A Népi Front lapja

Fegyverrel a hazáért! – XXV. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

 

Ujlaki Antal:

 

Tarnaleleszen született, 1918. május 4-én. Munkáscsaládból származik. A hat elemi elvégzése után asztalosipari tanuló lett.

A szakma megszerzése után mint segéd dolgozott 1935-ig, akkor az Ózdi Kohászati Üzemeknél kapott állást.

1942 májusában behívták katonának a losonci 23. gyalogezredhez. 1942. május10-én kivitték a doni fronthoz.

Ujlaki Antal

                          Ujlaki Antal

Az 1943 januári nagy szovjet ellentámadás után részt vett a visszavonulásban. Megelégelve az esztelen háborút, 1944 telén harmadmagával csatlakozott a partizánokhoz. A. M. Szagyilenko egységéhez, a Hruscsov-brigádhoz került. Szagyilenko partizándandárjában 1945 januárjában oly mértékben megnőtt a magyarok száma, hogy Andrej Futjanov és Alexander Simko vezetésével létrejöhetett egy önálló magyar partizánalakulat, a Rákosi nevét viselő alegység, melynek harcosa volt Ujlaki elvtárs is. tevékenységük fő területe: Tiszolc, Breznyóbánya, Feketebalog környéke volt. Egykor harcostársai közül emlékszik: Bösze Bálint, Kalló József, Varga József, Német Bertalan partizánok neveire. Részt vett a Breznó város felszabadításáért vívott harcokban is.

A harcok befejeztével Klenócon gyülekeztek, s a Rákosi század 132 emberével 1945. február 28-án érkezett haza Magyarországra, Debrecenbe. Ezután az Ideiglenes Nemzeti Kormány őrségében teljesített szolgálatot a Partizán Őrzászlóalj tagjaként. Majd a kormány Budapestre való települése után ugyancsak a kormányőrségben szolgált. 1945 márciusában Debrecenben lett a Magyar Kommunista Párt tagja. 1945. október 20.-án a demokratikus rendőrséghez helyezték, ahol 1947. október 15-ig dolgozott.

Ezt követően szülőfalujában lett DÉFOSZ (Demokratikus Földhözjuttatottak Országos Szövetsége) irodavezető, s egy időben a községi pártszervezet titkára is volt. 1952-ben mint ács az Ózdi Kohászati Üzemeknél vállalt munkát. Itt dolgozott 1978 májusáig, amikor nyugdíjba vonult. 1957 után a munkásőrségben is teljesített szolgálatot.

 

Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetésekben részesült: Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozat, Magyar Partizán Emlékérem, Szlovák Nemzeti Felkelés Emlékérem, Nehézipar Kiváló Dolgozója, valamint hat alkalommal kapott kiváló dolgozó kitüntetést.

Forrás:  A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége Irattára,  Pécsi István: Szlovák földön partizánként. (Népújság, 1970. március 20. sz. 4. old.)

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára

TI ÍRTÁTOK

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt

"Demokrácia védelme"?

Nemrégiben egy ígéretes, nagyobb lélegzetű tanulmány két bevezető fejezete jelent meg a Frontoldalon „PlalylA” „tollából” „Demokrácia védelme” címmel. A cikkeket viharos vita követte, aminek nyomán az
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

70 éve szabadult fel Budapest - dicsőség a magyar és szovjet hősöknek!

70 éve szabadult fel Budapest - dicsőség a magyar és szovjet hősöknek!

Hazánk Felszabadítása a több mint két évtizedes fasiszta uralom alól 1944 őszén
No thumbnail available

Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett... Trianon és ami utána jött

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és
Engem felszabadítottak

Engem felszabadítottak

Nem éltem még, amikor először felszabadítottak. Hiszen ha nem jöttek volna, akik jöttek,
Légy szerző!
Légy szerző!