“Az emberek még emlékeznek a Sztálini alkotmányra”

Szergej Malinkovics, Oroszország Kommunistáinak Pártja alelnökének gondolatai, a Sztálini Alkotmány idei évfordulójával kapcsolatosan:

„December ötödike – a Sztálini Alkotmány napja. Ami úgy maradt meg a nép emlékezetében, mint a legjobb a Szovjetek Országának alapdokumentumai közül. Miben áll a titka ennek az Alkotmánynak, amelyikről még azt is szokás mondani, hogy pont a népnek, a dolgozók küldöttei tanácsainak, nem pedig a nomenklatúrának a hatalmát szavatolta? Bizonyára abban hogy a Sztálini Alkotmány, kiváltképpen pedig annak szelleme, az ország valós életéhez állt közel, és nem ellentétben állt azzal.

Szergej Malinkovics
Szergej Malinkovics

Sztálin idején – ahogy az az Alkotmányban is állt – a hatalom a népi erők kezében volt. Népi volt a hadsereg, a rendőrség. A kizsákmányoló osztályokat megbízható módon féken tartották, ahogy a bűnözést is. Nem létezett a nagy méretekben meglévő korrupció, vagy pedig ha az meg is jelent, alaposan a kezükre csaptak ezeknek a férgeknek. Realitás volt a szovjet népek közötti barátság is, ahogy azt gyakorlatilag a Sztálini Alkotmány elő is írta. És ennek betartására éberen ügyeltek. És ami a legfontosabb: a Sztálini Alkotmány garantálta az egyszerű emberek számára, hogy a szovjet állam még a legnehezebb időkben sem hagyja  őket a sors kénye-kedvére.

És bár a hatalom – a jelcini, és a mostani is – mindent megtett azért, hogy a Sztálini Alkotmány feledésbe merüljön, a nép mégis őrzi emlékezetében. Hiszen oly élesen különbözik a mostani – a sötét és keserű 1993-as évben, a Szovjetek Házának szétlövését követően elfogadott – burzsoá alkotmány, illetve a Sztálini, a népi, a szocialista alkotmány.

Soha nem feledjük tehát a Sztálini Alkotmányt, amely mindmáig megőrizte aktualitását. Meggyőződésünk, hogy ennek a történelmi jelentőségű dokumentumnak nagyon sok kitétele alapjául szolgál majd az új Szovjet Alkotmánynak – amelynek egyszer még eljön az ideje.”

 

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára