Fegyverrel a hazáért! – XVI. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Korózs Lajos:

 

Makláron született, 1913. október 7-én. Édesapja Kádármester volt.

Korózs Lajos
Korózs Lajos

Fia is az apja szakmáját tanulta ki, s később 1938-tól önállósította magát. 1937-ben nősült meg Makláron. Többször behívták katonának, s így részt vett a felvidéki és az erdélyi bevonulásban.

1941 májusában újból bevonultatták, s kivitték a Szovjetunióba. Itt 1942 telén esett hadifogságba. jelentkezett az antifasiszta iskolára, s a partizániskolát Kijevben végezte el.

  1. augusztus 20-án éjjel a Dékán István vezette 14 fős ejtőernyős szervező csoport tagjaként bevetették Máramarossziget és Bikád térségében. A 9 magyar és 5 szovjet partizán Szaplonca határában egy erdős fennsíkon, nagyon szétszóródva ért csak földet.

Korózs Lajos a földetéréskor halt hősi halált, fára zuhant.

A csoport gyülekező helyén csak a parancsnok, a felcser és egy rádiós találkozott. Két partizán kalandos körülmények között Budapestig jutott. Négyen zúzták halálra magukat az ugrásnál, a többek pedig súlyos sebesülésekkel csendőrök fogságába kerültek, ahol a csendőrök embertelen bánásmód közepette vallatták őket, majd kisvártatva, a tőlük való mindennemű orvosi ellátás megtagadása után elhaláloztak.

Izutyinov törzsfőnök és Ihász Kovács Sándor politikai helyettes tűzharcban estek el. Egy partizánt a fasiszta érzelmű erdész lőtt agyon, kettőt pedig élve fogtak el. (utóbbiak további sorsa ismeretlen)

A Maklár településen található, 1977. november 7-én átadott partizán emlékmű. " Korózs Lajos és Szabó József partizánok emlékére, akik a Dékán és Uszta partizáncsapatok tagjaiként életüket áldozták a fasizmus elleni harcban" (állíttatta az MSZMP Községi Alapszervezete , a Hazafias Népfront Községi Bizottsága, valamint a Községi Tanács)
A Maklár településen található, 1977. november 7-én átadott partizán emlékmű. ” Korózs Lajos és Szabó József partizánok emlékére, akik a Dékán és Uszta partizáncsapatok tagjaiként életüket áldozták a fasizmus elleni harcban” (állíttatta az MSZMP  Községi Alapszervezete,  a Hazafias Népfront Községi Bizottsága, valamint a Községi Tanács)

 

A csoport rádióállomása tönkrement, megszűnt a kapcsolatuk a központtal. Ilyen körülmények között Dékán István parancsnok két emberével elhatározta, hogy megkeresi az osztag többi tagját, s felvilágosító munkát végeznek a lakosság körében. Ez utóbbit több kevesebb sikerrel megvalósították.

1944. október 20.-án Óradna közelében Dékán István csoportjának megmaradt tagjai, akikhez időközben néhány fogságból szökött szovjet katona, s szökött román katona is csatlakozott, a Vörös Hadsereg által felszabadított területre jutottak.

A hősi halált halt Korózs Lajos és társainak hamvait Nagybányán a temetőben helyezték el, s emlékmű áll a sírjuk felett az elesettek névsorával. Az 1944. augusztus 22-én meghalt Korózs Lajosnak és az 1944. augusztus 25-én meghalt Szabó Józsefnek emlékművet állítottak 1977. november 7-én szülőfalujában is.  A partizán emlékművet Király Róbert egri szobrászművész készítette.

 

Forrás:  Özvegy Korózs Lajosné visszaemlékezése -kézirat (Juhász Norbert magángyűjteményéből.)  Pataky Dezső: Partizán Ballada  (Népújság 1977. szeptember 25.) 

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára