Emlékezzünk a pesti gettó felszabadulására

1945. január 18.-án a Vörös Hadsereg felszabadította a Pesti gettót. Több mint 90 ezer zsidót megmentettek az elkerülhetetlen pusztítás elől. Ennek évfordulóját ünnepeljük most.
Azt mondják, hogy aki cikket ír bármely történelmi témában annak mértékletességre és objektivitásra kell törekednie.
Minden más esetben egyetértek ezzel. A nácizmus esetében nem. Miért?

A legtöbb nagy, tömegeket megmozgató ideológia ami megfordult az emberiség történelme során valamilyen nemes céllal, az emberi társadalmak fellendítésének szándékával jött létre.

Liberalizmus? Eszme egy szabadabb világért. Kétségtelen, hogy tele van rengeteg hibával, még csak most érezzük igazán, hogy helyenként mekkora történelmi tévedésekkel. Ezekről lehet és kell is vitatkozni, beszélni.

Kommunizmus? Eszme egy egyenlőbb világért. Sötét és megmagyarázhatatlan tetteket követtek el a nevében és mégis amikor nem önző és korrupt módon használták sokszor élhetőbb világokat teremtett mint bármely más ideológia. Az erényeiről és a hibáiról egyaránt szükséges és kell is vitatkozni.

A náci eszme viszont ezekkel és minden eddigi emberi logikával szembemegy. Miként lehetünk objektívak egy olyan nézettel szemben ami azt hirdeti, hogy egyetlen népcsoport, egyetlen faj a születési jogánál fogva felsőbbrendű és uralkodhat a többi felett? Hogy védhetnénk egy olyan eszmét amelynek egyetlen érdeme egy fél évtizedes háború ami felégette a fél világot, haláltáborokba szorított tömegeket, megismertette Európával és a világgal a legsötétebb félelmet és amelynek büszke vezetői a bukás pillanatában a történelmi felelősség alól kibújva az öngyilkosságba menekültek? Ha egy eszme alapvetése a gyűlölet és eszköze a másik ember minden értelem nélküli, pusztán az “elállatiasodás büszkesége” miatti kiírtása akkor az az eszme szembemegy a legalapvetőbb emberi együttélési normákkal és így mind erkölcsileg mind emberileg védhetetlen.

Ennek a borzalomnak egy kis szeglete szűnt meg január tizennyolcadikán azon emberek számára akiket az orosz katonák mentettek ki a pesti gettóból. Vitatkozhatunk arról, hogy az utána következő időszak mit és mit nem hozott Magyarország és úgy általában a világ számára. De akárhogy csűrjük csavarjuk, akárhány politikus próbálja a saját hatalomvágyától fűtve elferdíteni az igazságot a történelmi tény így is tény marad:

A pesti gettót és később az országot felszabadító orosz hadsereg az igazság és erkölcs szellemében cselekedett amikor elűzték a német haderőt és kollaboránsait az országból és így felszabadítóvá váltak mert beavatkozásukkal ártatlan emberek életét mentették meg az emberiség legsötétebb ideológiájától.