Biszku Béla védelmében

Folytatódik a Biszku Béla elleni bosszúhadjárat. Börtönbe kívánják juttatni a 90 éves egykori belügyminisztert azért, mert 1956 véres őszét követő időszakban határozott lépéseket tett a törvényes rend helyreállítása érdekében. Biszku Bélát a (szélső)jobboldal tömeggyilkosnak állítja be, a média és a sajtó pedig a náci háborús bűnösökkel emlegeti egy napon. Nem számítanak a történelmi tények, sem az igazság 1956-ról, a hidegháborúról, az pedig végképp nem, hogy Biszku Béla valóban ártatlan-e vagy sem. Egyetlen célja van ennek az őrült antikommunista boszorkányüldözésnek: a bosszú. Lássa a világ, hogy nem csak a nácikat, hanem a kommunistákat is a börtönbe kell küldeni, hiszen a két rendszer természetüket, lényegüket tekintve azonos: diktatúrák, elnyomó, véres rezsimek. Az isten adta nép – főleg a fiatalabb generációk – pedig ezt a hamis párhuzamot kritika nélkül elfogadja. Vajon tényleg lehet Kádárt Jánost, Marosán Györgyöt vagy épp Biszku Bélát egy kalap alá vonni Szálasi Ferenccel? Valóban ugyan olyan kegyetlen és élhetetlen volt a létbiztonságot teremtő szocializmus, mint a százezrek deportálásáért felelős Horthy-Szálasi rémuralom?

biszku-bela
A nácik és a velük szövetséges hungarista pribékek állami céllá emelték a zsidók, cigányok és egyéb kisebbségek kiirtását. Ezért tudták Novák Előd, Vona Gábor szellemi-politikai elődei rövid idő alatt ipari méretekben a halálba küldeni sok százezer embert. A kommunista rendszerben a sztálini időszakban szintén rengeteg ártatlan ember esett áldozatul a törvénysértésnek, de van egy óriási különbség, amely miatt nem lehet az egyenlőség jelet kitenni a nácik és a kommunisták közé:  a marxista eszme nevében,a kommunizmus valódi, humanista céljaitól idegen politikai gyilkosságok, amelynek kétségtelenül tömegek estek áldozatul, sohasem emelkedett hivatalos állami-politikai rangra, sohasem létezett államilag irányított és tudatosan eltervezett tömegmészárlás, mint ahogyan a katolikus egyház szent inkvizíciója vagy az amerikai indián őslakosság elpusztítása sem a vallás vagy a demokrácia  megtestesülését jelentették.

Sztálin halála után a törvénysértések felszámolása elkezdődött, a munkatáborokat megszüntették, a felelősöket elítélték, az áldozatok jelentős hányadát rehabilitálták. Ma a kommunista pártok többsége elítéli az  eszme eltorzításának következményeként elkövetett bűnös politika gyakorlatot, a koncepciós pereket, a GULAG-világot és ez így van rendjén, hiszen a szocializmus gondolata az emberek szabadságáról, egy igazságos és egyenlő társadalmi berendezkedésről szól, nem pedig a zsarnokságról. A nácik ellenben ma sem tagadják meg gyilkos múltjukat, büszkén vállalják ordas eszméiket és napjainkban is pozitív példaként tekintenek az emberiség történetének egyik legnagyobb népirtására.  Sztálin és Rákosi rendszerében a kommunista eszmét a zsarnokság eszközévé züllesztették, és annak meghamisításán alapuló önkényuralom jött létre, amely sárba taposta Marx és Engels egy demokratikus és haladó társadalomról alkotott világnézetét. Hitler és Szálasi uralma alatt viszont a hungarista-náci rémálom eredeti céljai váltak valósággá.

Aki egy kicsit is ismeri a történelmet, az előbb leírtak alapján könnyen beláthatja, hogy Biszku Bélát és a Kádár-rendszert a nácikhoz hasonlítani egyszerűen képtelenség. A Biszku-per ügyésze egy nagyon mocskos játszmában vállal szégyenteljes szerepet. Amit ma a jobboldal történelmi igazságtételnek nevez, az nem más, mint egy pitiáner és könyörtelen színjáték egy idős ember ellen.  Nem Biszku Bélát kellene a börtönbe zárni, hanem azokat, akik felelősek a rendszerváltásért, a nép megnyomorításáért, a magyar gazdaság tönkre tételéért. El fog jönni az az idő, amikor a vádlottak padjára nem ártatlan embereket, hanem a népellenes bűnöket valóban elkövető politikus-gengsztereket fognak ültetni.

Cseh Miklós, Népi Front