Fegyverrel a hazáért! – VI. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Gergely István:

 

Gergely István
Gergely István

Gyöngyöspatán született, 1919. szeptember 20.-án.  Apja szegényparaszt volt, s ő maga a 6. elemi elvégzése után napszámosként él. 1939-ben házasodott meg.

1940 őszén behívták katonának Fenyvesvölgyre, a 11. hegyivadász zászlóaljhoz. Alakulatával végigharcolta a II. világháborút. Végül megelégelve az értelmetlen vérontást, 1945. január 10-én 13 társával együtt elhagyta a magyar hadsereget, Breznóbánya és Feketebalog között.

Feketebalog községben csatlakoztak a csehszlovák partizánokhoz. osztaguknak a vezetője Kalicsenkó, a Sztálinról elnevezett I. Partizánbrigád 3. ezredének a parancsnoka volt.

Januártól március végéig a partizánok között harcolt. 1945 március végén Poprád-Késmárk-Zakopane-Lemberg útvonalon lengyel területre vonultak, ahol még kiképzésben részesültek, majd pihenőbe vonultak. Lembergből Luckba indultak gyalog, ahol laktanyában szállásolták el a partizánokat.

A Felszabadulási Jubileumi emlékérem
         A Felszabadulási Jubileumi Emlékérem

 

Luckban éltek 1945. augusztus 20.-ig, amikor a magyarokat elindították hazafelé. 1945. szeptember 6-án meg is érkeztek a Nyugati pályaudvarra.

Gergely István hazatérte után Gyöngyöspatán élt földművelésből. 1980-ban vonult nyugdíjba. Közel 20 évig volt részese a helyi politikai és közéletnek, mint tanácstag. Haláláig Gyöngyöspatán élt.

 

Fegyveres antifasiszta tevékenységének elismeréseként 1982-ben megkapta a Magyar Partizán Emlékérmet.

Forrás:  Harsányi János, Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen c. kiadványa Bp. 1966. 702. old. 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára