Fegyverrel a hazáért! IX. – rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

 

Kondás György:

 

Nyíradonyban született, 1899. június 23-án. Szegényparaszti származású, s már gyermekként munkába állt, krumpliföldeken, gyümölcsösökben dolgozott. Az elhúzódó első világháború idején őt is behívták katonának, s 1918 május 5-én, az olasz frontra irányították.

Kondás György
Kondás György

A Piave folyó partján érte a polgári demokratikus forradalom híre.

Hazaérkezése után, 1919 tavaszán Nyíradonyban jelentkezett a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregébe. Nagykállóban román hadifogságba esett. Szabadulása után, Magyarországon lehetetlenné tették számára a munkavállalást, ennek okán Kanadába kényszerült kivándorolni. Torontóban, a Ford autógyárban helyezkedett el segédmunkásként. Hat év múlva, 1930 őszén, itt lépett be a Kanadai Kommunista Pártba.

1936-ban mint önkéntes, a Kommunista Párt ajánlatára jelentkezett a spanyol frontra. Franciaországig hajóval utazott, majd innen tovább a Pireneusokig.

A spanyol-francia határ közelében mintegy 650-en gyűltek össze, akik mind önkéntesek voltak. A határon spanyol kommunisták segítségével jutottak át.

Harcolt a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán, a huescai fronton, Teroján közelében. Egy alkalommal a harcok során megsebesült. Teroján környékén esett német fogságba, 32 társával, akik közül 19-et a németek halálra vertek. Őt és megmaradt társait az embertelen kínzások közepette szerzett súlyos sérüléseikkel terelték a német alakulatok a közeli erdőbe ahonnan a köztársasági alakulatok az utolsó pillanatban kemény tűzharc közepette mentették meg őket a kivégzéstől.

A Tanácsköztársasági Emlékérem 1959. évi 6. törvényerejű rendelet a Tanácsköztársasági Emlékérem alapításáról (részlet) : 1. § A dicsőséges Magyar Tanácsköztársaság nagy történelmi és forradalmi jelentőségű megalapítása negyvenedik évfordulójának: 1959. évi március hó 21. napjának méltó megemlékezésére, a Magyar Tanácsköztársaság kivívása, erősítése és védelme terén kifejtett tevékenység elismeréséül a Népköztársaság Elnöki Tanácsa egyszeri adományozás céljából Tanácsköztársasági Emlékérmet alapít. 2. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Tanácsköztársasági Emlékérmet a Vörös Hadsereg, a Vörös Őrség és a Magyar Tanácsköztársaság egyéb fegyveres alakulatai azon tagjainak, valamint a Magyar Tanácsköztársaság azon tényleges tisztségviselőinek adományozza, akik a Magyar Tanácsköztársaság szerveiben, működésében és védelmében tevékenyen résztvettek és akik azóta is a magyar néphez, a munkásosztályhoz, a Népköztársasághoz töretlen hűséget tanúsítottak.
A Tanácsköztársasági Emlékérem
1959. évi 6. törvényerejű rendelet
a Tanácsköztársasági Emlékérem alapításáról (részlet) :
“1. § A dicsőséges Magyar Tanácsköztársaság nagy történelmi és forradalmi jelentőségű megalapítása negyvenedik évfordulójának: 1959. évi március hó 21. napjának méltó megemlékezésére, a Magyar Tanácsköztársaság kivívása, erősítése és védelme terén kifejtett tevékenység elismeréséül a Népköztársaság Elnöki Tanácsa egyszeri adományozás céljából Tanácsköztársasági Emlékérmet alapít.
2. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Tanácsköztársasági Emlékérmet a Vörös Hadsereg, a Vörös Őrség és a Magyar Tanácsköztársaság egyéb fegyveres alakulatai azon tagjainak, valamint a Magyar Tanácsköztársaság azon tényleges tisztségviselőinek adományozza, akik a Magyar Tanácsköztársaság szerveiben, működésében és védelmében tevékenyen résztvettek és akik azóta is a magyar néphez, a munkásosztályhoz, a Népköztársasághoz töretlen hűséget tanúsítottak.”

1939 karácsonyán újra visszatért Torontóba. A második világháború befejezése után, 1949 telén tért haza Magyarországra.

Előbb Budapesten vállalt munkát, majd Jobbágyi faluban. Végül az akkoriban Heves megyéhez tartozó, Szurdokpüspökiben telepedett le. Az 1956-os események után belépett a Munkásőrségbe. Haláláig Szurdokpüspökiben élt.

 

 

Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetéseket kapta meg: Zalka Máté Emlékérem, Tanácsköztársasági Emlékérem, Munkásőr emlékérem.

Forrás:  Molnár László „Kondás György Spanyol önkéntes” c. kézirata kézirata – Juhász Norbert magángyűjteményéből.

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára