Erősödő orosz-magyar szövetség

2015. szeptember 30.-án Budapestre látogatott Szergej Malinkovics, Oroszország Kommunistáinak Kommunista Pártja Központi Bizottságának elnökhelyettese. Látogatásának  célja, többek között az Orosz KP és a Népi Front közötti kapcsolat elmélyítése, a pártjaink közötti szolidaritás, internacionalista testvériség erősítése.

Az orosz elvtársak küldöttét Juhász Norbert, a Népi Front külügyi munkacsoportjának orosz kapcsolatokért felelős tagja, s  pártunk tolmácsként  jelen lévő szimpatizánsa, Csikós Sándor elvtársak fogadták.

Malinkovics elvtárs, aki egyébként az Orosz KP Szentpétervári titkára is egyben, ezúton is megköszönte a teljes pártvezetés nevében  pártunk  aktív támogatását melyet a közelmúltban lezajlott orosz helyhatósági választások során nyújtottak internetes aktivistáink az orosz párt számára, s biztosított minket pártja őszinte nagyrabecsüléséről.

Emellett a kétpárti tanácskozás remek lehetőséget nyújtott kétoldalú megbeszélésekre is.

Bár földrajzilag nem vagyunk valami közel egymáshoz, de gondolatainkban és szándékainkban annál inkább, hiszen közös ügyért szállunk síkra.

Balról jobbra: Csikós Sándor, Szergej Malinkovics, és Juhász Norbert
Balról jobbra: Csikós Sándor, Szergej Malinkovics, és Juhász Norbert

Malinkovics és Juhász elvtársak megállapodtak abban, hogy a jövőben sor kerül delegációk cseréjére a két párt között, s összehangolják tevékenységüket a nemzetközi fórumokon, valamint kölcsönös erkölcsi támogatást nyújt egymásnak a két szervezet egymás harcában.

Az orosz és magyar kommunisták együttműködésének mind inkább fejlesztése és erősítése régóta időszerű, mi több mára égetően fontos kérdéssé vált. -szögezték le a pártok képviselői a megbeszélés során.

 

Szergej Malinkovics elmondta: “Számunkra rendkívül fontos hogy szövetségesre találtunk Magyarországon, egy olyan politikai pártban mint a Népi Front. Egy olyan pártban mely megőrzi a nemzetközi munkásmozgalom hagyományait, és következetesen kiáll annak vívmányai védelméért, ám nem réved a múltba, a 21. századi viszonyoknak megfelelően gondolkodik és cselekszik”

Oroszország Kommunistáinak Kommunista Pártja - hivatalos zászló
Oroszország Kommunistáinak Kommunista Pártja – hivatalos zászló

Egyúttal átadta a Népi Front számára Oroszország Kommunistáinak Kommunista Pártja hivatalos zászlajának egy példányát, a szervezeteink közötti elvtársi-testvéri szövetség szorosabbra fűzése jelképeként.

A találkozó végeredményben sikeresnek, és igen eredményesnek bizonyult. Konkrét célok kerültek kilátásba, s ezzel együtt új feladatok pártunk külpolitikai munkacsoportjának napirendjébe az elkövetkezendő időszakra.

 

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára