Alkotmányos ellenállás

Alkotmányjogászok azt állítják, hogy Magyarországon alkotmányos válság van. Szerintük az Alaptörvény nem érvényes, mivel nem az alkotta meg, akinek joga van hozzá:

A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény

2§ (2) szerint: A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

  1. § /3/ E jogkörében az országgyűlés

a/ megalkotja a Magyar köztársaság Alkotmányát.

A hivatkozott pont szerint az országgyűlésnek kizárólag a Magyar Köztársaság Alkotmánya megalkotásához volt joga, csak ehhez, és csak ilyen névvel, ezért érvénytelen az Alaptörvény. Ha az alaptörvény érvénytelen, akkor a választási törvény is érvénytelen.

Ezt az alkotmányos válságot úgy lehet feloldani, ha népszavazás útján megerősítjük az 1949. évi XX. törvényt, azaz a Magyar Köztársaság Alkotmányát.

Nem lesz könnyű elérni a népszavazás kiírását, de mindent meg kell tennünk ennek kikényszerítése érdekében:

– ne működjünk együtt a pártirányítás alatt álló állami szervekkel;

– a választáson (amely egy érvénytelen törvényen alapszik) szavazzunk érvénytelenül, hogy ezzel is kifejezzük elégedetlenségünket a jelenlegi helyzettel és tiltakozásunkat a törvénytelen választások ellen.

 

Rónai Katalin