Fegyverrel a hazáért! – XXX. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Láng (Wébermann) Sándor: 

 

Egerben született, 1914. május 2-án. Jómódú polgár családból származott. Apja terménykereskedő, s Heves megye egyetlen tőzsdetagja. Négyen voltak testvérek. Elemi iskolái után az egri reálgimnázium tanulója lett. Tanulmányait hol magán, hol pedig rendes tanulóként folytatta, s jó eredménnyel fejezte be.

Láng (Wébermann) Sándor
   Láng (Wébermann) Sándor

Mérnöki oklevelet az akkori Csehszlovákiában, a brnói egyetemen szerzett. Egyetemi hallgatóként bekapcsolódott a baloldali diákmozgalomba, megismerkedett a marxizmussal, s belépett a kommunista pártba. Vegyészmérnöknek tanult.

Mint egyetemi hallgató, szegénységi bizonyítványt szerzett be, útlevél és vízum megszerzése végett, 1936-ban. Ezután Madridba utazott, hogy harcolhasson a spanyol polgárháborúban. 1936 decemberében Láng Sándor néven a Nemzetközi Brigád Dimitrov zászlóalja géppuskás századának magyar szakaszához került. Részt vett Madrid védelmében. A győztes jaramai ütközetben 1937. február 18-án megsebesült és kórházba került.

Felgyógyulása után iskolára küldték, majd főhadnagyként gázvédelmi parancsnoknak nevezték ki a magyar zászlóaljhoz. 1937. május 30-án átvette egy könnyűgéppuskás szakasz parancsnokságát. Szakaszával az aragóniai frontra került, s részt vett a huescai csatában, ahol 1937. június 12-én hősi halált halt.

 

Tevékenysége elismeréseként, posztumusz kapta meg, a Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatát.

Forrás:  Fejezetek az egri Dobó István Gimnázium és Szakközépiskola történetéből. (22-23 old.) 

Heves Vármegyei Ismertető és Adattár, Eger – 1936/660.

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkár