A Népi Front lapja

Fegyverrel a hazáért! – XXIV. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Lájer Sándor:

 

Hevesen született, 1921. április 7.-én. Szülei földművesek voltak, s három gyermeket neveltek fel. A 6 elemi elvégzése után Lájer Sándor, dolgozni ment. Mint summás tartotta fenn magát a bevonulásig. Summásként többfelé vállat munkát, így Nyergesújfaluban, Salgótarjánban.

Lájer Sándor

                           Lájer Sándor

  1. október 5-én Egerbe hívták be tényleges katonai szolgálatra, a páncéltörő századhoz. A városban előbb a Várlaktanyában, majd a Szarvas laktanyában teljesített szolgálatot. 1944 áprilisában az egri 14. gyalogezred katonájaként a szovjet frontra, a Sztripa melletti Skomoróciba vezényelték, majd alakulatával, ahol mint rajparancsnok szolgált, részt vett a visszavonulásban.
  2. április 10. körül Ausztria területén Oberhaag-Unterhaag térségében, alakulatával együtt átállt a jugoszláv partizánokhoz. Később tudta meg, hogy a dr. Bodó Jenő vezette, magyarokból álló partizánszászlóalja a lackó-osztaghoz tartozik. Az átállás után választhattak, hogy harcolni kívánnak a németek ellen, vagy pedig munkát vállalnak. Lájer elvtárs harcolni kívánt, s több bevetésen is részt vett. Együtt harcolt a hevesi illetőségű Kovács Lajossal, Lányi Lászlóval, valamint Verebélyi András (Eger),Nagy Károly (Poroszló), Garai Máté magyar katonákkal.

A háború befejezése után 1945. május 15.-én indultak haza Magyarországra a jugoszláviai Mariborból, dr. Bodó Jenő főhadnagy vezetésével. Gyalog mentek muraszombaton keresztül Nagykanizsáig. Lájer Sándor 1945. május 21.-én érkezett meg Hevesre.

Együtt utazott Brunszlik István (Domoszló), Köles János (Nagyút), Nagy Károly (Poroszló)lakosokkal. 1946. október 26.-án megnősült. hazajövetelét követően a mezőgazdaságban dolgozott. 1952-től 15 évig a hevesi Állami Gazdaság dolgozója, majd a hevesi Rákóczi Mg. Tsz-ben vállat munkát. Innen ment nyugdíjba 1981. május elsején. Haláláig Hevesen élt.

Forrás: Lájer Sándor visszaemlékezése – kézirat (Juhász Norbert magángyűjteményéből)

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára

TI ÍRTÁTOK

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt

"Demokrácia védelme"?

Nemrégiben egy ígéretes, nagyobb lélegzetű tanulmány két bevezető fejezete jelent meg a Frontoldalon „PlalylA” „tollából” „Demokrácia védelme” címmel. A cikkeket viharos vita követte, aminek nyomán az
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett... Trianon és ami utána jött

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és
No thumbnail available

Fohász a legszomorúbb barakkból

(A kapitalizmus áldozatainak emlékére)Szégyenszemre a XXI. századi Európa közepén áll a nyomorúságos
No thumbnail available

Dózsa Vezér emlékezete

"Rokonai mintha csak szégyellték volna; éltek, virágoztak hazaszerte: de nem emlegették őseik
Légy szerző!
Légy szerző!