A Nemzetközi Nőnap alkalmából

A Népi Front Észak Magyarországi tagsága nevében a Nemzetközi Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm a magyar lányokat és asszonyokat!

Köszöntjük azokat a hölgyeket, akik gyermekeink és családjaink boldogulását gondoskodó szeretetükkel biztosítják. Nap mint nap, szinte észrevétlenül tartják össze kisebb-nagyobb közösségeinket, őrzik azokat az értékeket, amelyek egy működő társadalom alapját adják.

Nem könnyű a helyzetük a 21. század kapitalista Magyarországának viszonyai közepette, ahol 26 éve az erkölcsi és morális hanyatlás, általános tendencia. Ahol az emberhez méltó élet, a létbiztonság,  egyre többek számára csak kiüresedett frázist, elérhetetlen, megfoghatatlan valamit jelent.

A nők szerepe megkérdőjelezhetetlen egy olyan politikai erő számára, amely alapértéknek tekinti a másik tiszteletét, az egymás iránti türelmet, és szolidaritást, a gyengék és rászorultak felkarolását, ennek érdekében az osztálykülönbségek megsemmisítését, végső soron az embernek  ember által való kizsákmányolásának felszámolását, és nem utolsósorban a női egyenjogúságot, tehát a nők szerepe kiemelten kezelendő a jövő szocialista társadalma megvalósításának kérdésében, ennek értelmében pedig napi politikánk aktuális kérdéseiben is.

Ennek az ezer sebből vérző országnak sok restanciája, sőt egyre több van azon a téren, hogy a nők épp ugyanolyan elbánásban részesüljenek, mint a férfiak, hogy a munkájukat a férfiakéhoz hasonlóan értékeljék és fizessék meg, hogy semmilyen körülmények között ne érhesse őket méltánytalanság, bántás és erőszak. Ezeket a problémákat a kapitalizmus keretein belül felszámolni viszont nem lehetséges, a magyar polgári demokrácia talán nem túlzok, ha elégtelenre vizsgázott sok más egyéb mellett ebből a „tantárgyból” is.

A társadalmi jólét egyik fokmérője kell hogy legyen, a női egyenjogúság szintje minden társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedését fejlettnek nevező, a pátoszos szavak szintjén kívül valóban arra törekvő országban. Éppen ezért nekünk, magyar kommunistáknak is mindent meg kell tennünk azért, hogy a jövő magyar szocializmusa annak győzelme után hosszú távon, teljes egyenlőséget teremthessen az emberek között minden téren.

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára