Fegyverrel a hazáért ! – III. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

Sütő Cifra László:

 

Egercsehiben született, 1915. május 19.-én. Szegényparaszt családból származik, hárman voltak testvérek. Elemi iskolái elvégzése után kitanulta a hentes és mészáros szakmát.

  1. február 2.-án Tokajba hívták be tényleges katonai szolgálatra a 14. gyalogezred árkász századához. két és félévi katonáskodás után Szászrégenben szerelt le. Ezután 7 hónapon át a szakmájában dolgozott. 1941-ben a délvidéki mozgósítás során újra behívták, s mint őrvezető, főszakácsként dolgozott. Leszerelését követően 1942 tavaszán mestervizsgát tett.

    Sütő Cifra László
    Sütő Cifra László

1942 májusában újabb frontszolgálatra hívták be, Miskolcra a Rudolf laktanyába, a 44-es árkászokhoz. Ezzel a századdal a keleti Frontra, a Don-vidékére irányították.

  1. január 14.-én Szvoboda nevű faluban, ahol a mozgó táborikonyha volt, szovjet hadifogságba esett. Mint hadifogoly a tambovi, a marsanszki, majd a nyizsnyij-tagili lágerekben élt. Jelentkezett az antifasiszta iskolára azután a 161/1-es iskolatáborba, ahol 3 hónapos politikai iskolát végzett. A partizán kiképzést a kijevi partizániskolán kapta.

Beosztották a szovjet Vaszilij Vasziljevics Bujanov parancsnoksága alatt álló partizánosztagba, mint golyószóróst. A csoport 1944. október 15-én Kijevből indult el bevetésre, s Munkácstól 22 km-re északra, Nádaspatak falu közelében ért földet Tkanko alezredes, a Szovjetunió Hőse kitüntetés birtokosának támaszpontján.

A Bujanov csoport tagjaiból Sütő Cifra László, név szerint is sokakra emlékezett: Eged Andrásra, (Eger-felnémet) Sípos Gyula mesterlövészre, egy Kátya nevű rádiósnőre, Erős Dénesre, és Ihász Miklósra valamint Garai Beratalnra. A szovjetek közül Murat, és Ahatka nevű partizánokra.

Az osztag feladatát, hogy harctevékenység során eljussanak Sárospatak körzetébe, nem sikerült végrehajtani.

Néhány nappal a földetérés után, egy heves harcok közepette kikényszerült táborhely változtatás következtében útközben Sütő Cifra László, Cserba  Lajos, Garai Bertalan és Erős Dénes leszakadtak az alakulattól.

Ám még aznap egy szlovák partizán egységgel találkoztak, amely kötelékébe fogadta őket.

  1. novemberében sikerül csak visszatérniük a Bujanov osztaghoz, ahová már idő közben megérkeztek az Uszta-Priscsepa, a Maléter Pál, s a Rákosi partizáncsoportok tagjai is.
letöltés
A Szovjetunió Hőse a legnagyobb kitüntetés volt az egykori Szovjetunióban. Egyének és kollektívák részére adományozták hősies helytállásuk elismeréseként. Egyik érdekessége hogy két magyar férfi is abban a megtiszteltetésben részesült hogy átvehette a kitüntetést. Kádár János hajdani MSZMP főtitkár, és Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós.

Sütő Cifra László, 1945. február másodikán érkezik Debrecenbe, ahol az Arany János utca 20. sz. alatti pártszékházban tagja lesz a Magyar Kommunista Pártnak. Decemberben részt vesz egy kéthetes tanfolyamon, s tizedesből őrmesterré léptetik elő.

1945 júliusában Debrecenből Egerbe vezényelték, s a járási politikai rendőrségen teljesít szolgálatot, mint rendőrhadnagy, 1946 októberéig. Ekkor saját kérésére leszerelik, s hazatelepül szülőfalujába Egercsehibe. Hazatérése után a községi földosztó bizottságban dolgozott, s a juttatott saját földjén dolgozott. Később a villói-tanyán megalakította a község első termelőszövetkezeti csoportját. 1947-1950 között Egercsehiben községi bíró volt. Nevéhez fűződik több nagyszerű érdem mellett a község villamosítása, a kultúrház fölépítése, két új közúti híd, trafóház, új kovácsház és egy pásztorlak megépítése is.

1951-ben behívták Bajára, 3 hónapos tartalékos tiszti iskolára. Mint főhadnagy Soltra került, a
hol századparancsnokként tiszthelyettesi tanfolyamot vezetett. 1953-ban Ercsiben már századosi rangban szolgált.

Ezt követően véglegesen leszerelt, s az Egercsehi Kőszénbányánál, mint aknavájár dolgozott. 1973. júniusában innen is vonult nyugdíjba.

Eközben, és nyugdíjazása után is rendkívül aktív és sokirányú közéleti munkát végzett. Két ciklusban járási pártbizottsági tag volt, s s a kezdetektől a községi tanács tagja, 1957-1967 ig pedig 10 éven át teljesített szolgálatot a munkásőrként.

Később Egerbe költözik, és haláláig ott is él.

 

Kiemelkedő antifasiszta tevékenysége, és kimagasló közéleti valamint üzemi munkája elismeréseként, a következő kitüntetéseket kapta: Magyar Partizán Emlékérem, Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata, Szocialista Hazáért Érdemrend, Munka Érdemrend arany fokozata, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, A Haza Fegyveres Szolgálatáért 5 éves, majd később 10 éves emlékérmeit, valamint Tűzrendészeti Érem birtokosa lett 20 éves szolgálat következtében.

Forrás: MSZMP Heves megyei Bizottságának “régi párttagok” c. anyaga. 

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára