“A népvándorlás legfőbb előidézője maga Amerika”

Simó Endre beszéde, a Népi Front Emberséggel az emberért c. budapesti politikai gyűlésén

(2015. szeptember 6.)

Büszkék vagyunk rátok! A Népi Front elsőként rendez politikai gyűlést az emberiesség jegyében az emberért. Büszkék vagyunk, hogy közénk tartoztok, a Magyar Békekörhöz, és kezet fogtok mindazokkal, akik békét és emberséges megoldást akarnak világnézeti hovatartozásuktól függetlenül ó. Béke és emberiesség szinonim fogalmak. Itt és most azt jelentik, hogy embernek kell maradnunk a békétlenség, a gyűlöletszítás, és egyesek elembertelenedése közepette.

A történelem merőben új fejlemény elé állít bennünket. Milliók kényszerülnek elhagyni otthonukat és földjüket, hogy mentsék életüket a háborúk elől, és megélhetéshez jussanak a nélkülözés helyett. Sok százezren mifelénk veszik az útjukat, és nincs az a szögesdrót, amely feltartóztathatná őket. A történelem próbára teszi emberségünket. Választhatunk szögesdrót és befogadás között. A falat ledöntik, a befogadásnak viszont határt szab a teherbíró képesség. Nos, mit tegyünk?

Embernek maradni ebben a helyzetben azt jelenti, hogy

Be kell fogadni a menekülőket és biztonságba kell helyezni őket, gyermekeiket! Enni-inni kell adni nekik, és helyet, hogy lehajthassák a fejüket! Segíteni kell nekik abban, hogy úti céljukat mielőbb elérjék!

Ki kell állni népünkért, nehogy a népvándorlásért felelős centrum erőn felüli áldozatra kényszerítsen minket, és koncentrációs tábor szerepére kárhoztassa hazánkat!

Egyszerre tartozunk emberséggel a bevándorlóknak és felelősséggel saját népünknek, a magyar népnek!    Embernek csak úgy tudunk maradni ilyen körülmények között, ha alkalmazkodunk az új helyzethez: Mielőbb tudomásul kell vennünk, hogy hosszú távon együtt kell élnünk a bevándorlással! Martin Dempsey tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottsága elnöke szerint naponta 42 ezer család menekül el otthonából a világon. Háromfős családdal számolva ez évente 46 millió embert jelent!

Dempsey csak arról hallgatott szemérmesen, hogy a népvándorlás legfőbb előidézője maga Amerika, háborúival, birodalmi hódító politikájával, az Iszlám Állammal és más terrorszervezetekkel összejátszó machiavellista módszereivel.

A Magyar Békekör elvi álláspontja a következő: A népvándorlás feltartóztatásának egyetlen módja a népek életének és megélhetésének biztosítása saját hazájukban és földjükön. A magyar nép, a világ minden népéhez hasonlóan háborúk és szögesdrótok helyett emberközpontú új világrend létrejöttében érdekelt.

Lehet, hogy ma még álomnak tűnik egy ilyen új igazságos világrend, de a mi célunk ennek az álomnak a valóra váltása: egy emberközpontú, békés és igazságos világrend! Nem vagyunk egyedül harcunkban, melyet érte folytatunk. Napjaink világában hatalmas új szövetségek vannak kialakulóban, amelyek céljai hasonlóak, vagy megegyeznek a mieinkével. Merítsünk bátorságot belőle, és erősítsük egymást!

Emberbarátság, szolidaritás és felebaráti szeretet le fogja győzni az ordas eszmét és a fenevadat, mely újra felütötte fejét korunk világában! Tegyünk érte, hogy így legyen!