Fegyverrel a hazáért! – XXI. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Farkas József:

Nagykanizsán született, 1920. március 28.-án. Édesapja honvéd törzsőrmester volt.  A családját és ismeretségi körét erős szálak fűzték az 1919-es proletárdiktatúrához. A jó képességű fiatalember először a reálgimnáziumban tanult, majd pedig Nagykanizsán a Hegyi és Kelemen-féle autó és motorszerelő műhelyben szakmát szerzett.

Farkas József
Farkas József

Szakképzettsége folytán katonaidejét a repülőknél töltötte. 1941-ben a magyar repülőkkel ő is kikerült a frontra, mint szakaszvezető. 1943-ban a gépét a szovjet vonalak mögött találat érte, s ő az égő gépből kiugorva súlyos sérülésekkel, eszméletlenül ért földet. A tambovi hadifogoly kórház orvosainak gondos ápolása mentette meg az életét.

Felépülése után ráébredt a háború igazságtalan és céltalan voltára, s jelentkezett a németek elleni fegyveres harcra.

1944-ben Júzsán és Krasznogorszkban antifasiszta iskolát végzett, majd a kijevi partizániskolára került, de  bevetésére már nem került sor.

A Szovjetunióból hazatérve Debrecenben a 6. őrzászlóalj első századának 1. szakaszában mint rajparancsnok tevékenykedett.  Farkas József adataink szerint mint a szovjet hadsereg felderítője, 1944 karácsonya előtt megjelent Nagykanizsán, sebesült, szabadságon lévő katonaként. Feladata az volt, hogy a németek kezén lévő zalai olajvidékről gyűjtsön adatokat, majd 1945 márciusában, amikor már a szovjet hadsereg Marcalinál harcolt, menekültként járt Nagykanizsán. Debrecenben lett az MKP tagja. Amikor a magyar kormány Budapestre költözött Debrecenből, Farkas  elvtárs igen fontos megbízást kapott. A Párt javaslatára a kormány a BM. Zala megyei rendőrfőkapitányává nevezte ki. Reá hárult az a feladat, hogy röviddel a harcok elmúlta után megszervezze a demokratikus rendőrséget. E feladatának sikerrel tett eleget, Zalaegerszegen.

1946 elején megszervezte az első rendőriskolát Zalaegerszegen, ahol a szakmai ismereteken túl már ideológiai oktatás is folyt, amit a főkapitány vezetett. Munkája elismeréseként 1946. január 27.-én alezredessé léptették elő.

  1. október 11.-én egy átszervezés eredményeként Farkas Józsefet Heves megye rendőrfőkapitányává nevezték ki Egerbe. Új munkakörében kevés időt tölthetett. 1946. december 18.-án egy kézigránát, melyet meg akart semmisíteni, kiesett a háborúban sérült kezéből és kioltotta életét. Hamvait hazaszállították szülővárosába Nagykanizsára, ahol nagy részvét mellett a Párt temettette el.

 

Forrás:  Jakabfy Rudolf – Tóth Antal – Tóth Lászlóné (szerk.) : Élni emberül – A munkásmozgalom Zala megyei harcosai c. életrajzi gyűjtemény (1980. 94-95. old)

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára