Álalternatívák

Manapság nem is teljesen minden alap nélkül vetődnek fel megoldások,gondolatok hazánk uniós tagságával szemben.Tudjuk,hogy ma már például 12 évvel ezelőtti álláspontját felülírva,a magyarhoni munkásmozgalom jobbszárnya is amellett kardoskodik,hogy az integrációs szervezetből jobb lenne kilépni.A hasonló állásponton lévő ultrajobboldali irányzatok egy jelentős hányada az EU-tagságot sose támogatta,sőt,vannak soraikban,akik azt javasolják,hogy egy teljesen más geopolitikai megoldás,az eurázsiai országok fele való orientáció gondolatát kell erősítsük.

Kezdjük egy mottóval,ami egy történész után szabadon talán úgy hangzana,hogy veszélyes külpolitikai lépés volt a nyugati integrációs szervezethez csatlakozni,ám még veszélyesebb dolog innen kilépni.Azt talán elő kellene készíteni,évek alatt megszervezni,úgy,ahogy a KGST megszűnte után kis hazánkat a nyugati orientáció pályájára állították anno például.Ha az ember belegondol:ha s amennyiben gondol az ország egyet és hagy csapot-papot,annak igen-igen beláthatatlan következményei lennének. Viszont a szélsőségesen reakciós oldalon is ismertek olyan irányzatok,amelyek rendelkeznek tervekkel,elképzelésekkel,azonban ezek jobbára álmegoldások.

A hazai szélsőségesen konzervatív jobboldal és a parlamentarizmust se túlzottan kedvelő jobboldal a nyugat-és unióellenességben közös nevezőn van.Itt nem is feltétlen a jelenlegi kabinet olykor éles uniókritikájára kell gondoljunk,hanem általában arra,hogy vagy a más történelmű és kultúrájú nemzeteket elutasítják,vagy emellett egy radikális nacionalizmus is a magyar jobboldal vezérfonala.Tudvalévő,hogy vagy arra alapoznak,hogy nekünk semmi keresnivalónk franciák,németek,hollandok,olaszok stb.között,vagy arra,hogy ráadásul a nyugati kontinens mennyire olyan,amilyen,erkölcsileg mennyire romlott és így tovább.

S ekkor jön az a bizonyos bezzeg.Bezzeg,hogy tőlünk keletre minden másként működik.Más kérdés az,hogy ha jómagam egy nacionalista helyében lennék,eszem ágában se lenne másik nagyhatalom irányába puhatolózni.De hát pestiesen fogalmazva,ez van.A dolgok különös fintora,hogy az egykor vehemensen bolsevikozó szélsőséges antikommunista radikálisan nemzeti jobboldalon mára meg talált jelenni az oroszkultusz.Hogy bezzeg az oroszok vezette eurázsiai térségben rend van,fegyelem van meg persze erő is és nekünk akár sajatosan értelmezett geopolitikai tényezők okán,akár az ázsiai népekkel való esetleges rokonság vagy sorsközösség miatt igenis ott a helyünk-vagy se. Mert jobboldaliéknál úgy látják,hogy nyugaton mindenféle multikulti uralja el a közéletet,mennyire puhányak ott sokan,és hogy a fajelmélethez hűek maradjanak,a nem odaillő népek eldegenerálták a hagyományos tekintélyelvi kultúrát. Márpedig az oroszok vezette térségben ilyen nincs,érvelnek.Ott tudniillik az emberek az orosz elnököket ma is amolyan XXl.századi cár atyuskaként tisztelik,akik az egység,a rend,az erő,a becsület és a fegyelem,a tekintély jelképei.Ahogy más ázsiai államok vezetői is.

Namármost az ilyen alternatívától óvjon minket az ég.Meg más népeket is. Az unió egy tőkés gyarmatosításon alapuló szervezet,amely a maga kegyetlen és nyers logikájával keményen el is várja tagságától a melósok elnyomását,a szociális védőháló leépítését,és legyünk őszinték:a fogyasztói társadalmat sikeresen manipulálják is,azonban itt még van alapjogokra,emberi és polgári jogokra,alkotmányosságra való hivatkozási alap,a “cár atyuskáknál”azonban még ilyen sincs.Tagságunk arra lenne jó,hogy egy másik imperialista nagyhatalom segítségével a régi úri világ parasztot lenéző gőgös stílusát,a feudális maradványokkal terhelt tekintélyelviséget szentesítsék és konzerválják “modern”kiadásban.

Végül igen elgondolkodtató kérdés,amit sokan feltettek már,jelesül:miért is kell nekünk mindig egyoldalúan valamely hatalom irányába elköteleződnünk,amikor például a magyar királyok is tudtak egyenlő távolságot tartani a pápa,Bizánc és a Német-római Birodalom között éppúgy,mint az erdélyi fejedelmek szintén szűkreszabott mozgástér mellett a török szultán és a bécsi udvar között?

B.Deák András