Alkotmányozó Nemzetgyűlés Venezuelában

2017. július 30-án zajlottak le azok a választások országban, melyek során 545 képviselőt lehetett megválasztani, akik az Alkotmányozó Nemzetgyűlést alkotják majd. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlést 2017. május elsején hívta össze Nicolás Maduro Morros köztársasági elnök, az Alkotmány 348. cikkelyének rendelkezéseivel összhangban, mely azt mondja ki: “Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívását a Miniszterek Tanácsával együtt, a Köztársasági Elnök, vagy Elnökasszony kezdeményezheti”

Ez a választási folyamat, mely a Nemzeti Választási Bizottság felügyeletével polgári módon és békésen zajlott le, oly módon, hogy lehetővé tette az egész folyamat auditálását és ellenőrzését, 8.089.320 választópolgár megjelenését számolta össze, amely a szavazatra jogosultak 41,53%-át teszi ki. Ugyanakkor, fontos kiemelni a választások magas részvételi arányát, annak ellenére, hogy folyamatos megfélemlítésekkel és zaklatásokkal próbálták a választásokat szabotálni, és annak ellenére, hogy az Egyesült Államok vezetése állandóan azzal fenyegetőzött, hogy az egyoldalú kényszerítő intézkedéseiket kiterjesszék az 545 képviselő felé, akiket a venezuelai nép demokratikusan fog megválasztani, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjai legyenek.

A Venezuelai Bolivári Köztársaság megerősíti békés elkötelezettségét, és kiemeli, hogy a saját problémai a venezuelaiak körében fognak megoldódni, mindenfajta külső beavatkozás nélkül. Ennek érdekében, kihangsúlyozza, hogy a napokban felálló Alkotmányozó Nemzetgyűlés, melyet a venezuelai nép törvényesített az urnákba helyezett szavazataival, a legideálisabb hely a kiváló, őszinte és valódi párbeszédre azzal a céllal, hogy hatékonyan előrelépjenek az országban tevékenykedő különböző politikai szereplők közötti különbségek békés megoldásában.

A Venezuelai Bolivári Köztársaság, miközben őszinte megbecsülését fejezi ki a nemzetközi közösség azon kormányainak és népeinek, akik támogatásukat és elismerésüket fejezték ki az említett választásokkal kapcsolatosan, kategorikusan elutasítja a nemzetközi közösség néhány más tagjának azon kísérletét, mely nem ismeri el a választási folyamatot és annak eredményét, szemtelenül megkérdőjelezve a venezuelai nép szuverén akaratát, amint azt néhány órával ezelőtt kifejezte, amikor szabadon gyakorolta szavazati jogát.

Felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a lejárató kampányra, valamint arra, hogy az agresszív fenyegetések és nyomások folytatódnak és a napokban valószínűleg emelkedni fognak, többek között a Venezuela elleni további egyoldalú és illegális szankciók bevezetésével, különös tekintettel arra, hogy az ország szuverén módon úgy döntött, hogy a demokratikus úton halad, az említett választási folyamat összehívásával.

E tekintetben ismét kihangsúlyozzuk az Egyesült Nemzetek Alapokmányában rögzített célok és elvek érvényességét, valamint a nemzetközi jog normáit, amelyekhez teljes mértékben ragaszkodunk.