Fegyverrel a hazáért! – VII. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Tóbiás Ferenc:

 

Feldebrőn született, 1913. május 12.-én. Eredeti foglalkozása kőfaragó. 1937-ben Sirokban kötött házasságot.

Tóbiás Ferenc
Tóbiás Ferenc

A második világháború idején behívták katonának. Előbb Losoncon a XXI. tüzér osztály II. ütegében teljesített szolgálatot, majd 1942-ben a keleti frontra irányították egységével, ahol a brjanszki erdőig jutottak.

1943 derekától állandó visszavonulásban voltak, egységét a támadó szovjet erők több alkalommal szétverték.

1944 októberében Budapest közvetlen közelében két bajtársával, akik Tari Károly és Javora László voltak, önként átálltak a Vörös Hadsereghez. Azt követően, hogy vállalták a fegyveres harcot Budapest felszabadításáért, a szovjetektől fegyvert kaptak.

Két nap elteltével kapták az első feladatot. A főváros területén az Üllői úton többször vett részt fegyveres bevetésben, majd kétéltű járművekkel átkelve a Dunán, a Gellért Szálló környékén, az akkori Horthy Miklós úton is harcoltak.

Később a Budai vár ostroma után a Déli Pályaudvar felszabadításáért folytatott harcokból is kivette részét. A budai harcok során több mint 30, magyarokból álló önkéntes század alakult meg és harcolt a városrész különböző pontjain. Ezekből a további harcokra jelentkezett magyar katonákból alakult meg a Budai Önkéntes Ezred, amely a főváros felszabadítása után elvonult Jászberénybe, s magvát képezte az 1. magyar gyaloghadosztálynak.

Tóbiás Ferencet a Jászberényi 1. hadosztály állományába osztották be 1945 márciusában.

Az új demokratikus hadseregből való leszerelése után hazatelepült Sirokba.

Itt lépett be 1945-ben a Magyar Kommunista Pártba. 1976-ben vonult nyugdíjba.

Haláláig Sirokban élt.

 

Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetésekben részesült: Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, és Magyar Partizán Emlékérem.

Forrás: Tóbiás Ferenc visszaemlékezése, (Jegyzet, Juhász Norbert magángyűjteményéből)

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára