A Népi Front lapja

Fegyverrel a hazáért! – XII. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Gubán Dezső:

 

Nádújfaluban született, 1916. július 1-én. Édesapja bányász volt, aki rokkantan került haza az első világháborúból. Öten voltak testvérek. A hat elemi elvégzése után dolgozni ment. Már iskolás korában 10-11 évesen cselédnek szegődött. 14 évesen küldönc lett szülőfalujában a Nádújfalui Fűtőanyag Rt. bányájánál. Később a palaválogatók közé osztották be. 17 évesen már földalatti munkát vállalt. A bányánál mindenféle munkahelyen dolgozott, végül vájár lett.

Gubán Dezső

                Gubán Dezső

Bányászként János-akna, Mizserfa, Mátranovák bányáiban dolgozott 1942-ig. Ekkor behívót kapott, s a doni frontra irányították. Itt esett szovjet hadifogságba Sütő Cifra Lászlóval együtt 1943 január közepén, Szvoboda faluban.

1943 derekán antifasiszta iskolára jelentkezett. 1944. október 2-től 1944. december 20-ig a kijevi partizániskola hallgatója lett, a IV. szakaszban. Itt többek között együtt volt kiképzésen a Heves megyei illetőségű Farkas Kocsis József, akkor bodonyi lakossal. 1945. február 22-én érkezett haza Debrecenbe a Szovjetunióból. Előbb Debrecenben, majd 1945. április 7-e után Budapesten az Ideiglenes Nemzeti Kormány őrségében vett részt, mint a Partizán Őrzászlóalj tagja. 1946-ban leszerelt, s hazatért a szülőfalujába. A községben előbb párttitkárnak, majd utóbb községi bírónak választották meg.

  1. március 15-én az Egri Járási Pártbizottságnak lett a politikai munkatársa. Öthónapos pártiskolát végzett, s visszatértekor az MDP Gyöngyösi Járási Bizottsága élére állították. Később az MDP Füzesabonyi Járási Bizottsága titkára lett.

1953 júliusában az MDP Egri Járási Bizottsága első titkárának választották meg. A járási pártbizottságon e tisztséget megszakítatlanul 21 évig töltötte be, s negyedszázados pártmunka után 1975. április 1-én vonult nyugdíjba. Ám ezt követően is aktív közéleti-politikai tevékenységet folytatott. A Szakszervezetek Heves megyei Tanácsának elnöke lett, és hosszú éveken át a megyei pártbizottság tagja volt. Haláláig Egerben élt.

 

Munkája elismeréseként a következő kitüntetéseket kapta:

Partizán Emlékérem, Szocialista Munkáért Érdemérem, Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozat, Munka Érdemrend ezüst fokozata, Szocialista Hazáért Érdemrend, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Munka Érdemrend arany fokozat, Szakszervezeti Munkáért arany fokozat.

Forrás: MSZMP Heves megyei Bizottsága – régi párttagok anyaga

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára

 

TI ÍRTÁTOK

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt

"Demokrácia védelme"?

Nemrégiben egy ígéretes, nagyobb lélegzetű tanulmány két bevezető fejezete jelent meg a Frontoldalon „PlalylA” „tollából” „Demokrácia védelme” címmel. A cikkeket viharos vita követte, aminek nyomán az
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Fohász a legszomorúbb barakkból

(A kapitalizmus áldozatainak emlékére)Szégyenszemre a XXI. századi Európa közepén áll a nyomorúságos
No thumbnail available

Nemere, a dezinformátor-3.rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom jelentőségét,világra gyakorolt hatását és benne Lenin szerepét
No thumbnail available

Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett... Trianon és ami utána jött

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és
Légy szerző!
Légy szerző!