Fegyverrel a hazáért! – XX. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

 

Ködmön József:

 

Egerszalókon született, 1914. október 10-én. Földműves családból származott, ahol hatan voltak testvérek. Az elemi iskolái elvégzése után korán munkába kellett állnia. 1927-től már dolgozni ment, Farkas Kálmán nagytályai hízlaldájába. 1929-30-ban mint summás vállalt munkát. 1935-ben Egerbe került cselédnek Bíró Ferenchez. Ettől kezdve mindig cseléd volt, hol iparosnál, hol hentesnél.

Ködmön József
                            Ködmön József
  1. február 3-án Kassára hívták be sorkatonai szolgálatra, 1940-ben pedig leszerelték. Ezután mint cseléd Egerben, a Preszler szeszfőzdében dolgozott, majd egy mészárosnál volt kocsis.

1944-ben újra behívták Jászómindszentre. Az év őszén –Halkó János visszaemlékezése szerint (Halkó elvtárs életrajza a későbbiekben bemutatásra kerül)- Fábry József, Halkó János és egy szlovák partizán Ködmön Józsefet két másik katonaszökevény társával Aranyidán ejtette foglyul. Az elfogottak közül pedig Ködmön elvtárs be is áll harcolni a Fábry vezette partizáncsoportba, míg társai csak színlelték mindezt, s később meg is szöktek a partizánoktól, de miután  tábori csendőrök elfogták őket, Rozsnyó piacterén sorkerült kivégzésükre.

Ködmön József emlékezete szerint a Fábry-csoportban együtt harcolt Papp Imre, Bodolai László (Ungvár) Szegedi, Ungvári, Bátonyi nevezetű partizánokkal.

Ködmön elvtárs 1945. január 25-ig harcolt együtt a Fábry vezette Petőfi osztaggal, ekkorra a Vörös Hadsereg felszabadította az egység működési körzetét.

  1. február 18.-án hazatért. Ezután részt vett a rend helyreállításában, és az újjáépítési munkálatokban. Az egykori a káli építőipari vállalathoz került, s ott dolgozott 1970-decemberéig mikor is nyugdíjba vonult.

 

Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetésekben részesült:  Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata, Magyar Partizán Emlékérem, Szocialista Hazáért Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Szlovák Nemzeti Felkelés Emlékérem.

Forrás:  Munkásmozgalmi harcosaink c. életrajzi lexikon (Szecskó Károly) , Egerszalók község irattára-1947. HmL. XVII-1/5 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára