Elvtársi üdvözlet Luganszkból

“Kedves Juhász elvtárs! Tisztelt Elvtársak!

 

A luganszki kommunisták, az antifasiszta, munkás-, szocialista, baloldali erők nevében üdvözlöm mindannyiukat és köszöntöm önöket a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 98. évfordulója alkalmából…

Nem lehet túlbecsülni az Oroszországban, a volt Szovjetunió többi részén végrehajtott forradalmi tetteket, azok hozzájárulását a nemzetközi kommunista mozgalomhoz. A Szovjetunióban a gyakorlatban láttak hozzá a Marxizmus-Leninizmus elméletének – egy igazságos, tisztességes, igaz társadalom felépítése elméletének – a végrehajtásához, mely társadalom a néphatalom, a proletárhatalom, a szocializmusnak, a kommunizmusnak az elvein alapul.

Makszim Chalenko
Makszim Chalenko

A világ első szocialista államának vezetője, Vlagyimir Lenin és elvtársai megmutatták, hogy a forradalmi kommunistáknak hogyan kell eljárniuk az osztályharc kiéleződésének, a gazdasági válságnak, a humanitárius katasztrófának a közepette. Ezt a példát egész földgolyónkon már nem egyszer felhasználták, és még nem egyszer fel fogják használni a gyakorlatban.

Luganszkban 1917-ben a hatalom egyetlen puskalövés nélkül átment a leninisták, a bolsevikok kezébe. Szervezetünk az OK(b)P–SZKP, Klim Vorosilov és az „Ifjú Gárda” forradalmi múltjának az örököse – amely felhívással fordul a világ haladó erőihez: azzal a jelmondattal ünnepeljük meg ezt a napot, hogy „Előre a Szovjetunió 1917-es forradalmától a 2017-es világforradalomig!”

Tisztelt Elvtársak! Köszöntjük mindnyájukat az internacionalista, kommunista szolidaritás jegyében!
Kívánunk sikereket és csakis győzelmeket a harcban!

Forradalmi üdvözlettel:

Makszim Chalenko

A „Luganszki Kommunisták szervezetének” vezetője

Az „Antifasizmus, Internacionalizmus, Szolidaritás” elnevezésű nemzetközi fórum koordinátora”

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára