Fegyverrel a hazáért! – XIX. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

 

Gyenes József:

Gyöngyössolymoson született, 1920. április 9-én. Szülei földművesek voltak. A hat elemi elvégzése után előbb földmunkás, majd kőbányász lett. 1941-ben behívták katonának Gyöngyösre, a 14. gyalogezredhez.

  1. április 1-én egy a frontra induló menetszázadba osztották. A háború céltalan pusztítását, s a harc értelmetlenségét látva, önként átállt a szovjet hadsereghez, 1944. áprilisának első napjaiban. Az antifasiszta iskolát elvégezve, Kijevbe került partizániskolára. Itt V.M. Kozlov szovjet őrnagy volt a parancsnoka annak a csoportnak, amely 1944. szeptember 19-én 27 fővel bevetésre indult. A csoportban lévő 10 magyar partizán egyike volt Gyenes elvtárs is.  Bevetésük Zólyom és Besztercebánya körzetében történt.

    Gyenes József
                                 Gyenes József

A szervező osztag célja az volt, hogy Magyarország területére, a salgótarjáni medencébe vonulva, bázist teremtsenek a partizánmozgalom számára. A katonaság azonban rövidesen visszaszorította őket szlovák területre. Később Rozsnyó-Rimaszombat környékén harcoltak, majd egy hosszabb portyával Kassa alá értek. Akcióikat a magyar-szlovák határ mentén, többnyire magyar területen hajtották végre.

A partizáncsoporthoz tömegesen csatlakozott a lakosság, így létszámuk gyorsan növekedett. Az osztag magasabb egységgé alakult át, s felvette Rákosi Mátyás nevét. A szlovákok és oroszok a Hazáért, míg a magyarok a Petőfi elnevezésű osztagba kerültek.

Ez utóbbi létszáma 274 főre emelkedett. Ennek a parancsnoki tisztét vette át, az addigi komisszár, Fábry József.

Gyenes József a Petőfi partizánosztag századparancsnokaként kiemelkedően harcolt 5 hónapig, míg végül az osztag 1945. január 25-én találkozott a szovjet Vörös Hadsereggel.

Gyenes elvtárs parancsnokként századával, több kiemelkedő harci cselekményt hajtott végre. Többek között 1944. december 8-án 3 Csucsom faluban (3 km-re Rozsnyótól) 30 főnyi csoportjával egy szakasz németen ütött rajta. A harc során a meglepett ellenség 14 katonát veszített, s a szakasz többi része szétszóródott. 1944. december 21-én Rozsnyótól 2 km-re északkeletre a magyar hadsereg nehéztüzérségi figyelőpontját foglalta el embereivel.  A harc során 12 katonát, egy tisztet ejtettek foglyul, s igen sok felszerelést zsákmányoltak. 1945. január 12-én Rozsnyótól 7 km-re egy tanyán húzta meg magát visszavonuló magyar katonák egy csoportja. Itt Gyenes elvtárs, magyar tiszti egyenruhába öltözve, két társa által biztosítva bement a partizánok által körülzárt épületbe. Lefegyverezte a két magyar tisztet, s kényszerítette azokat, hogy adjanak utasítást a katonáknak a fegyverletételre.  Ezúttal 18 katonát, 2 tisztet és igen gazdag zsákmányt szereztek a partizánok. 1945. január 22-én ugyancsak Csucsom faluban egy századnyi frontról visszavonuló magyar katonát támadott meg Gyenes József százada. Ezúttal 84 magyar katona és tiszt lett a foglyuk, s a szerzett felszereléseket a Vörös Hadseregnek adták át. Gyenes elvtárs egyébként osztagában mint agitátor is dolgozott.

A háború befejeztével hazatérve a Magyar Kommunista Párt tagja lett, s az Egri Közúti Építő Vállalatnál helyezkedett el, ahonnan mint szállítási felelős vonult nyugdíjba. Haláláig Gyöngyösön élt nyugdíjazását követően.

Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetéseket kapta: Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata, Magyar Partizán Emlékérem, Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem.

Forrás:   Magyar partizánok és ellenállók Európa népeinek szabadságharcában – Gazsi József munkája nyomán (egykori Munkásmozgalmi Múzeum adattára) 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára