A rendszer, amely megölte Alton Sterlinget és Philando Castilet, nem reformálható

Vannak pillanatok, amikor az atrocitások annyira borzalmasak, hogy paralizálnak. Most ezt a mozgásképtelenséget érzem.

A Malcolm X népi mozgalom egy tanulmányából már tudtam, hogy az USA-ban, átlagosan 28 óránként gyilkol meg jogtalanul egy feketét a rendőr vagy a polgárőr. Tegnapig azonban még nem tapasztaltam ezt valós időben.

Tegnap a világ látta Philando Castile borzalmas rendőri meggyilkolását csak órákkal az után, hogy Alton Sterling videóra vett meggyilkolása Baton Rougeban (Louisiana) nyilvánosságra került. Először mutattak élő adásban rendőri gyilkosságot a Facebookon. Ez a valóság megdöbbentő és visszataszító.2016 0708protest

Obama elnök a két gyilkosságra egy nyilatkozattal reagált, amely említette az ő rendőrségi munkacsoportját. Ezt mondta:

„…két éve felállítottam egy munkacsoportot a 21. századi rendőri munka kérdéseiben, amely rendőröket, közösségi vezetőket és aktivistákat fogott össze. Ők együtt részletes ajánlásokat tettek arról, hogyan kell tökéletesíteni a közösségekben a rendőri munkát. Még ha a tisztviselők tovább vizsgálják is az e heti tragikus lövöldözéseket, az is szükséges, hogy a közösségek foglalkozzanak a mögöttes hasadásokkal, amelyek ezekhez az incidensekhez vezettek, és megvalósítsák azokat az eszméket, amelyek képesek változtatni.”

Ez a nyilatkozat mutatja, mennyire képtelen a kormány véget vetni a rendőri gyilkolásnak. Problematikusan a közösségek feladatává teszi a megoldások keresését egy, az állam kreálta problémára, hallgatólagosan beleértve, hogy a rasszista rendőri erőszak magukban a közösségeinkben gyökeredzik. A csúcsállítás az, hogy a közösség felelőssége megvalósítani a válaszokat ezekre a “mögöttes hasadásokra”, a “változás” érdekében. Ez ugyan igaz, de nem az elnök által értett okok miatt. Szabaddá tenni magunkat mindig a saját dolgunk. Nem az állam fogja örömmel garantálni a szabadságunkat. Azt mindig kivívják és veszik. Azonban, az elnök nyilatkozata hallgatólagosan azt tartalmazza, hogy a közösségek olyan körülmények miatt viselik a rendőri erőszaknak ezt a szintjét, amelyekért maguk a hibásak, így kriminalizálva és vádolva az áldozatul esett közösségeket.

A kormány válasza a rendőri erőszak és gyilkolás tömeges elutasításának erre a válságára összehívni egy kinevezett személyekből álló vizsgáló/munkacsoport kegyes testületet, közzétenni észleléseket és aztán azt állítani, hogy változás ment végbe. Ilyen előadási módszert használnak a tömeges aggodalom enyhítésére, mert ezzel úgy tűnik, mintha tennének valamit. De meg kell kérdeznünk, mit csinál a kormány? Mit teljesítenek az ilyen kinevezett testületek? Véget vetnek a rendőri gyilkosságoknak? Elszámoltatták a rendőrséget gyilkosságért?

Rekia Boydra, Justus Howellre, Ronald Johnsonra, Freddie Grayre és Mike Brownra nézhetünk válaszokért. Nem. A gyilkosságok nem értek véget. A rendőrséget nem számoltatták el gyilkosságért.

Miért láthatóan szükséges alkotója az Egyesült Államok működésének az erőszakos rendőrség?

Kemény igazságokkal kell szembenéznünk, ha komolyan véget akarunk vetni ennek a nyomorúságnak. Ha értjük, hogy az USA rendőrsége a rabszolgavadász őrjáratokból fejlődött ki, úgy meg tudjuk érteni, hogyan vált a rendőrség a mai erőszakos állami egységekké. A rendőrség korábban a rabszolgarendszer védelmezője volt, és most a kormányzó hatalom védelmezője. A fő társadalmi szerepe rendet tartani a reakciók ellen, amelyeket az egyenlőtlenségek okoznak a társadalmunkban. Ez azt jelenti, hogy a szegény közösségekben, amelyeket sújt a nagy munkanélküliség, a jó minőségű oktatáshoz, egészséggondozáshoz és elérhető lakásmegoldásokhoz való hozzáférés hiánya, erőszakosan járőröznek,

mert ezek az állapotok társadalmi nyugtalanságot okoznak. A rendőrség szerepe ennek a nyugtalanságnak a féken tartása. Ez a nyugtalanság ott nő majd meg, ahol a szakadék a tulajdonnal rendelkezők és a nincstelenek között a legszélesebb. A kérdés aztán már nem az, hogyan reformálják meg az elnyomónak szánt rendszert, hanem inkább az, hogy reformálható-e egyáltalán?

Elleneznünk kell az olyan, javasolt megoldásokat, amelyek kizárják egy rendőrség és az azt kísérő erőszak, terror és gyilkolás nélküli világ elképzelését. Mi értelme lenne kedvesebb rabszolgavadászt kérni, ha a probléma maga a rabszolgaság? Ugyanez igaz az USA rendőrségére most. Az mindig magába foglalta a szegények, a feketék és a legmarginalizáltabbak erőszakos elnyomását, működésének inherens részeként. Önmagunkkal szemben kell kihívást intéznünk, hogy elképzeljünk egy társadalmat, amelyben ez már nem igaz. Hogy a rendőrség szerepét a társadalomban a rendszerhez kapcsoljuk, amelyben működnie kell, majd kérdezzük meg, miért követel ez a rendszer ilyen erőszakot a létezéséhez. Miért láthatóan szükséges alkotója az Egyesült Államok működésének az erőszakos rendőrség? El kell távolítanunk az álarcokat, a figyelmet elvonó elemeket, és a gyökérig kell hatolnunk. Amíg nem vagyunk képesek kollektívan válaszolni ezekre a kérdésekre, tovább fogják ontani a vérünket.

Milyen társadalmi változások kellenek ahhoz, hogy a feketék az USA-ban megszabaduljanak az állami erőszaktól annak bármely formájában, legyen az rabszolgaság, börtönök, rendőrség vagy bármely más apparátus? Most láthatjuk, hogy egy fekete elnök ehhez nem elég. Ami szükséges, az nem egyszerűen a fekete politikusok számának a növekedése; most a legfeketébb képviseletünk van a hatalomban, az USA történetében. Nem fekete zsaruk; láthatjuk Freddie Grey halálát. Nem testkamerák; láthatjuk, hogy azok sem mentették meg Alton Sterling életét.

Ez a hatalom kérdése, annak a kérdése, kié ez a hatalom. A rendőrség öl, mert megengedik, hogy öljön. A rendőrség aránytalanul minket öl, mert a fekete élet eldobható.

Rá tudjuk venni a képzeletünket egy olyan ország ábrázolására, amely nem követeli a vérünket és a halálunkat, mint szerkezetének veleszületett részét? Meg tudjuk szervezni a rendszerek végét, amelyek az életünk ellen működnek? Tudunk teremteni egy új társadalmat?

Előbbre kell jutnunk annak a becsületes kimondásával, hogy miért követel ez az ország fekete halált működésének részeként. Elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy kérdésessé tegyük az USA kapitalizmus gyökereit, amely 400 éven át a feketék leigázását használta a gazdagságának a felépítésére és fenntartására, még egy fekete elnökkel is a hatalomban. Mint Martin Luther King Jr. tanított bennünket, kérdésessé kell tennünk magát az alapját ennek a társadalomnak.

És egy napon fel kell tennünk a kérdést: “Miért van 40 millió szegény Amerikában?“ És amikor kezded ezt kérdezni, kérdéseket teszel fel a gazdasági rendszerről, a gazdagság szélesebb eloszlásáról. Amikor ezt kérdezed, kezded kétségessé tenni a kapitalista gazdaságot. És egyszerűen azt mondom, hogy egyre inkább kérdéseket kell feltennünk az egész társadalomról.

Előbbre kell jutnunk annak a becsületes kimondásával, hogy miért követel ez az ország fekete halált működésének részeként.

A célunk legyen véget vetni azoknak a szerkezeteknek és rendszereknek, amelyek egyre több szükségtelen halált, nyomorúságot és fájdalmat okoznak – a készpénzóvadéktól a börtönökig, a globális melegedésig és a szennyezésig, a drága egészséggondozásig. A rendőrerőszak és a tömeges lövöldözés egy beteg társadalom tünetei. Bátorságra van szükségünk, hogy elképzeljük jusztíciát a ma létező korlátokon túl. Az igazságosságnak, amelyre felhívunk, nemcsak magunkat kell felszabadítania, hanem olyan új világot kell teremtenie, amelyben a teljes emberi potenciálunk növelhető és megvalósítható, és ahonnan az égitestünkön lakozó erőszakot kiirtják. Ez legalább a megélhetést biztosító állásokat igényli, teljes oktatást és egy erőszaktól és értelmetlen gyilkolástól mentes társadalmat, amely nem a kapzsiság és a profit köré szerveződik, hanem az emberekkel és a Föld egészével való törődés köré. Eljuthatunk oda, ha szilárdak maradunk a meggyőződésünkben, hogy az igazság az elnyomottak oldalán van, és a harcunk teszi lehetővé olyan társadalom megteremtését, amely mindenkit felszabadít.

Olyan világért küzdünk, amelyben a halál az értelmetlen erőszak kezétől – ide értve az állam vagy az önkéntesek erőszakát és az égitest mérgezését szennyezéssel és háborúval – egy régmúlt társadalom távoli emléke. Megmenthetjük magunkat, ha megértjük, hogy a felszabadulásunk a kulcsa a nagyobb küzdelemnek minden szenvedés megszüntetéséért. Így menthetjük meg a világunkat. Nincs mit veszítenünk a láncainkon kívül.

Szerző: AISLINN PULLEY – a chicagóiBlack Lives Matter (a Fekete Életek Számítanak) mozgalom egyik vezető szervezője, az Underground Philosophy városi ifjúsági magazin alapítója

(Ford. Szende Gy.), Forrás: Transform