Fegyverrel a hazáért! – XXVIII. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!”

 

Szabó József:

 

Tiszafüreden született, 1911. augusztus 7-én. Édesapja 11 gyermekes uradalmi cseléd, aki az első világháborúban hadifogságba esett, majd mint internacionalista harcolt a szovjet hatalomért. Ezért hazajövetele után internálták is.

Később a család Maklárra települt. Szabó Józsefnek korán munkába kellett állnia, s mint summás, napszámos dolgozott az elemi iskolái végezte után.

1942 júniusában Egerbe frontszolgálatra hívták be. Bevonulása előtt édesapja biztatta, hogy ha lehetősége van, álljon át a szovjetekhez. Fia megfogadta a tanácsot, s önként átszökött a Donnál a szovjet csapatokhoz. Mint hadifogoly előbb antifasiszta, majd Kijevben partizániskolát végzett.

Hozzátartozóit egy Matl lajos nevű maklári férfi először arról értesítette, hogy meghalt a fronton. Később sikerült levelet küldeni a családjának, melyben megírta, hogy partizán lett.

  1. augusztus 8-án, a 14 főt számláló Uszta Gyula vezette csoport Kijevből indulva Munkács térségében sikerrel földetért. Az Uszta-csoport ugyan rendszeres kapcsolatban állt a parancsnoksággal, és sikerült megvetniük a lábukat, de állandóan üldözték őket. Ennek ellenére a csoportnak alkalma nyílt bázist kialakítani, és várták a csoportjuk másik részének ledobását. Mivel lényegében ez volt az egyetlen csoport, amely fogadni tudta a repülőgépeket, a parancsnokság úgy határozott, hogy az Uszta csoport visszamaradt tagjaival együtt még egy osztagot küld, az I. sz. Priscsepa szovjet partizán parancsnoksága alatt. Ez az osztag 22 főből állt, tagjai szovjet és magyar partizánok. E csoportba osztották be a maklári Szabó Józsefet is. Az elindulásukra 1944. augusztus 25-én került sor. Az első repülőgépen az Uszta csoport másik fele, 9 fő indult útnak Hamburger Sándor vezetésével, a második gépen a Priscsepa csoport másik fele, és teljes felszerelésük. A harmadik gépen Tatatyenko Ivan Iljics vezetésével a következők utaztak: Szejfuhin Anatolij Pavlovics, a parancsnok felderítő helyettese, Borhegyi Balázs politikai helyettes, Salamon Iván, Borku László, Ulicsényi Zoltán, Hász Imre, Sujer Ferenc és Szabó József harcosok.

Földetéréskor az Uszta csoportot szállító első gépen utazók közül többen megsérültek. A második gépen utazó Priscsepa csoport 12 emberéből, akik nagy területen szóródtak szét, a meghatározott helyen a parancsnok vezetésével 9 ember gyűlt össze. A 3. repülőgép a tervezett ledobási helytől 1 kilométerre ismeretlen okból lezuhant és elégett a 697 méter magas Martinszkij-kameny hegyen. A lezuhant gépen tartózkodó személyzet és a partizánok mindannyian hősi halált haltak. Holttestüket ott temették el, ahol a repülőgép elégett. Mivel Priscsepa csoportjának nagy része (14 fő) a lezuhant gépen tartózkodott, meghiúsult az az eredeti elképzelés, hogy elinduljanak Erdély felé. Ezért a parancsnokság felmérve a katasztrófa következményeit, a Priscsepa-csoport életben maradt tagjait egyesítette az Uszta csoporttal.

Az Uszta-Priscsepa csoport tagjaként 1944. augusztus 25.-én hősi halált halt Szabó József, valamint a Dékán István vezette Korózs József emlékére Makláron 1977. november 7-én közös emlékművet állítottak.

Forrás: Szabó Mária (közeli hozzátartozó) visszaemlékezései, egy ízben 1969. márciusában, majd bővebben 1982. novemberében. – Kézirat (Juhász Norbert magángyűjteményéből) 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára