A Népi Front lapja

Fegyverrel a hazáért! – XIX. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

 

Gyenes József:

Gyöngyössolymoson született, 1920. április 9-én. Szülei földművesek voltak. A hat elemi elvégzése után előbb földmunkás, majd kőbányász lett. 1941-ben behívták katonának Gyöngyösre, a 14. gyalogezredhez.

  1. április 1-én egy a frontra induló menetszázadba osztották. A háború céltalan pusztítását, s a harc értelmetlenségét látva, önként átállt a szovjet hadsereghez, 1944. áprilisának első napjaiban. Az antifasiszta iskolát elvégezve, Kijevbe került partizániskolára. Itt V.M. Kozlov szovjet őrnagy volt a parancsnoka annak a csoportnak, amely 1944. szeptember 19-én 27 fővel bevetésre indult. A csoportban lévő 10 magyar partizán egyike volt Gyenes elvtárs is.  Bevetésük Zólyom és Besztercebánya körzetében történt.

    Gyenes József

                                 Gyenes József

A szervező osztag célja az volt, hogy Magyarország területére, a salgótarjáni medencébe vonulva, bázist teremtsenek a partizánmozgalom számára. A katonaság azonban rövidesen visszaszorította őket szlovák területre. Később Rozsnyó-Rimaszombat környékén harcoltak, majd egy hosszabb portyával Kassa alá értek. Akcióikat a magyar-szlovák határ mentén, többnyire magyar területen hajtották végre.

A partizáncsoporthoz tömegesen csatlakozott a lakosság, így létszámuk gyorsan növekedett. Az osztag magasabb egységgé alakult át, s felvette Rákosi Mátyás nevét. A szlovákok és oroszok a Hazáért, míg a magyarok a Petőfi elnevezésű osztagba kerültek.

Ez utóbbi létszáma 274 főre emelkedett. Ennek a parancsnoki tisztét vette át, az addigi komisszár, Fábry József.

Gyenes József a Petőfi partizánosztag századparancsnokaként kiemelkedően harcolt 5 hónapig, míg végül az osztag 1945. január 25-én találkozott a szovjet Vörös Hadsereggel.

Gyenes elvtárs parancsnokként századával, több kiemelkedő harci cselekményt hajtott végre. Többek között 1944. december 8-án 3 Csucsom faluban (3 km-re Rozsnyótól) 30 főnyi csoportjával egy szakasz németen ütött rajta. A harc során a meglepett ellenség 14 katonát veszített, s a szakasz többi része szétszóródott. 1944. december 21-én Rozsnyótól 2 km-re északkeletre a magyar hadsereg nehéztüzérségi figyelőpontját foglalta el embereivel.  A harc során 12 katonát, egy tisztet ejtettek foglyul, s igen sok felszerelést zsákmányoltak. 1945. január 12-én Rozsnyótól 7 km-re egy tanyán húzta meg magát visszavonuló magyar katonák egy csoportja. Itt Gyenes elvtárs, magyar tiszti egyenruhába öltözve, két társa által biztosítva bement a partizánok által körülzárt épületbe. Lefegyverezte a két magyar tisztet, s kényszerítette azokat, hogy adjanak utasítást a katonáknak a fegyverletételre.  Ezúttal 18 katonát, 2 tisztet és igen gazdag zsákmányt szereztek a partizánok. 1945. január 22-én ugyancsak Csucsom faluban egy századnyi frontról visszavonuló magyar katonát támadott meg Gyenes József százada. Ezúttal 84 magyar katona és tiszt lett a foglyuk, s a szerzett felszereléseket a Vörös Hadseregnek adták át. Gyenes elvtárs egyébként osztagában mint agitátor is dolgozott.

A háború befejeztével hazatérve a Magyar Kommunista Párt tagja lett, s az Egri Közúti Építő Vállalatnál helyezkedett el, ahonnan mint szállítási felelős vonult nyugdíjba. Haláláig Gyöngyösön élt nyugdíjazását követően.

Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetéseket kapta: Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata, Magyar Partizán Emlékérem, Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem.

Forrás:   Magyar partizánok és ellenállók Európa népeinek szabadságharcában – Gazsi József munkája nyomán (egykori Munkásmozgalmi Múzeum adattára) 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára

TI ÍRTÁTOK

Életveszélyes munkahelyek

Megjelent az Eurostat, halálos kimenetelű munkahelyi baleseteket számba vevő statisztikája, az EU 28 tagállamára és a partnerországokra kiterjedően. A legutóbbi, 2014-es alapján Magyarország  a középm

A Győzelem Napja - Moszkvából jelentjük....

Ma május 9-én ismét hálával és köszönettel emlékeztünk. Emlékeztünk  az emberiség történelmének legnagyobb sorsdöntő ütközetére, melyet valaha az egyetemes történelemben kényszerültek vívni a haladó e
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Nemere, a dezinformátor -2. rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

Korunk egyik nagy hazugsága: kommunizmus=erőszak, kapitalizmus=demokrácia. „(A kommunizmus) megvalósításába mindig olyan emberek kezdtek
No thumbnail available

A vasra vert csillag

Vöröscsillag, mondd, mit vétettél, rabságra miért ítéltettél? Világszabadságot hirdettél, s a világ üldözöttje lettél? Míg
Szeptember 11: A chilei tragédia

Szeptember 11: A chilei tragédia

Immár tizenhárom éve szeptember 11-e táján rendszeresek a terrorizmus elleni háborúról, a
Légy szerző!
Légy szerző!