Emlékezzünk hazánk Felszabadulására!

2015apr4-2A Népi Front április 4-én Magyarország felszabadulását ünnepli. 70 év után is hálával tartozunk azoknak a szovjet katonáknak, magyar partizánoknak, akik harcoltak a nemzetvesztő Szálasi-kormány ellen és vérüket ontották azért, hogy magyar földön véget érjen a háború, a lakosság szenvedése. Pártunk Budapesten és Egerben is virágot helyezett el a szovjet síroknál. Az alábbiakban Katona Gábor, a Népi Front alelnökének ünnepi cikkét közöljük.

Hetven éve, 1945 április 4-én űzték ki az utolsó német alakulatot hazánk földjéről a szovjet csapatot. Az ország számára véget ért a háború. Az emberek immáron félelem nélkül elő jöhettek a pincékből, számba vehették veszteségeiket, újra indulhatott az élet a romokon, megkezdhették az ország újjáépítését.

A háború iszonyatos pusztítást hagyott maga után mind emberi életekben, mind anyagiakban: halottaink száma megközelítette az egymilliót, sokan eltűntek, fogságba estek,sokakat deportált a fasiszta rezsim

lengyelországi haláltáborokba, ahonnan csak nagyon kevesen tértek vissza. Az emberek lelkében mély nyomot hagytak a háborús szenvedések. Nem akadt olyan család, amely nem gyászolt volna valakit!

Mégis reménység töltötte el az emberek lelkét, hogy soha többé nem kell rettegni a holnaptól, hiszen béke van!

Tennivaló azonban volt bőven! A lakosság ellátása élelmiszerrel, közüzemek (víz, villany, gáz) szolgáltatásainak helyreállítása, a romok eltakarítása, valamint a közrend és közbiztonság megteremtése.

Népünk előtt gigászi feladat állt, hiszen a harcok során valamennyi hidunkat felrobbantották. Lakóházaink több, mint 50%-a rommá vált. Üzemeinkből a gépeket Németországba szállították, ide került az ország aranykészlete is a koronázási ékszerekkel együtt. Egy kifosztott és rommá vált ország várt a túlélőkre. A debreceni ideiglenes kormány első legfontosabb intézkedései voltak a fegyverszünet megkötése, hadüzenet Németországnak a honvédség  és a rendőrség újjá szervezése. Erőfeszítéseik eredményeképpen az újjá szerveződő magyar honvédség két hadosztálya részt vett a Bécs környéki harcokban. A Budai Önkéntes Ezred a magyar kommunista párt felhívására állt át a szovjetekhez Budapest ostroma során. A hadosztály parancsnoka Variházy Oszkár vezérőrnagy volt. Az országban megindult a politikai élet is! Egymás után alakultak a jobboldali pártok, a kommunista párt pedig kilépett az illegalitásból. Élve a történelem adta lehetőséggel, gyors ütemben hozzálátott a párt szervezéséhez és, élére állt az ország ujjá építését, a rend megteremtését célzó törekvéseknek! A létrejött demokratikus rendőrség kíméletlen harcot folytatott a rablók, fosztogatók, a nyerészkedők  és mindazok ellen, akik veszélyeztették az ország közbiztonságát, vámszedői voltak a nép nyomorának. A párt lépéseket tett az infláció megfékezésére, ennek eredményeként megszületett az érték álló forint! A bűnözőket közmunkára fogták, a lakosság nagy örömére!

2015apr4A helyreállítás során a Magyar Kommunista Párt hatalmas szervező munkát végzett: erőfeszítéseik eredményeképp az élet normális kerékvágásba zökkent, a gyárakban beindult a termelés, az iskolákban a tanítás. Munkás és paraszt fiatalok kezdhették meg tanulmányaikat egyetemeken, főiskolákon! A felszabadulás után új élet kezdődött az országban, ahol a nép vette kezébe sorsának irányítását!

Ehhez kapott hazánk lakossága segítséget  a Szovjetuniótól. A Vörös Hadsereg segített a közrend megszilárdításában, ahol szükség volt rá, élelmiszert osztottak a  rászorulóknak. Rendőrségünket fegyverekkel, gépjárművekkel, rádiókkal látták el, hogy eredményesen tudják felvenni a harcot a bűnözőkkel szemben. Örök hálával tartozunk azoknak, akik életüket áldozták hazánk szabadságáért!

Nekik köszönhetjük, hogy Magyarországon véget ért a két és fél évtizedes fasiszta diktatúra!

Népünk esélyt kapott egy emberibb életre!

ÖRÖK DICSŐSÉG A HARCBAN ELESETTEKNEK!

Katona Gábor, Népi Front alelnöke

nepifront-logo-logo