A török kormány háborús bűntette

Makszim Szurajkin,  Oroszország Kommunistáinak Pártja  elnöke,  alábbi nyilatkozatában kijelentette, hogy a török hadseregnek a terroristák ellen küzdő orosz pilóták elleni akciója a Nagy Honvédő Háború idején támadó  fasiszta légierő akcióira emlékeztet:

„Törökország immár leplezetlenül a legsötétebb, legembertelenebb fasiszta erők pártját fogja. A török kormány – látva, hogy az orosz légierő csapásainak hatására, mint omlik össze az ISIS  („Iszlám Állam”) terrorbirodalma – emiatt, tehetetlen dühében parancsba adta a Szíria törvényes kormányának kérésére harci feladatát ellátó katonai repülőgépünk megtámadását. Ennek nyomán világossá vált, hogy Törökország immár úgy viselkedik, mint a Nyugat és a NATO bábja. És ez az ország éppen úgy az orosz nép ellensége maradt, ahogy mindig is része volt a Szovjetunió ellenségei táborának.

Ezt a szörnyű. barbár, agresszív tett – amely felrúgja a nemzetközi jog minden normáját, a nemzetközi szabályokat – nem maradhat büntetlenül! Oroszországnak jól átgondolt, de igen kemény választ kell adnia minderre.

Tetteket várunk! Egyben felhívunk minden haladó erőt arra, hogy ítéljék el a török kormány  bűntettét. Elengedhetetlennek tartjuk a szíriaiakkal együttes áttekintését annak, hogy milyen szükséges intézkedéseket kell meghozni annak érdekében, hogy a jövőben kizárhatók legyenek az ilyesfajta cselekedetek. Úgy véljük, hogy Oroszországnak meg kell kezdenie a kurdok felszabadító mozgalmának támogatását, mely mozgalom Török Kurdisztán szocialista önrendelkezéséért küzd. Ami a Törökországba irányuló turizmust illeti, biztos vagyok abban, hogy többé egyetlen orosz hazafi sem kívánja majd igénybe venni ennek a bűnös agresszor államnak a turisztikai ajánlatait!

Részvétünket fejezzük ki az internacionalista kötelességük teljesítése közben hősi halált halt orosz pilóta és tengerészgyalogos családjának és rokonságának. A hősi halottakat posztumusz ki kell tüntetni!”

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára