A Népi Front lapja

Fegyverrel a hazáért! – XXIII. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Szabó István:

 

Verpeléten született, 1920. június 7.-én. ötgyermekes szegényparaszt családból származik. Elemi iskoláit Domoszlón, Verpeléten végezte.  Gyermekként, alig került ki az iskolából, dolgozni ment az édesanyjával. Később már önállóan napszámosként, summásként kereste a kenyeret.

  1. október 5-én tényleges katonai szolgálatra hívták be Nyíregyházára, a 12. gyalogezred aknavető századához. Itt később tisztes-iskolát végzett, s őrvezetővé léptették elő.

    Szabó István

                            Szabó István

Még alig volt 8 hónapos katona, amikor alakulatát a szovjet frontra vezényelték. Századával Urivnál voltak, amikor 1943 januárjában bekövetkezett a nagy szovjet ellentámadás, s alegységéből alig 44-en maradtak életben. Szabó István megsebesült az ellentámadáskor. Gépkocsin Karocsára vitték, majd Belgorod-Harkov-Kijev úton a lembergi kórházban ápolták két hétig. Innen került Debrecenbe, majd Munkácsra, újabb hetekre kórházba.

Egy hónap betegszabadságot ott töltött, majd Nyíregyházára vonult be. A front közeledtével alakulatát Sopronba irányították, s innen újra bevetették. Temesvárig, majd Pitvarosig jutottak, s innen állandó visszavonulásban voltak. Hatvannál megszökött alakulatától s hazament. Mint katonaviseltet szülőfalujából vitték hadifogolyként Debrecenbe. 1945. január 5.-én az itt szerveződő 1. magyar vasútépítő ezredhez került, a 4. zászlóaljba, amelynek Fekete Andor százados volt a parancsnoka. Századparancsnoka Szabó József hadnagy lett, aki korábban századparancsnoka volt. Szabó István e században szakaszparancsnoki beosztást kapott. Gyors és kemény kiképzésben részesült, majd ennek befejeztével Rahó körzetébe szállították, alagút és vasút helyreállítására. Az ő zászlóaljukat Tiszaborkútra osztották be. A reájuk váró helyreállító munka sokrétű volt, és elvégzése nagyon feszített ütemet kívánt. A hadosztály második munkaterülete Szlovákiában Losonc-Lónyabánya-Kriván körzetében volt. A Zászlóaljukat Krivánban, az iskolában helyezték el. Fő feladatuk a kriváni alagút helyreállítása volt.

Amikor véget ért a munka, Az emődi vasútállomásra helyezték az alakulatukat. Itt szerelt le Emődön, 1945. október 15.-én mint szakaszvezető. Leszerelése után az erdőgazdaságnál helyezkedett el. A Földreform során 1 kh földet kapott, s munka mellett ezen gazdálkodott. 1947-ben házasodott meg.

Abasáron, 1960-ban, feleségével elsőként léptek be a Rákóczi mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe. Innen ment nyugdíjba mint munkacsoport vezető, 1980 június 7.-én. A munka mellett közéleti tevékenységet a Hazafias Népfront helyi szervezetében végzett. haláláig Abasáron élt.

 

Munkássága elismeréseként a következő kitüntetéseket kapta: Kiváló Termelőszövetkezeti Dolgozó,  Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, Magyar Partizán Emlékérem.

Forrás: Szabó István visszaemlékezése – Kézirat (Juhász Norbert magángyűjteményéből)

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára

TI ÍRTÁTOK

Kelet-európai rasszizmus

Avagy a népbutítás története, fontossága és eredménye napjainkban Üdvözlöm Kedves Olvasó! Azt az alapvető tényt senki sem cáfolhatja, hogy mindennapjaink nagy részét reklámok tengere és a lépten

Az orvoshiány miatt kórházi osztályok zárnak be Jászberényben

Az orvoshiány miatt nyáron részlegesen szüneteltetik a jászberényi kórházban a belgyógyászati-, a krónikus-, illetve a rehabilitációs osztály működését – írja a  megyei lap, a szoljon.hu. A nyári szab

In Memoriam Urbán Sándor

„A forradalmak az elnyomottak és kizsákmányoltak ünnepei.” Lenin szavai ezek. A forradalmak megszülik hőseiket. Régóta tudjuk ezt a munkásmozgalom történetéből. De ezen ünnepnapokból oly’ kevés van. H
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Dózsa Vezér emlékezete

"Rokonai mintha csak szégyellték volna; éltek, virágoztak hazaszerte: de nem emlegették őseik
No thumbnail available

Tőkés rendszerváltás a kelet-közép-európai szocialista országokban

A kelet-közép-európai országokban végbement tőkés rendszerváltásról eddig sokan és sokat írtak, marxista
Dicsőség a szovjet és magyar hősöknek! - 70 éve szabadult fel Budapest

Dicsőség a szovjet és magyar hősöknek! - 70 éve szabadult fel Budapest

Hazánk Felszabadítása a több mint két évtizedes fasiszta uralom alól 1944 őszén
Légy szerző!
Légy szerző!