Emberséggel az emberért -tüntetés 2015.09.06-án

Simó Endre beszéde:

 

Egyszerre tartozunk emberséggel a bevándorlóknak és felelősséggel saját népünknek, a magyar népnek – mondta Simó Endre, a Magyar Békekör szervezője azon a budapesti politikai gyűlésen, amelyet a Békekör egyik tagszervezete, a Népi Front szervezett vasárnap délelőtt.

Az Emberséggel az emberért című rendezvény célja az idegengyűlölet és az újjáéledő fasisztoid tendenciák elleni fellépés volt. Választ kerestek arra is, hogy mit tegyen az ember egy olyan helyzetben, amikor a szögesdrót és a befogadás között választhat. A falat ledöntik, a befogadásnak viszont határt szab a teherbíró képesség – vélekedtek. Alkalmazkodni kell az új helyzethez, mielőbb tudomásul kell venni, hogy hosszú távon együtt kell élnünk a bevándorlással – hangzott el.

Idézték Martin Dempsey tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottsága elnökének kijelentését arról, hogy naponta 42 ezer család menekül el otthonából a világon. A Békekör kiszámolta, hogy háromfős családokkal számolva ez évente 46 millió embert jelent.

Fogarassy Zsuzsa, a Népi Front egyik vezetője ismertette Pintér Sándornak címzett levelük tartalmát, melyben határozott fellépést követeltek a belügyminisztertől azokkal az idegen- és fajgyűlölő elemekkel szemben, akik bevándorlókat, és gyermekeiket bántalmazták Debrecenben, Budapesten és másutt. A gyűlésen a menekültek iránti szolidaritás megannyi megnyilvánulásáról is szó esett. A résztvevők személyes tapasztalataikat és élményeiket osztották meg arról, hogy a magyar emberek milyen segítséget nyújtottak a bevándorlóknak.

nyújtottak a bevándorlóknak.

Emberbarátsággal, szolidaritással és felebaráti szeretettel le lehet győzni az ordas eszmét és a fenevadat, mely újra felütötte fejét korunk világában, és politikai fegyvert próbál kovácsolni magának a menekültek elleni uszítással – hangzott el a résztvevők osztatlan egyetértése közepette.

A Magyar Szociális Fórum képviselője szerint be kell fogadni a menekülőket és biztonságba kell helyezni őket, gyermekeiket! Enni-inni kell adni nekik, és helyet, hogy lehajthassák a fejüket! Segíteni kell nekik abban, hogy úti céljukat mielőbb elérjék! Egyidejűleg ki kell állni népünkért, nehogy a népvándorlásért felelős centrumbéli országok erőn felüli áldozatra kényszerítsenek minket, és koncentrációs tábor szerepére kárhoztassák hazánkat.

A Magyar Békekör elvi álláspontja szerint a népvándorlás feltartóztatásának egyetlen módja a népek életének és megélhetésének biztosítása saját hazájukban és földjükön. A magyar nép, a világ minden népéhez hasonlóan háborúk és szögesdrótok helyett emberközpontú új világrend létrejöttében érdekelt. Élesen bírálták az USA háborúit, birodalmi hódító politikáját, az Iszlám Állammal és más terrorszervezetekkel összejátszó machiavellista módszereit. Ugyanakkor reményt ébresztőnek tartották, hogy hatalmas új szövetségek vannak kialakulóban a világon, és céljaik hasonlóak, vagy megegyeznek az elnyomott és kifosztott népek békéhez és megélhetéshez fűződő céljaival.+++