Április 4: csak azért is felszabadulás!

felszabadulas-4Ugyan az utolsó német egységek csak 1945. április 13 –án hagyták el az ország területét, április 4-ére emlékezünk úgy, mint Magyarország felszabadulásának napjára.
Mit jelentett az emberek számára a felszabadulás? A fasiszta csőcselék számára az elszámoltatást, a megsemmisülést jelentette, joggal félhettek a megtorlástól bűneikért cserébe. A nép, a munkások, a parasztság számára reményt jelentett, reményt egy biztos, élhető jövőre, ahol a munkájukért cserébe morális és anyagi megbecsülést kapnak, és nincsenek kitéve a tőke, a földesurak kénye-kedvének. Nekünk, kommunistáknak pedig végre lehetőségünk lett arra, hogy az illegalitásból kitörve, ahová az 1945-ig regnáló hatalom száműzött minket, hozzáláthassunk az ország felépítéséhez.
Bár a Fidesz az ellenkezőjét harsogja, Magyarország sokat köszönhet a kommunistáknak. A fasiszták által elpusztított települések a munkások és parasztok vérrel, verítékkel kísért munkája nyomán újraépültek, a gazdaság lassan ismét beindult, és Magyarország újra egy nemzetközi közösség megbecsült tagjává vált. Ezeket az érdemeket nem lehet szüleinktől, nagyszüleinktől elvitatni, éppen ezért a kormány, amikor nagy hangon kommunistázik, az ő emléküket, munkájukat próbálja befeketíteni.
Próbálja befeketíteni azoknak a szovjet katonáknak az emlékét is, akik ismeretlenül is azért küzdöttek, hogy mi most szabadon élhessünk. Amikor a fővárosi, -vagy említhetném akár az ország összes emlékművét- szovjet hősi emlékmű eltávolításáról beszélnek, sárba tiporják ezeknek az embereknek az értünk hozott áldozatát, akik a lehető legtöbbet adták a szabadságunkért: az életüket.
A ma kommunistáinak egyik feladata, hogy ápoljuk az elesett harcosok emlékét, legalább ezen a napon, hiszen ez a legkevesebb, amit érdemelnek.
Magyarország felszabadulásának 72. évfordulóját ünnepeljük.

Mészáros Attila