A Népi Front lapja

Fegyverrel a hazáért! – XXIX. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!”

 

Halkó János:

 

Dormándon született, 1919. december 16-án. Szülei cselédek voltak, s ő is cselédként dolgozott. 1937-ben megnősült.

Halkó János

                 Halkó János

1940-ben tényleges katonai szolgálatra hívták be Tokajba. A frontra 1942 decemberében Miskolcról vitték ki, egy menetszázaddal. Az 1943. évi nagy szovjet támadás után folytonos visszavonulásban voltak. 1944 őszén Hidasnémetiben szovjet partizánok fogságába esett.

Azok harmadmagával kihallgatták, s átvitték Aranyidára. Itt átadták a Fábry József vezette partizáncsoportnak. Ez időtől kezdve a Fábry csoportban tevékenykedett, Aranyida-Nagytőkés-Ájfalucska-Hidasnémeti-Rozsnyó-Kassa körzetében.

Emlékezete szerint a Fábry csoportban együtt harcolt: Ködmön József (Egerszalók), Dusa László, Feledi és egy Kovács nevű gyöngyösi partizánokkal. A harcok elmúltával gylog jött haza, s előbb Egerben a szovjet parancsnokságon leadta géppisztolyát. Szülőfalujában lépett be a Magyar Kommunista Pártba és részt vett a községi rendőrőrs megszervezésében.

Budapesten a Petőfi Nevelőtiszti Akadémia néhány hónapos tanfolyamát is elvégezte. Antifasiszta és partizán tevékenységéért 1945-ben 25 kh földet kapott, amiből hármat megtartott, s a többit visszaadta. Elhelyezkedett az állami gazdaságban, ahol a takarmány felvásárló üzemegységet vezette Hanyi-pusztán. Később átkerült az állami gazdaság gépcsoportjához. Innen a füzesabonyi Járási Tanács községi agronómusnak nevezte ki Dormándra. Ezt követően hosszú ideig az állami gazdaság vontatókezelője volt. 1979-ben vonult nyugdíjba az Észak-magyarországi Vízügyi igazgatóságtól. Haláláig Dormándon élt.

Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetéseket kapta: Magyar Partizán Emlékérem, különdíj a Csehszlovák  Szocialista Köztársaság Kormányától, a Szlovák Nemzeti Felkelés 20. évfordulóján, valamint 1970-ben megkapta a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet. 

Forrás: Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Adattára

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára

TI ÍRTÁTOK

Kelet-európai rasszizmus

Avagy a népbutítás története, fontossága és eredménye napjainkban Üdvözlöm Kedves Olvasó! Azt az alapvető tényt senki sem cáfolhatja, hogy mindennapjaink nagy részét reklámok tengere és a lépten

Az orvoshiány miatt kórházi osztályok zárnak be Jászberényben

Az orvoshiány miatt nyáron részlegesen szüneteltetik a jászberényi kórházban a belgyógyászati-, a krónikus-, illetve a rehabilitációs osztály működését – írja a  megyei lap, a szoljon.hu. A nyári szab

In Memoriam Urbán Sándor

„A forradalmak az elnyomottak és kizsákmányoltak ünnepei.” Lenin szavai ezek. A forradalmak megszülik hőseiket. Régóta tudjuk ezt a munkásmozgalom történetéből. De ezen ünnepnapokból oly’ kevés van. H
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Gorkij alakjai hogy kísértenek...

Hetvennyolc esztendeje halt meg a zseniális   szovjet író, aki függetlenül politikai
Nemere, a dezinformátor -4. rész-egy antikommunista könyv cáfolata

Nemere, a dezinformátor -4. rész-egy antikommunista könyv cáfolata

”Kezdhetjük mindjárt azzal,hogy ez a „jó és nemes ember”,ez a „szovjet emberek
No thumbnail available

Tervgazdaság versus tervszerűség

A sztálini tervgazdaság politikai gazdaságtana (rövid tanfolyam) Red Star, 2008, november 19 (kommunista.net) 1917-ben Oroszországban
Légy szerző!
Légy szerző!