Fegyverrel a hazáért ! – I.rész

Historia est magistra vitae!

„A történelem az élet tanítómestere”- Így hangzik ez a kis rövid latin idézet magyar fordításban.

Egy rövid kis idézet, ám annál több intelem is egyben nekünk, a jelenkor magyar valóságát megélő magyar kommunistáknak. De intelem ez minden honfitársunk számára is egyben.

Az emlékérmet a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa, Magyarország felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából az 1103/1954. (XII. 5.) Mt. számú határozatával alapította. Ezt később kiegészítette az 1015/1966. (IX. 3.) Korm. számú határozat. Az emlékérmet a Minisztertanács az egykori magyar partizánmozgalomban résztvevőknek adományozta a szocializmus idején, a Magyar Partizán Szövetség javaslata alapján. Emellett azoknak a külföldi állampolgároknak akik a magyar partizánmozgalom támogatásában kiemelkedő érdemeket szereztek.
A Magyar Partizán Emlékérem, melyet a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa, Magyarország felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából az 1103/1954. (XII. 5.) Mt. számú határozatával alapította. Ezt később kiegészítette az 1015/1966. (IX. 3.) Korm. számú határozat. Az emlékérmet a Minisztertanács az egykori magyar partizánmozgalomban résztvevőknek adományozta a szocializmus idején, a Magyar Partizán Szövetség javaslata alapján. Emellett azoknak a külföldi állampolgároknak akik a magyar partizánmozgalom támogatásában kiemelkedő érdemeket szereztek.

Napjainkban mikor a rendszerváltás óta soha nem látott mértékben elharapódzott, és harapódzik tovább a történelemhamisítás, a szemtelen hazugságok áradata. Mikor egy hamis és gonosz Trianon kultusz magasodik a józan ész fölébe. Mikor sorra rehabilitálják a fasisztoid Horthy rendszer meghatározó személyiségeit, hagyományit, és gyilkos intézményrendszerét. Bűnösnek, mi több hivatalból üldözendő bűncselekményt elkövetőnek kiáltják ki azt, aki a hivatalos ám hazug és demagóg állásponttal ellentétben másképp vélekedik 1956-ról, vagy egyáltalán az egykori szocialista Magyarország építésének időszakáról.

Ebben a helyzetben válik csak igazán szükségessé, hogy felemeljük szavunkat  a tőkés társadalmi, gazdasági, és politikai berendezkedés, a polgári rezsim eme gyalázatos tevékenysége ellen.

Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.

Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

 

Bordák József:

Nagytarnán született 1921. január 21.-én, az Északkeleti Kárpátokban. Édesanyja Ukrán származású, édesapja pedig magyar volt. A II. világháború idején behívták munkaszolgálatra. Mint munkaszolgálatos 1944 őszén Marosvásárhely közelében, a Lővér repülőtér építkezésén dolgozott.

Egy alkalmas pillanatban, innen szökött meg Mrúz József nevű társával, aki Budapestre ment, míg Bordák József Debrecenbe tartott.

Bordák József
Bordák József
  1. október 22.-én Debrecenben, a városért folytatott felszabadító harcok idején önként jelentkezett a szovjet Vörös Hadseregbe, hogy harcolni kíván a németek, és fasiszta szövetségeseik ellen. A Szovjetek hitték is, meg nem is, mindenesetre bizonyítania kellett. Előbb egy elromlott Steyer katonai gépkocsit javított meg, s harmadnapra esküt tett. Megkapta a beosztását a 16 51-es tábori postaszámú szovjet tüzéregységhez, ahol a parancsnok, Bozsenkó alezredes gépkocsivezetője lett.

A Szovjet csapatokkal együtt részt vett előbb Debrecen, Szolnok, Szeged felszabadításában. Majd a Heves megyei Atkár községbe került a harcokban szerzett sérülései miatt. Itt ismerkedett meg azzal a lánnyal, akit később a harcok elmúltával feleségül vett.

Felgyógyulását követően Bicske, Ercsi, és Budapest felszabadításáért harcolt.  Ezt követően részt vesz Bécs felszabadításában. A Vörös Hadseregtől Linz-nél vesz búcsút s tér haza.  1945 júliusában pedig leszerelik. A Háború után Gyöngyös városában telepszik le. 1957.-ig mint gépkocsivezető, a növényvédő állomáson dolgozik. Majd ez évben kerül át a Heves megyei Húsipari Vállalathoz ugyancsak gépkocsivezetőként. Innen ment később nyugdíjba, és haláláig  a városban élt.

 

Munkája, és Magyarországnak a fasizmus igája alóli felszabadításáért folytatott antifasiszta küzdelme elismeréseként, megkapta a Budapest felszabadítására, illetve a Bécs felszabadításának emlékére alapított szovjet érdemérmeket, valamint a Győzelemért elnevezésű Szovjet kitüntetést, a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet (1970) és a Munka Érdemrend arany fokozatát. 

Forrás: Juhász Norbert magángyűjteményéből származó jegyzetek és  korabeli Népújság cikkek.

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára