Európa keresztény gyökerei

Európa keresztény gyökerei

Sokszor elhangzik politikusok szájából, hogy Európa keresztény kultúrájú, keresztény gyökerű. Ez azonban nagy tévedés: a kereszténységet megelőzően létezett már Európában a görög-római kultúra, az egyiptomi kultúra, a zsidó kultúra, a kelta kultúra, az uráli kultúra, stb. Tehát Európában megtalálhatóak mindezek a kultúrák, amit a különböző szavak eredete (pl. demokrácia) igazol, meg az, hogy a katolikus papok latin nyelven tartották az istentiszteletet. A kereszténység a Római Birodalomban i.sz. 329-ben lett hivatalos államvallássá, és erőszakos térítések útján terjedt el a kontinensen. A kereszténység térhódítását háborúk (pl. keresztes hadjáratok), inkvizíció, népirtások (indiánok kiirtása aranyért, kincsekért, később területekért), vallásháborúk, rabszolgatartás és rabszolga-kereskedelem, gyarmatosítás Távol-Keleten és Afrikában, stb. kísérik. Mindig hangsúlyozzák az európai fehér ember kultúrájának felsőbbrendűségét (az USA-t európai keresztények alapították) minden más földrész kultúrájával szemben, pedig Kína és India kultúrája több ezer évvel megelőzte az európai kultúrát, sőt az emberiség bölcsője Afrikában volt.

 

Rónai Katalin