a magyar és csehszlovák kommunisták arra, hogy kapcsolatot teremtsenek.

Valasek József
          Valasek József

Valasek elvtárs, 1928-ban lett tagja az illegális Kommunista Pártnak. 1934-től ő is rendszeresen átjárt csehszlovákiába. Bandur Gyula irányításával Baglyasalján, Karancsalján, Somoskőn, Somoskőújfaluban kommunista sejteket szervezett. A beszervezett bányamunkásokat folyamatosan látta el a Csehszlovákiából átcsempészett magyar nyelvű sajtótermékekkel. (Munkás, Vörös Munkás, stb.)

Forradalmi tevékenységéért 1937 januárjában letartóztatták, majd a katonai bíróság másfél évi börtönbüntetésre ítélte. Még ki sem szabadult mikor a polgári bíróság ugyanezen „vétségért”, de más rendelkezésekre hivatkozva további két év börtönnel sújtotta. A Kúria ezt a büntetést 3 évre emelte fel, végül 1940 novemberében összbüntetésül 4 évre és három hónapra ítélte. A börtönből 1941 áprilisában szabadult, és visszatért családjához Somoskőre. Bár rendőri felügyelet alatt állott, mégis sikerült kapcsolatba kerülnie a kommunista mozgalommal. Mint kommunista keresett kapcsolatot 1943-ben a Parasztszövetség földmunkás szakosztályával. Tervezte a szakosztály helybeli megalakítását is. Ennek érdekében kapcsolatot teremtett a szabad szó szerkesztőségével.

Az 1943. július 11-én megjelent szabad szó c. lapban találkozhatunk a nevével. Az újság 1943. október 17-i számából az derül ki, hogy feltehetőleg meghívta Somoskőre a Szabad Szó valamelyik munkatársát. Ezzel is elő kívánta segíteni a földműves szakosztály megalakulását.

1944 végén részt vett a nógrádi bányászok fegyveres szervezkedésében. Mint katonaszökevény 1944. december közepén, csatlakozott a Bandúr Gyula által vezetett partizáncsoporthoz, s e csoporttal együtt került át Nógrádi Sándor partizánegységéhez. Egy nappal a környék felszabadulása előtt Abroncspusztánál, 1944. december 28.-án, egy visszavonuló SS alakulattal vívott tűzharcban hősi halált halt.

 

Tevékenysége elismeréseként posztumusz megkapta a Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatát. (1946)

Forrás: Baktai Ferenc: Akik mertek. (Dokumentum novellák) Bp. 1970. 84. oldal.

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára