A polgári látszatdemokrácia leleplezése

A kapitalizmus hívei a polgári demokráciát a legfejlettebb és legdemokratikusabb politikai rendszernek tartják. Az 1789-es Nagy Francia Forradalom hármas jelszava, a „Szabadság!Egyenlőség”Testvériség” egy olyan rendszer filozófiájává vált, amely teljes egyenjogúságot és szabad élet vízióját vetíti a társadalom elé. A különböző alkotmányokban és nemzetközi egyezményekben lefektetett alapvetések azonban a kapitalista látszatdemokrácia álarcaként funkcionálnak. Az emberi jogokról szóló hangzatos szólamok és a tökéletesnek beállított társadalmi rend nyomorúságos valósága között égbekiáltó a különbség.

A legtöbb polgári demokratikus országban a munkáltatók éppen csak annyi bért fizetnek a dolgozóknak, hogy azok másnap is be tudjanak menni robotolni, így hajtva további busás hasznot a Föld javainak nagy részét birtokló tőkés osztály számára. A mérhetetlen haszonból, amelyet a munkások tömege termel meg, a tőkés tulajdonosok még a morzsánál is kevesebbet csepegtetnek dolgozóiknak. Éppen csak annyit, hogy legalapvetőbb szükségleteit kielégítse és élete végéig bérrabszolga maradjon a felemelkedés mindenfajta lehetőségét elzárva. A demokratikusnak mondott rendszerek kormányai és a mögöttük álló nagytőkés spekulatív érdekcsoportok a gazdasági hatalomért  folyó kíméletlen versengés közepette háborúkat robbantanak ki és milliókat döntenek nyomorba, kilátástalanságba.

Mindezt teszik úgy, hogy a szabadság és egyenlőség eszméjét hangoztatva eltakarják ezen polgári demokráciák szörnyű, emberellenes bűneit. A kapitalisták szabadsága az, ahol a tőkéseknek módjukban áll gazdagodni, a munkásoknak látástól vakulásig robotolni, a nincsteleneknek pedig éhenhalni és az utcán megfagyni.  A polgári demokráciában bizonyos időközönként (valahol 4, valahol 5 évente) egyszer megkapod a jogot,hogy eldöntsd,  a hatalmi elit melyik csoportja szipolyozza ki tovább a népet és garázdálkodhasson a nemzeti vagyon felett. Ez volna a szabadság? A polgári demokrácia legfőbb vívmányának tartják a szólás és sajtószabadságot, amely valójában csupán annyit jelent, hogy a tőkés  hatalmi elit vagyonát és befolyását felhasználva formálja a közvéleményt (értsd: saját szájíze szerint vezeti félre a társadalmat) és uralja a tömegkommunikációs eszközöket.

Mindennek ellenér a hamis álomvilág, a melyet teremtettek, saját kapzsiságuk és gőgösségük folytán egyre szélesebb körben mutatja meg csalárd és hazug mibenlétét. A bérrabszolgaságban,munkanélküliségben,nyomorban és kilátástalanságban tengődő milliók nap, mint nap érzik a rendszer hazugságainak következményeit. Egyre többen lesznek azok, akik felismerik majd,hogy minden szó, minden ígéret aljas hazugság, amivel manipulálni akarják a társadalom alsó leszakadt rétegeit, amelynek tagjait választási kampány során „Tisztelt Választópolgár” megszólítással illetnek a kormányzásért versengő tőkés pártok. Hiszen az ő hatalmuk pont az elnyomottak és szegénységben tengődő dolgozók kizsákmányolásának köszönhető. Amíg mi lent vagyunk addig ők fent. Nélkülünk azonban semmi hatalmuk és gazdagságuk nem lenne. Az erejük bennünk rejlik, amit az ő szolgálatukba állítunk.

Ma még milliónyi kiábrándult,fásult,megfáradt dolgozó és munkanélküli teljes apátiában élve  gondolja azt, nincs kiút ebből a helyzetből. Nincsenek tisztában az elnyomott osztályok valódi erejével.  A megalázott tömegek összefogása és elszánt harca sanyargatóik ellen alapvető fordulatot hozhatna életükben. A marxizmus ennek a változásnak az eljövetelét hordozza magában. Marx, Engels és Lenin által kidolgozott társadalmi és politikai rendszer a kapitalizmusnál fejlettebb, demokratikusabb társadalmi berendezkedést vázol fel, amely igazságosabb viszonyokat, egyenlő feltételeket teremt minden ember számára. A kommunista eszme (a túlkapások és torzulások nélküli marxizmus) az egyetlen olyan ideológia, amely elhozhatná a felemelkedést és a jólétet a bérből és fizetésből élők számára. Ez pedig a világ lakóinak többségét jelenti.
Az emberiség nagy álma, a szabad és egyenlő emberek társadalma nem utópia, hanem megvalósítható terv. Ébredjetek hát és indítsunk együtt támadást a velejéig romlott és igazságtalan és antidemokratikus kapitalista rendszer ellen!

Bottka Roland, Népi Front