Fegyverrel a hazáért ! – V. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Szántó Gergely: 

 

Erdőkövesden Született, 1914. szeptember 30-án. Édesapja bányász volt Mátranovákon.  Az első világháborúban behívták, s elesett.  Ezután őt és testvérét az   özvegy anya nevelte.  Az elemi iskolák elvégzése után Szántó elvtárs korán munkába állt.

Szántó Gergely
Szántó Gergely

Kezdetben libát őrzött, 13 évesen summásnak szegődik negyedrészért, majd 16 évesen már egész részt visz haza. Ettől kezdve még  15 éven át ezt a munkát kénytelen végezni. 1937 őszén sikerül a nagybátonyi szénbányában csillésként elhelyezkednie. Október 5-én behívják sorkatonai szolgálatra Egerbe.

A második világháború idején frontszolgálatra küldik, s kiviszik a Don mellé, ahol két ízben is súlyosan megsebesült. Majd szovjet hadifogságba került. Hadifogolyként kerül Debrecenbe, a  Pavilon laktanyába.

Itt lépett be az új demokratikus hadsereg 1. magyar vasútépítő hadosztályába. Parancsnoka Gyöngyössy Gábor százados volt.

A vasútépítő katonák oldalán részt vállalt a kelet-szlovákiai vasútvonalak, hidak helyreállításában, ezzel is hozzájárulva a Magyarország felszabadításáért előrenyomuló szovjet csapatok utánpótlásának biztosításához.

1945 március 27. és május 16. között a magyar vasútépítőkkel Losoncon, Füleken, Lónyabányán, s Gyetva térségében, a vasútvonalak helyreállításán dolgozott. 1945 nyarán leszerelt a hadseregből.

A kiváló dolgozó kitüntetés. Az adott munkahelyi kollektíva legjobban teljesítő dolgozóinak ítélték oda egyszerű szavazati többséggel. Egy személynek legfeljebb háromszor lehetett adományozni, s minden alkalommal pénzjutalom, (plusz egy havi munkabér) járt mellé.
A kiváló dolgozó kitüntetés. Az adott munkahelyi kollektíva legjobban teljesítő dolgozóinak ítélték oda egyszerű szavazati többséggel.

 

Hazatérve a szülőfalujába, tagja lett a Magyar Kommunista Pártnak. Az erdészetnél dolgozott, ahol erdei szakmunkás vizsgát is tett.  Majd 1960-tól a borsodnádasdi bányánál vállalt munkát 1974-ig, mikor is nyugdíjba vonult.

Időközben jelentős közéleti-társadalmi tevékenységet végzett, pártvezetőségi tagként, a szakszervezetben ÜB-tagként, valamint tanácstagként is. Haláláig Erdőkövesden élt.

 

 

Tevékenysége elismeréseként többször volt kiváló dolgozó, valamint megkapta a Bányászat Kiváló Dolgozója miniszteri kitüntetést, s a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet.

 

Forrás: Szántó Gergely visszaemlékezése. (Jegyzet, Juhász Norbert magángyűjteményéből) 

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára