Fegyverrel a hazáért! – XVIII. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

 

Micsonai József:

 

Ludason született, 1919. április 5.-én. Földmunkás családból származik, hatan voltak testvérek. Az elemi iskola elvégzése után napszámosként, summásként kezdett dolgozni. 1937-ig summás, majd gazdasági cseléd Kompolton.

Micsonai József
Micsonai József

1940-ben tényleges katonai szolgálatra hívták be Egerbe 14. gyalogezredhez, ahol a 2. zászlóalj 6. századánál teljesített szolgálatot. 1942 júliusában kivitték a doni frontra. Itt esett szovjet hadifogságba, 1943. január 14.-én. Mint hadifoglyot a marsanszki lágerbe szállították. Itt a táborban jelentkezett antifasiszta iskolára.

  1. április 19.-én a júzsai 165. iskolatáborba került, ahol egy három és fél hónapos antifasiszta iskolát végzett. Az iskola befejezése után az irjumi táborba osztották be politikai munkára. E táborkörzetben dolgozott 1946-ig. Ekkor hathónapos iskolába vitték Krasznogorszkba, a 27-es táborba. Az iskolát utóbb Noginszkba helyezték, 1947. június 2.-án fejeződött be.

Még 1944-ben a Szovjetunióban kérte felvételét a pártba a moszkvai magyar emigráció vezetőitől. Ekkor erre nem került sor. (Utóbb 1972-ben elismerték régi párttagságát 1944-től.)

Ezután a Magyar Kommunista Párt kérésére egy évig önként kinn maradt, a hadifogolytáborokban végzendő politikai munkára. Végül 1948. július 1-én tért vissza Magyarországra.

Hazatérését követően 1950-igföldműveléssel foglalkozott a szüleinél. 1950 októberében a Kompolti Földműves Szövetkezet ügyvezetője lett, s az volt 1951 elejéig. Ezután 6 hónapos ügyvezetői iskolát végzett. Szövetkezeti területen dolgozott 1955 decemberéig. Ezután a Heves megyei Pártbizottságon politikai munkatárs lett.

1957-től újra szövetkezeti területen tevékenykedett. 1961 áprilisától 1976. január 1-ig az Eger- és Vidéke Földműves Szövetkezet Igazgatóságának elnöke volt.

1957-1967 között a Munkásőrség tagja, majd annak tartalékállományába került. haláláig Egerben élt.

 

Tevékenysége elismeréseként az alábbi kitüntetéseket kapta: Kiváló Dolgozó, Kiváló Földműves Szövetkezeti Dolgozó, Szocialista Hazáért Érdemrend, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem

Forrás: MSZMP Heves megyei Bizottsága – Régi párttagok anyaga

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára