Emlékezés egy kommunista munkás vezetőre!

Az emlékezés emberi dolog. Emlékezünk elhunyt szüleinkre, rokonainkra. A munkásmozgalomban is emlékezünk elhunyt kommunista elődeinkre. Ezt teszi most a Népi Front is. Emlékezünk Marosán Györgyre, születésének 107. évfordulója alkalmából.

Hosszúpályiban (Hajdú-Bihar megye) született 1908. május 15-én a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége. Hosszú munkás életét Nagyváradon kezdte. Tagja volt a szakszervezetnek, majd bizalmi, később szakszervezeti vezető. A Szociáldemokrata Párt balszárnyához tartozott. Élete, munkássága során kommunista-munkás vezetővé vált. A munkásosztályhoz, a munkásegységhez, a Párthoz mindvégig hű maradt. Születésének évfordulóján, a Szabadság újság 1989.1. évf.3. számában megjelent interjújával emlékezünk rá.

„Üdvözöljük az MSZMP XIV. Kongresszusát, Marosán György nyitja meg a Kongresszust.”

Marosán György, aki 1962-ben, 54 évesen, politikai és erkölcsi fenntartásai miatt lemondott az MSZMP-ben viselt politikai bizottsági tagságáról, KB titkári funkciójáról és nyugdíjba vonult,csaknem három évtizeden át távol maradt a politikai közélettől. Az ismert munkáspolitikus most ismét közéleti szerepet vállal. Erről szólaltatta meg őt Várnai Ferenc. (Az interjú a Népszavában jelent meg december 13-án.)

Marosán: sosem voltam likvidátor

– Igaz-e, hogy az MSZMP és az MSZP vezetői a közelmúltban külön-külön felkeresték és felkérték, hogy vállaljon szerepet pártjuk újjászervezésében?

– Igaz. Mindkét párt vezetői nemrégiben személyesen és levélben egyaránt hozzám fordultak, s felkértek rá, hogy tapasztalataimmal segítsem munkájukat. Minthogy sem a munkások pártjának szétzilálására irányuló machinációk, sem az új párttal kapcsolatos zavaros, a marxizmust és a munkahelyi szervezkedést is feladó magatartást nem helyeseltem, továbbra is az MSZMP tagja maradtam. Vállaltam: eleget teszek annak a kérésnek, hogy nyissam meg a vasárnapi (december 17-én) sorra kerülő XIV. kongresszust és segíteni fogom a pártot mindazzal, ami erőmből és egészségemből telik. Teszem ezt azzal az őszinte meggyőződéssel, hogy ezzel is szolgálatot tehetek a magyar munkásmozgalomnak, és azzal a reménnyel, hogy az MSZMP mindent el fog követni a baloldal összefogása, az MSZP-vel való együttműködés érdekében már a közeljövő választásokra való felkészülés során is.

Mindig az egység híve voltam, most sem vesztettem el a hitemet, hogy ez a törekvés előbb-utóbb felülkerekedik.

Persze mondhatnám, hogy túlsúlyos betegség után nemrég álltam talpra, hagyjanak tehát békén. De becsület is van a világon, nem hagyhatom cserben a szakszervezeteket, a marxista irányzatú munkásmozgalmat, mely felnevelt és annyit tett értem.

marosan-gyorgyNem tekintem magamat hivatásos politikusnak, az elmúlt három évtizedben tanúsított magatartásom pedig arra is bizonyíték, hogy nem kívánok közéleti szerepet játszani, de ha felkértek a megtisztelő feladatra, nem mondhatok nemet. Már csak azért sem, mert nem vagyok likvidátor. Annak idején nem én oszlattam fel az MDP-t, nem én alapítottam meg az MSZMP-t, de nem is én akartam megszüntetni. 1985-ben például azért nem mentem el az MSZMP XIII. kongresszusára, mert nem kívántam részt venni Kádár János politikai temetésének előkészítésében. Az 1989. októberi kongresszusra pedig azért nem mentem el, mert nem kívántam részt venni a párt temetésé.

Életemben nem először fordul elő, hogy sorsdöntő kérdésekben kell döntenem. Sokszor nem volt könnyű döntés. De azzal a haszonnal járt, hogy növelte az ismereteket, gyakorlatot a jó döntésekhez.”

1962-es felállása után harminc év telt el, hogy nem vett részt a napi politikában. Hosszú életet élt, Budapesten halt meg 1992 decemberében. A temetésén több ezren vettünk részt. Emléke élt a munkásmozgalomban, a kommunisták emlékeiben. Eszmei hagyatékát tovább visszük, emlékét megőrizzük az utókor, a munkásmozgalom számára.

Budapest,2015.05.15.

Mendel Lajos

Népi Front tagja