Fegyverrel a hazáért! XIV. – rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Farkas József:

 

Parádon született, 1918. május 17-én. Édesapja kondás volt, édesanyja bába, s öten voltak testvérek. Hat elemit végzett. Iskolai tanulmányainak befejeztével mezőgazdasági munkás lett, a mint napszámos, summás dolgozott.

Farkas József
                           Farkas József

A második világháború idején bevonultatták tényleges katonai szolgálatra, s alakulatával a szovjet frontra került. 1943 januárjában a szovjet Vörös Hadsereg nagy ellentámadása során ő is hadifogságba esett.

Mint hadifogoly a júzsai táborba került, ahol antifasiszta iskolára jelentkezett, amit elvégzett. Ezután a kijevi partizániskola hallgatója volt 1944. október 2-től december 20-ig. Kiképzése után bevetésére már nem került sor.

  1. február 22.-én érkezett haza sok száz antifasiszta társával együtt Debrecenbe. Az Első Partizán Őrzászlóalj tagjaként részt vett az Ideiglenes Kormány őrségében, majd 1945. április 17. után amikor a kormány Budapestre költözött, hasonló feladatokat kapott. Emlékezete szerint társai voltak többek között: Gubán Dezső és Füzesi Antal, egri és kisfüzesi lakosok. Még 1945. február végén lett tagja Debrecenben a Magyar Kommunista Pártnak. A hadseregből való leszerelése után, antifasiszta tevékenységéért a Dunántúlon lévő Besnyő községben kapott földet. Ide települt át családostól. 1945-46-ban mint tömegszervező, pártmegbízatásokat végzett. Egyebek között részt vett Besnyő községben a Magyar Kommunista Párt megalakításában. Új lakóhelyén hamar megnyerte az emberek bizalmát. Sok évtizeden át élt a településen köztiszteletben álló személyként, széles körben ismerték, mint „partizán Jóskát”. 1974-ben vonult nyugdíjba a helyi termelőszövetkezettől, ám haláláig aktív részese maradt a helyi közéleti-politikai életnek.

 

Tevékenysége elismeréseként, megkapta a Magyar Partizán Emlékérmet, valamint a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet. 

Forrás: Földes Pál, Partizánemlékek c. könyve. (Bp. 1970. 377. old.)

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára