Fegyverrel a hazáért! – XII. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Gubán Dezső:

 

Nádújfaluban született, 1916. július 1-én. Édesapja bányász volt, aki rokkantan került haza az első világháborúból. Öten voltak testvérek. A hat elemi elvégzése után dolgozni ment. Már iskolás korában 10-11 évesen cselédnek szegődött. 14 évesen küldönc lett szülőfalujában a Nádújfalui Fűtőanyag Rt. bányájánál. Később a palaválogatók közé osztották be. 17 évesen már földalatti munkát vállalt. A bányánál mindenféle munkahelyen dolgozott, végül vájár lett.

Gubán Dezső
                Gubán Dezső

Bányászként János-akna, Mizserfa, Mátranovák bányáiban dolgozott 1942-ig. Ekkor behívót kapott, s a doni frontra irányították. Itt esett szovjet hadifogságba Sütő Cifra Lászlóval együtt 1943 január közepén, Szvoboda faluban.

1943 derekán antifasiszta iskolára jelentkezett. 1944. október 2-től 1944. december 20-ig a kijevi partizániskola hallgatója lett, a IV. szakaszban. Itt többek között együtt volt kiképzésen a Heves megyei illetőségű Farkas Kocsis József, akkor bodonyi lakossal. 1945. február 22-én érkezett haza Debrecenbe a Szovjetunióból. Előbb Debrecenben, majd 1945. április 7-e után Budapesten az Ideiglenes Nemzeti Kormány őrségében vett részt, mint a Partizán Őrzászlóalj tagja. 1946-ban leszerelt, s hazatért a szülőfalujába. A községben előbb párttitkárnak, majd utóbb községi bírónak választották meg.

  1. március 15-én az Egri Járási Pártbizottságnak lett a politikai munkatársa. Öthónapos pártiskolát végzett, s visszatértekor az MDP Gyöngyösi Járási Bizottsága élére állították. Később az MDP Füzesabonyi Járási Bizottsága titkára lett.

1953 júliusában az MDP Egri Járási Bizottsága első titkárának választották meg. A járási pártbizottságon e tisztséget megszakítatlanul 21 évig töltötte be, s negyedszázados pártmunka után 1975. április 1-én vonult nyugdíjba. Ám ezt követően is aktív közéleti-politikai tevékenységet folytatott. A Szakszervezetek Heves megyei Tanácsának elnöke lett, és hosszú éveken át a megyei pártbizottság tagja volt. Haláláig Egerben élt.

 

Munkája elismeréseként a következő kitüntetéseket kapta:

Partizán Emlékérem, Szocialista Munkáért Érdemérem, Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozat, Munka Érdemrend ezüst fokozata, Szocialista Hazáért Érdemrend, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Munka Érdemrend arany fokozat, Szakszervezeti Munkáért arany fokozat.

Forrás: MSZMP Heves megyei Bizottsága – régi párttagok anyaga

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára