Fegyverrel a hazáért! – XXV. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

 

Ujlaki Antal:

 

Tarnaleleszen született, 1918. május 4-én. Munkáscsaládból származik. A hat elemi elvégzése után asztalosipari tanuló lett.

A szakma megszerzése után mint segéd dolgozott 1935-ig, akkor az Ózdi Kohászati Üzemeknél kapott állást.

1942 májusában behívták katonának a losonci 23. gyalogezredhez. 1942. május10-én kivitték a doni fronthoz.

Ujlaki Antal
                          Ujlaki Antal

Az 1943 januári nagy szovjet ellentámadás után részt vett a visszavonulásban. Megelégelve az esztelen háborút, 1944 telén harmadmagával csatlakozott a partizánokhoz. A. M. Szagyilenko egységéhez, a Hruscsov-brigádhoz került. Szagyilenko partizándandárjában 1945 januárjában oly mértékben megnőtt a magyarok száma, hogy Andrej Futjanov és Alexander Simko vezetésével létrejöhetett egy önálló magyar partizánalakulat, a Rákosi nevét viselő alegység, melynek harcosa volt Ujlaki elvtárs is. tevékenységük fő területe: Tiszolc, Breznyóbánya, Feketebalog környéke volt. Egykor harcostársai közül emlékszik: Bösze Bálint, Kalló József, Varga József, Német Bertalan partizánok neveire. Részt vett a Breznó város felszabadításáért vívott harcokban is.

A harcok befejeztével Klenócon gyülekeztek, s a Rákosi század 132 emberével 1945. február 28-án érkezett haza Magyarországra, Debrecenbe. Ezután az Ideiglenes Nemzeti Kormány őrségében teljesített szolgálatot a Partizán Őrzászlóalj tagjaként. Majd a kormány Budapestre való települése után ugyancsak a kormányőrségben szolgált. 1945 márciusában Debrecenben lett a Magyar Kommunista Párt tagja. 1945. október 20.-án a demokratikus rendőrséghez helyezték, ahol 1947. október 15-ig dolgozott.

Ezt követően szülőfalujában lett DÉFOSZ (Demokratikus Földhözjuttatottak Országos Szövetsége) irodavezető, s egy időben a községi pártszervezet titkára is volt. 1952-ben mint ács az Ózdi Kohászati Üzemeknél vállalt munkát. Itt dolgozott 1978 májusáig, amikor nyugdíjba vonult. 1957 után a munkásőrségben is teljesített szolgálatot.

 

Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetésekben részesült: Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozat, Magyar Partizán Emlékérem, Szlovák Nemzeti Felkelés Emlékérem, Nehézipar Kiváló Dolgozója, valamint hat alkalommal kapott kiváló dolgozó kitüntetést.

Forrás:  A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége Irattára,  Pécsi István: Szlovák földön partizánként. (Népújság, 1970. március 20. sz. 4. old.)

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára