Fegyverrel a hazáért! – XXIV. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Lájer Sándor:

 

Hevesen született, 1921. április 7.-én. Szülei földművesek voltak, s három gyermeket neveltek fel. A 6 elemi elvégzése után Lájer Sándor, dolgozni ment. Mint summás tartotta fenn magát a bevonulásig. Summásként többfelé vállat munkát, így Nyergesújfaluban, Salgótarjánban.

Lájer Sándor
                           Lájer Sándor
  1. október 5-én Egerbe hívták be tényleges katonai szolgálatra, a páncéltörő századhoz. A városban előbb a Várlaktanyában, majd a Szarvas laktanyában teljesített szolgálatot. 1944 áprilisában az egri 14. gyalogezred katonájaként a szovjet frontra, a Sztripa melletti Skomoróciba vezényelték, majd alakulatával, ahol mint rajparancsnok szolgált, részt vett a visszavonulásban.
  2. április 10. körül Ausztria területén Oberhaag-Unterhaag térségében, alakulatával együtt átállt a jugoszláv partizánokhoz. Később tudta meg, hogy a dr. Bodó Jenő vezette, magyarokból álló partizánszászlóalja a lackó-osztaghoz tartozik. Az átállás után választhattak, hogy harcolni kívánnak a németek ellen, vagy pedig munkát vállalnak. Lájer elvtárs harcolni kívánt, s több bevetésen is részt vett. Együtt harcolt a hevesi illetőségű Kovács Lajossal, Lányi Lászlóval, valamint Verebélyi András (Eger),Nagy Károly (Poroszló), Garai Máté magyar katonákkal.

A háború befejezése után 1945. május 15.-én indultak haza Magyarországra a jugoszláviai Mariborból, dr. Bodó Jenő főhadnagy vezetésével. Gyalog mentek muraszombaton keresztül Nagykanizsáig. Lájer Sándor 1945. május 21.-én érkezett meg Hevesre.

Együtt utazott Brunszlik István (Domoszló), Köles János (Nagyút), Nagy Károly (Poroszló)lakosokkal. 1946. október 26.-án megnősült. hazajövetelét követően a mezőgazdaságban dolgozott. 1952-től 15 évig a hevesi Állami Gazdaság dolgozója, majd a hevesi Rákóczi Mg. Tsz-ben vállat munkát. Innen ment nyugdíjba 1981. május elsején. Haláláig Hevesen élt.

Forrás: Lájer Sándor visszaemlékezése – kézirat (Juhász Norbert magángyűjteményéből)

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára