Fegyverrel a hazáért! – XIII. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Nánási Ferenc:

 

Szentendrén született, 1925. május 26-án. Elemi iskolái befejezése után 1939-ben dolgozni ment a római fürdői gépgyárba, mint sínszegkovács.

Nánási Ferenc
                           Nánási Ferenc

Majd a budapesti Facsavaráru gyárba, ahol először betanított gépmunkás volt. 1940-ben szerződtették géplakatos tanulónak. Szabadidejében a sport érdekelte, először a labdarúgás, később a repülés lett a szenvedélye. magánúton elvégezte az ehhez szükséges 4 polgárit, és 1942 tavaszán a „c” vizsgás önálló vitorlázó pilóta lett.

A gyárban szervezett munkásokkal került kapcsolatba, s mint megbízható ifit, bevonták a munkába. 1942. március 8.-án háború és németellenes plakátragasztáson vett részt, mely kis híján bajba sodorta, de sikerült a Horthy rendőrök elől elmenekülnie.

1942 tavaszán motoros repülőkiképzésre jelentkezett, s 1942 júliusában Kassára vonult be a kiképző táborba.

  1. október 5-én mint kiképzett motoros pilóta, katonai behívót kapott a szombathelyi repülőtérre. Mielőtt harci gépekre került volna, származása miatt kizárták, ugyanis az édesapja vöröskatona volt 1919-ben, s így eltiltották a repüléstől.
  2. márciusában őrvezetőként Újvidékre került, a műszaki repülőgépszerelő mechanikusképző iskolára, mint hallgató. A kiképzés sok esetben kegyetlen és embertelen volt. 1943. október 1-én előléptették tizedessé, és a budaörsi műszerkiképző osztályhoz helyezték, ahonnan Pápára vezényelték újonckiképzőnek. 1944 januárjában, az újoncképzés végeztével Budaörsre helyezték. 1944 március 18-án a repülőtér német megszállásának idején az őrség tagjaként többed magával, fegyverrel álltak ellen a megszállóknak.

A nyilas hatalomátvétel után, egyre inkább a szökés gondolata foglalkoztatta. Nyalt parancsot szereztek, s többed magával (köztük Selmeci János, Klement Ferenc, Vass Károly) Budapest felé indult. A zsebében vitte egy első világháborús orosz hadifogoly, orosz nyelven írt sorait, mint ajánlólevelet. majd szovjet járőrbe ütköztek, s átálltak. Néhány napot a Székesfehérvári gyűjtőtáborban töltött. Miután hajlandó volt a németek ellen harcolni, vonattal majd teherautóval 1945 januárjában Debrecenbe irányították. 1945. január 4-én a Magyar Kommunista Párt tagja lett, pártszervező munkát is végzett.

1945 februárjában elvezényelték Hajdúhadházára, a 181. zászlóaljhoz, mint újonckiképző rajparancsnokot. A hadosztály szervezése és felkészítése 1945 márciusában befejeződött, és április 11-én hadműveleti területre indultak Ausztriába.

Nánási elvtárs, a 6. hadosztály híradó csoportjában teljesített szolgálatot Eberau-Höll-Lafniz falvak térségében. 1945. szeptemberéig tartózkodott osztrák területen.

A Népi Repülés Emlékérem
A Népi Repülésért Emlékérem

Hazajövetele után 1945 decemberében az 5-ös győri határvadász zászlóaljhoz vezényelték, mint az új magyar hadsereg továbbszolgáló szakaszvezetőjét, s kiképzési feladatokat látott el, rendkívül eredményesen. Ezután a piszkei határőrsre helyezték, mint parancsnokhelyettest húsz katonával. Majd Győrbe vezényelték nevelő tiszthelyettesi tanfolyamra, amit 1947-ben elvégzett, s Őrmesterré lépett elő.

A továbbszolgálati idejének lejártával leszerelését kérte. Elhelyezkedett a MÁV járműjavítóban, mint lakatos. 1948-ban újra a repülés közelébe kerül, Esztergomban gyakorlatozik. 1949-ben elvégezte az akkor meginduló repülőgép-technikusképző iskolát. Ezután a Magyar Néphadsereg kötelékébe került, s 25 éven át különböző beosztásokban szolgált. Továbbtanult, tiszti és főtiszti iskolát végzett, valamint elvégezte a testnevelési főiskolát is. Az 1956-os események felszámolásában is részt vett mint karhatalmista, az I. Forradalmi Tiszti Ezred tagjaként. 1975. augusztus 1.-én vonult nyugdíjba, mint alezredes. Hatvanban telepedett le, s itt is élt haláláig.

 

Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetésekben részesült:

Élmunkás jelvény, Népi Repülésért Emlékérem, MÖHOSZ Kiváló Dolgozó, Munkás- Paraszt Hatalomért Emlékérem, Közbiztonsági Emlékérem arany fokozat.

 Forrás: Nánási Ferenc visszaemlékezése – Kézirat (Juhász Norbert magángyűjteménye)  „Régi harcostársak találkoztak” – Népújság, 1983. január 3. sz. 5. old.

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára