A Sziriza Kommunista Irányzata szembe fordul Ciprásszal

Görögország: Az új megállapodás kiárusítás és az emberek megbüntetése a „Nem” szavazatokért. Szervezzünk tömegellenállást a junta ellen – amely a Trojkából, az oligarchiából és a kapituláló kormányból áll-, hogy megállítsuk a megállapodás parlament általi elfogadását. A Sziriza Kommunista Irányzatának felhívása:

Mit tegyenek a Sziriza és a Baloldali Platform tagjai

A megállapodás, amit a miniszterelnök írt alá az EU ma reggeli csúcstalálkozóján – és amely masszív megszorításokat tartalmaz, az emberek túladóztatásának új szintjét, elsöprő privatizációt, a fizetések és nyugdíjak csökkentését – semmi más, mit kiárusítás és behodolás a Trojka követeléseinek. Egyidejűleg az emberek megbüntetése a bátor és osztályalapú „Nem” szavazatukért (a múlt vasárnapi népszavazáson).

A kormány és a Sziriza vezető csoportja kapitulált. A dolgozó emberek és a fiatalság nem fogják ugyanezt csinálni. Ebben a pillanatban a döntő kérdés, hogy létre kell hozni a forradalmi dolgozó osztály „Nem” mozgalmát annak érdekében, hogy megakadályozzuk az új jegyzék parlament általi elfogadását, és hogy megbuktassuk a parlamenti junta „nemzeti egységét”

Mit kell most tenni:

– egy meghatározatlan idejű általános sztrájkot és tömeges tüntetéseket, a melyek követelik az egyezmény elutasítását

– minden munkahelyen és lakókörnyezetben harci bizottságokat kell szervezni

A Kommunista Irányzat felszólítja a Sziriza minden tagját, hogy reagáljon határozottan az elkövetkező órákban. A baloldali közkatonák dühét politikai cselekvésbe kell fordítani, és nem szabad hagyni, hogy ez elherdálódjon, és azzal végződjön, hogy az emberek „lehajtott fejjel” elhagyják a mozgalmat. Ne könnyítsük meg a hazug vezető klikknek, hegy betetőzzék árulásukat. Nem csak megsértették, de meg is semmisítették a párt politikai, ideológiai, programadó és alapelveit. Az árulás minden szégyene az övék. A pártot vezető hazugok elleni végső csata politikai becsület kérdése, de mindenekfelett eszköz a legjobb baloldali aktivisták megmentéséhez.

A Kommunista Irányzat felszólítja a Sziriza minden tagját, hogy követelje a helyi kirendeltségek rendkívüli ülését, hogy elfogadják a következő állásfoglalást:

A Sziriza minden parlamenti képviselője le kell szavazza a megállapodást és az azt kísérő jogszabály tervezeteket.

ASziriza azon parlamenti képviselői, akik az egyezmény javára szavaznak, és azok a kormányzati tisztviselők,aki azt végrehajtják, automatikusan kizárják magukat a pártból. Nem szívesen látjuk őket a párt testületeibenés nem lehetnek állandó párttagok.

Össze kell hívni a Sziriza rendkívüli kongresszusát, amelyik politikailag felmond a kormánynak, és elfogad egy új programot, új politikát, és új vezetőséget választ.

Követeljük a Központi Bizottság azonnali összehívását, amelyik megvitatja és elfogadja a fenti állásfoglalást. Nyomatékosan felszólítjuk a Baloldali Platformot, hogy támogasson bennünket, és követelje a tagjaitól, hogy szavazzanak a megállapodás ellen, sé a minisztereitől, hogy mondjanak le a „nemzeti egység” memorandum-kormányában viselt tisztségükről.

Ha ezt a végső küzdelmet a hazug vezetők ellen elveszítjük, akkor a Sziriza balszárnya hozzon létre egy új pártot, amely a tudományos szocializmus politikai és programadó elvein alapszik, és szilárdan megtagadja a reformizmust és a szociáldemokráciát, amely ismét bebizonyította, hogy felelős a nagy veszteségekért és az árulásért.

Ezen végső ütközet sikere teljes mértékben a párt legnagyobb baloldali irányzatának, a Baloldali Platformnak a hozzáállásától és választásától függ. Ha a Baloldali Platform nem fogadja el közvetlenül a fent említett alapvető lépéseket, akkor a demoralizált harcosok ezrei fogják elhagyni a pártot, és értelmetlenné teszi a baloldaliak és kommunisták bennmaradását a Szirizában.

A Kommunista Tendencia, bár egy új irányzat kis erőkkel, az egyetlen következetes ellenzéke a párt vezetésének a párton belül. A Tendencia volt az egyetlen, amely az alapító kongresszuson és minden párt testületben egy alternatív politikai programot támogatott, és ellenezte a vezetés szociáldemokrata nézeteit.

szirizaA Tendencia volt az egyetlen a Központi Bizottságban, amely képviselőin keresztül a vezetés politikai javaslatai ellen szavazott. Ez nem bármilyen „politikai fétis” miatt volt, hanem mert ezekben a javaslatokban a későbbi árulás magjai voltak elrejtve. Ez volt az oka annak, hogy csak a Tendencia lett megfosztva a szavazólapokon szerepléstől, és így attól, hogy parlamenti képviselőket küldjön. A Kommunista Tendencia következetes álláspontja, minthogy szemben állt a tapsolók, a védelmezők, a „tartózkodók” és „jobbítók” pipogya „ellenkezésének” uralkodó áramlatával, lehetővé teszi, hogy felszólítsa a párt legharciasabbjait gyülekezésre és szerveződésre.

Elvtársak, tagok, támogatók és a Sziriza szavazói, akikkel vállvetve harcoltunk a sztrájkok és tüntetések alatt a lakóhelyeken, a munkahelyeken és az egyetemeken a Memorandum ellen, védve a dolgozó osztály és a szegény emberek jogait – maradjatok távol a csalódás és cinizmus mérgétől!

Valójában a Sziriza vezető csapatának, a Sziriza szocáldemokráciájának és karrierizmusának vége van. Azonban a mi Szirizánk, a közkatonák Szirizája sé az osztályharc él. Felszólítunk ma, hogy erősítsd a Tendenciát. Szervezz a Kommunista Tendenciával, harcolj az egyetlen valódi politikai megoldásért, amelyik a dolgozó embereknek kedvez, az antikapitalista, szocialista szakításért! Ez a legjobb válasz a hazug reformista vezetőknek, ez az egyetlen útja annak, hogy ezt az értékes leckét a reformista árulásról cselekedetbe fordítsuk, amely az igazi szocializmus győzedelmes bosszúját készíti elő.

Fordította: Rónai Katalin, a Népi Front alelnöke

www.marxist.com