A pártmunkás

“- Úgy élünk, hogy még egy csipet dohányra sem jut. A legtöbbjének nincs itt senkije, messziről szakadtak vagyunk. A barakkban ott a vacok, főzünk, pancsolunk magunknak. Sok éltesebb is akad köztünk, s ki tudja, kinek merre, hol a családja? Jóformán a semmiből élünk, mégsem tudunk eleget hazaküldeni. Borzasztó, hogy egyik megyéből a másikba kell kujtorogni a munka után, aztán ha télre hazamegyünk, még egy koszos kis malacra sem jut.” – írja József Jolán, A város peremén című könyvében.

Az elkeseredett panaszt József Attila, a kommunista pártmunkás hallgatta meg falukutató útjainak egyikén, Tatabánya környékén. A Horthy-korszakban nem volt munkásszálló. A messziről jött munkások ócska barakkokban laktak, ahol még víz sem volt, ahol megmosakodhattak volna. Meghallgatni a dolgozót! Ő tudja, hogy mi fáj neki, hogy milyen nehézségekkel küzd. Okoskodásnak, nagyképűségnek nincs helye itt.
A dolgozó emberek között volt akkor is a párt helye! Úgy, ahogyan most is.
“Van itt Tatán egy tó – kezdte mesélni a legény.- Valamiféle grófoké. Azt gondoltuk itt néhányan, a víz, az mindenkié, és egy szombat este elindultunk ehhez a tóhoz, hogy megfürödjünk. Legalább vasárnap ne kelljen vakarózni.Hát mi történt? Vetjük le az inget, amikor ott terem egy csősz vagy miféle.”  A józan munkásember szavai ezek, csak a tőkés nem így gondolja. A tőkés, Vida Jenő csőszei elkergették a bányászokat és csendőrt akartak hívni. Miért?
Erre kell megadni a választ a kommunista pártnak, a párt falujáró aktivistájának, történetesen éppen József Attilának.
A párt tagjai mindannyian nehéz és veszélyes pártmunkát végeztek.  Ma nem kell veszélyekkel szembenézni, nem üldöznek a csendőrök.
A Népi Frontban való tagság  alapvető feltétele a pártmunka végzése. Ott vagyunk és ott leszünk a dolgozók között. a sztrájkoló tanárok, a tüntető egészségügyi dolgozók mellett ezután is. Röplapjaink és hírleveleink eljutnak minden dolgozóhoz az utcai szórólapozás és az Internet segítségével. A számítógép, az élő szó, a jelenlét  és a telefon az igazi fegyvereink. Plébánosok vagyunk – szokta mondani Mendel Lajos elvtárs. Vörös plébánosok vagyunk. Igen. Mi hirdetjük a szabadság, a 21. századi szocializmus igéjét. Minden úton ezt  hirdetjük.
Lelkesen és hittel végezzük a pártmunkát. Igen, a párttag köteles dolgozni, de ez számunkra többet jelent munkánál, hivatásnál. Mi azért vagyunk itt, mert hiszünk abban, hogy küzdelmünk eredményes lesz. Példaképünk: József Attila, a fáradhatatlan agitátor. Ég a láng és égni fog!
 Távol a nagy szónoklatok pulpitusaitól, a virágerdőktől, az eleganciától folyik az igazi izzadságos, de örömteli pártmunka!
“Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!
A jószándék kevés!
Több kell: – az értelem!
Mit ér a hűvös ész?!
Több kell: – az érzelem!
Ám nemcsak holmi érzés,
de seb és szenvedély,
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!” Váci Mihály
Összeállította: Fogarasi Zsuzsanna